LAA được gửi đến cho công nhân lành nghề, sinh viên tốt nghiệp quốc tế và các ứng cử viên Express Entry.

Manitoba đã mời 123 ứng cử viên nhập cư để nộp đơn đề cử cấp tỉnh vào ngày 7/5.

Các ứng cử viên được mời có hồ sơ EOI của Manitoba và đến từ ba nhóm trong Chương trình đề cử của tỉnh Manitoba (MPNP). Trong số các ứng cử viên này, 14 người có hồ sơ Express Entry hợp lệ.

LAA được ban hành trong vòng mời này được phân phối như sau:

  • Công nhân lành nghề ở Manitoba: 94
  • Công nhân lành nghề ở nước ngoài: 14
  • Giáo dục quốc tế: 15

MPNP đã ban hành 1.931 LAA trong năm nay. Đây là chương trình thứ 89 của Manitoba kể từ khi bắt đầu vào tháng 4/2014.

Express Entry

14 ứng cử viên Express Entry được mời cho một đề cử cấp tỉnh trong chương trình MPNP ngày 7/5 hiện có cơ hội nâng đơn của họ lên đầu nhóm Express Entry.

Các ứng cử viên Express Entry được xếp hạng dựa trên điểm CRS: yếu tố vốn nhân lực như tuổi tác, kinh nghiệm làm việc, giáo dục và khả năng ngôn ngữ ở một trong hai ngôn ngữ chính thức của Canada.

Các ứng cử viên có điểm số cao nhất được mời đăng ký thường trú tại Canada thông qua các chương trình thường xuyên từ nhóm Express Entry.

Những người nhận được đề cử cấp tỉnh được trao thêm 600 điểm CRS và được đảm bảo nhận ITA từ IRCC.

Các ứng cử viên Express Entry đã nhận được đề cử cấp tỉnh từ Manitoba lần này công bố ID Express Entry hợp lệ và cung cấp mã xác thực người tìm việc.

Họ cũng cần có một file trong hệ thống EOI của Manitoba.

Manitoba-moi-123-ung-vien-nop-don-xin-de-cu-cap-tinh

Hệ thống EOI (Expression of Interest) của Manitoba

Để được mời đăng ký đề cử cấp tỉnh từ Manitoba thông qua cả hai nhóm Công nhân lành nghề ở Manitoba và Công nhân lành nghề ở nước ngoài, các ứng cử viên cần phải đăng ký EOI với MPNP.

EOI là một hồ sơ trực tuyến được xếp hạng trong số 1.000 điểm được trao cho một ứng cử viên có trình độ giáo dục, kinh nghiệm làm việc, kết nối với Manitoba và thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Trong chương trình mới nhất, các ứng cử viên được mời theo nhóm Công nhân lành nghề ở Manitoba có số điểm là 475.

Ứng cử viên xếp hạng thấp nhất được mời từ nhóm Công nhân lành nghề ở nước ngoài có số điểm là 802.

Công nhân lành nghề ở nước ngoài và Công nhân lành nghề ở Manitoba

Nhóm Công nhân lành nghề ở nước ngoài cho phép MPNP lựa chọn và đề cử những người lao động nước ngoài có tay nghề cao, những người có thể giúp hỗ trợ thị trường lao động Manitoba.

Các ứng viên phải có mối liên hệ với Manitoba như người thân hoặc bạn bè thân thiết, trước đây từng học tập hoặc làm việc ở tỉnh hoặc nhận được lời mời thông qua một trong các Sáng kiến ​​tuyển dụng chiến lược MPNP.

Họ không cần phải ở Manitoba tại thời điểm nộp đơn để đủ điều kiện.

Các ứng cử viên được mời thông qua nhóm Công nhân lành nghề ở nước ngoài đã được MPNP mời trực tiếp theo Sáng kiến ​​tuyển dụng chiến lược.

Các ứng viên được mời thông qua nhóm Công nhân lành nghề trong danh mục Manitoba phải nhận được thư mời làm việc toàn thời gian, dài hạn từ một chủ lao động Manitoba.

Giáo dục quốc tế

Sinh viên tốt nghiệp Manitoba với một số kỹ năng theo yêu cầu nhất định có thể được mời theo nhóm Giáo dục quốc tế.

Nhóm này bao gồm ba loại phụ:

  • Career Employment Pathway
  • Graduate Internship Pathway
  • International Student Entrepreneur Pilot

MPNP đã gửi 15 LAA cho các ứng cử viên của Tổ chức Giáo dục Quốc tế trong chương trình này.

Theo CICNews/Canada.vn biên dịch

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0967.998.998
Email: canadaplaza@canada.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *