Mối quan tâm đến định cư Canada tăng lên trong năm 2020

Mối quan tâm đến định cư Canada tăng lên trong năm 2020

Nhiều người quan tâm đến việc định cư Canada bất chấp đại dịch Covid-19 đang có nguy cơ bùng phát trở lại một lần nữa.

Word Education Services (WES) đã công bố cuộc khảo sát mới nhất về cách đại dịch coronavirus thay đổi ý định định cư Canada. Nhà cung cấp đánh giá thông tin xác thực đã khảo sát hàng nghìn người nhập cư Canada tiềm năng, những người đã nộp đơn xin đánh giá WES từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 7 năm 2020. Đã có 27.930 câu trả lời hợp lệ được phân tích cho báo cáo này.

WES đã báo cáo 3 phát hiện chính: sự quan tâm đến nhập cư đến Canada tăng từ tháng 4 đến tháng 8 trong số những người nhập cư tương lai; trong cùng một khung thời gian, số người trả lời dự định trì hoãn định cư Canada giảm đáng kể. Những người nhập cư tương lai đánh giá điều kiện kinh tế ở quê nhà của họ sẽ tồi tệ hơn ở Canada.

Đây là báo cáo thứ 3 thuộc loại này kể từ khi bắt đầu đại dịch. Những đánh giá đầu tiên được đo lường đối với định cư Canada trong thời gian cao điểm của làn sóng đầu tiên vào tháng 4. Lần thứ 2 xem xét dữ liệu có thể so sánh vào tháng 6. Cuộc khảo sát mới được công bố là một bản tóm tắt về thái độ từ tháng 8.

Hầu hết những người được hỏi trong cuộc khảo sát này, 46%, là công dân của Ấn Độ và 17% khác đến từ Nigeria. Công dân Philippines và công dân Pakistan lần lượt chiếm 5% và 4%. Công dân Lebanon và Bangladesh, mỗi công dân chiếm 2% và 25% còn lại được nhóm vào các quốc gia “khác”.

WES đã sử dụng phương pháp ngẫu nhiên phân tầng để tiến hành khảo sát. Dữ liệu được thu thập từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 8 năm 2020.

Điều kiện kinh tế

Như đã thấy trong các báo cáo trước đây, những người định cư Canada tương lai có tỷ lệ nhận thức tiêu cực cao về điều kiện kinh tế ở nước họ. Chỉ 56% số người được hỏi cho rằng điều kiện kinh tế tiêu cực ở Canada so với 80% ở quê nhà của họ.

Sự khác biệt về kỳ vọng đối với Canada và quê hương của những người được hỏi có thể giải thích tại sao mọi người quan tâm hơn đến việc định cư Canada trong thời kỳ đại dịch.

Ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tìm việc

Nhiều người được hỏi cho biết Covid-19 có tác động tiêu cực đến sự sẵn có của việc làm trong ngành nghề hoặc lĩnh vực của họ cả ở Canada và quốc gia của họ. 

Mối quan tâm đến định cư Canada tăng lên trong năm 2020 3

Sự gia tăng này phổ biến hơn đối với nhận thức của người dân về đất nước của họ, với 47% dự đoán tác động tiêu cực vào tháng 4, so với 60% vào tháng 8. Kỳ vọng về tác động của đại dịch đối với việc làm ở Canada tăng nhẹ từ 41% trong tháng 4 lên 44% vào tháng 8.

Những người nhập cư quan tâm đến việc chuyển đến Canada

Tỷ lệ những người được hỏi quan tâm hơn đến việc nhập cư vào Canada đã tăng lên 46% vào tháng 8 từ 38% vào tháng 4. Đồng thời, ít người được hỏi cho biết đại dịch không ảnh hưởng đến sự quan tâm của họ, tỷ lệ người được hỏi giảm từ 57% vào tháng 4 xuống 48% vào tháng 8.

Số người báo cáo là ít quan tâm hơn vẫn giữ nguyên trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 ở mức 6%.

Ít tác động

Mối quan tâm đến định cư Canada vẫn tồn tại bất chấp khó khăn kinh tế cá nhân hoặc gia đình và khả năng chi trả chi phí nhập cư.

Trong 3 cuộc khảo sát, khoảng 1/3 số người được hỏi mong đợi Covid-19 có tác động tiêu cực đến khả năng chi trả chi phí nhập cư của họ. Chỉ hơn 53% dự kiến ​​không có tác động nào cả.

