Manitoba mời 189 ứng cử viên đăng ký đề cử tỉnh bang

Manitoba mời 189 ứng cử viên đăng ký đề cử tỉnh bang

Tỉnh hiện đã ban hành 3.671 Thư Tư vấn để Nộp đơn trong năm nay

Lần rút thăm cấp tỉnh mới nhất của Manitoba đã ban hành 189 lời mời cho các ứng cử viên nhập cư nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh để thường trú.

Chương trình đề cử Tỉnh bang (MPNP) đã mời công nhân lành nghề và sinh viên tốt nghiệp quốc tế thông qua ba diện nhập cư:

  • Công nhân lành nghề ở Manitoba ,
  • Dòng Giáo dục Quốc tế,
  • Người lao động có tay nghề ở nước ngoài.

Lần rút thăm này nâng tổng số thư mời năm nay, còn được gọi là Thư tư vấn để nộp đơn (LAAs), lên đến 3.671.

Các LAA được phân phối như sau trên các diện nhập cư, cùng với những yêu cầu (EOI)  tối thiểu sau:

  • Công nhân lành nghề ở Manitoba – 160 LAA với điểm EOI tối thiểu là 464;
  • Công nhân lành nghề ở nước ngoài – 4 LAA với điểm EOI tối thiểu là 847;
  • Giáo dục Quốc tế – 25 LAA không yêu cầu điểm tối thiểu.

Đây là lần rút thăm thứ 99 của Manitoba kể từ khi chương trình bắt đầu vào tháng 4 năm 2014.

Express Entry

Trong số các LAA được ban hành ngày hôm nay, 18 trong tổng số đã được cấp cho các ứng viên có hồ sơ Express Entry và mã xác nhận người tìm việc.

Express Entry là hệ thống mà chính phủ liên bang sử dụng để quản lý các đơn xin thường trú.

Để tham gia nhóm Express Entry, ứng viên phải đủ điều kiện cho một trong ba chương trình nhập cư hạng kinh tế: Chương trình Công nhân lành nghề Liên bang (FSWP), Chương trình Thương mại Có tay nghề Liên bang (FSTP) hoặc Lớp Kinh nghiệm Canada (CEC).

Các ứng viên trong nhóm sau đó được xếp hạng bằng cách sử dụng điểm số của Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) xem xét các yếu tố vốn nhân lực của mỗi ứng viên như tuổi tác, kinh nghiệm làm việc, học vấn cũng như trình độ thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) thường xuyên tổ chức các đợt rút thăm mời các ứng viên được xếp hạng cao nhất trong nhóm Express Entry, nộp đơn xin thường trú.

Những người nhận được đề cử cấp tỉnh sẽ được thưởng thêm 600 điểm CRS và thực tế được đảm bảo sẽ nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) trong một đợt rút thăm Express Entry tiếp theo.

Hệ thống EOI của Manitoba

Nếu bạn muốn nhập cư đến Manitoba, bạn bắt buộc phải đăng ký Biểu hiện quan tâm với MPNP. Nếu bạn thành công, bạn sẽ nhận được LAA.

Theo hệ thống EOI của Manitoba, các ứng viên được xếp hạng trong số 1.000 điểm cho nhiều yếu tố bao gồm kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, khả năng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp của ứng viên, kết nối Manitoba và các yếu tố khác.

Giới thiệu về các diện nhập cư Manitoba

Manitoba mời 189 ứng cử viên đăng ký đề cử tỉnh bang

Lao động có tay nghề ở nước ngoài và Lao động có tay nghề ở Manitoba dành riêng cho lao động có tay nghề cao và cho phép tỉnh đề cử họ để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động của tỉnh.

Nếu bạn đăng ký từ nước ngoài, bạn cần cho thấy mình có mối liên hệ với Manitoba. Điều này có thể là quan hệ gia đình, có bạn bè ở tỉnh hoặc thể hiện kinh nghiệm trước đây ở Manitoba. Nếu không, bạn phải nhận được lời mời từ Bộ Sáng kiến, ​​Tuyển dụng Chiến lược (Strategic Recruitment Initiatives) của MPNP.

Các ứng viên thành công trong dòng Công nhân lành nghề ở Manitoba phải đáp ứng một số tiêu chí nhất định, chẳng hạn như có lời mời làm việc lâu dài toàn thời gian từ nhà tuyển dụng ở Manitoba.

Sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ một học viện giáo dục ở Manitoba có thể nhận được LAA theo Diện Giáo dục Quốc tế nếu họ có các kỹ năng theo yêu cầu.