Mối quan tâm đến định cư Canada tăng lên trong năm 2020 2

Đa số người được hỏi, khoảng 38%, nói rằng những khó khăn kinh tế cá nhân hoặc gia đình sẽ khiến họ quan tâm hơn đến việc nhập cư. 40% khác nói rằng nó sẽ không có tác động gì cả.

Suy thoái kinh tế ở Canada

Gần 48% cho rằng suy thoái kinh tế ở Canada sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch định cư Canada của họ.

Những người cho rằng suy thoái kinh tế ở Canada sẽ khiến họ ít quan tâm đến việc di chuyển hơn đã tăng từ 22% lên 31% trong tháng 6 và tháng 8, trong khi tỷ lệ người đánh giá suy thoái giảm từ 34% xuống còn 19%.

Khoảng 49% nói rằng suy thoái kinh tế ở quê nhà sẽ khiến họ quan tâm hơn đến việc nhập cư vào Canada. Gần 32% nói rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch hiện tại của họ.

Giảm việc làm trong các ngành nghề

48% giảm việc làm ở Canada trong các lĩnh vực hoặc nghề nghiệp của những người được hỏi sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch định cư Canada của họ. Thêm vào đó, 21% cho biết điều đó sẽ khiến họ quan tâm hơn đến việc định cư vào Canada.

Khoảng 42% số người được hỏi cho biết việc giảm số lượng việc làm ở quê nhà sẽ khiến họ quan tâm hơn đến việc định cư Canada. Gần 31%, báo cáo rằng mức giảm tương tự ở Canada sẽ khiến họ ít quan tâm hơn.

Hầu hết những người được hỏi làm việc trong lĩnh vực tài chính chiếm 13% và các dịch vụ chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật chiếm 11%.

Định cư Canada được quan tâm tại Philippines

Khoảng 71% người được hỏi đến từ Philippines cho biết mối quan tâm ngày càng tăng đối với định cư Canada, hầu hết các quốc gia có nguồn thường trú nhân Canada hàng đầu.

Hầu hết những người được hỏi từ các quốc gia có nguồn hàng đầu quan tâm hơn đến việc định cư Canada kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Không quá 10% số người được hỏi từ bất kỳ quốc gia có nguồn hàng đầu nào báo cáo rằng họ ít quan tâm đến việc chuyển đến Canada. Các quốc gia có nguồn hàng đầu bao gồm Philippines, Nigeria, Pakistan, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Anh và Pháp.

Mối quan tâm đến định cư Canada tăng lên trong năm 2020 1

Những người được hỏi từ Pháp có nhiều khả năng nhất, 68% báo cáo rằng đại dịch không ảnh hưởng đến kế hoạch định cư Canada của họ.

Ít cân nhắc việc trì hoãn định cư Canada

Số người trả lời cho biết họ không có khả năng trì hoãn việc định cư Canada vốn tăng từ 35% vào tháng 4 lên 62% vào tháng 8.

Ít người cho biết họ có khả năng ở lại hoặc trở về quê hương, giảm từ 35% vào tháng 4 xuống 20% ​​vào tháng 6 và tháng 8.

Một phần lớn cho biết họ quan tâm đến việc nhập cư đến một quốc gia khác ngoài Canada. Đồng thời, những người cân nhắc chuyển đến một quốc gia khác ngoài Canada đã tăng từ 7% trong tháng 4 lên 12% vào tháng 6.

Báo cáo cho biết: “Lệnh cấm du lịch quốc tế của Canada và các chính sách liên quan có thể tác động đến sự lựa chọn điểm đến nhập cư của những người được hỏi”.

Những yếu tố cản trở chính

Trong số những người đang cân nhắc việc trì hoãn việc định cư Canada, hầu hết lo ngại về việc ít việc làm hơn trong ngành nghề của họ, suy thoái kinh tế ở Canada và hạn chế đi lại.

Những người cho biết nguy cơ nhập cảnh Canada trong Covid-19 đã giảm từ mức 45% vào tháng 4 xuống còn 38% vào tháng 8.

Có rất ít thay đổi đối với những người cho rằng hạn chế đi lại, giảm việc làm và suy thoái kinh tế là lý do khiến họ giảm hứng thú. Tỷ lệ này vẫn nằm trong khoảng từ 42% đến 44% trong cả 3 cuộc khảo sát.