Một nửa số người nhập cư có kinh nghiệm tại Canada

Một nửa số người nhập cư có kinh nghiệm tại Canada 1

Trong những năm gần đây, nhiều người nhập cư đang có được thường trú với kinh nghiệm tại Canada, đó có thể là kinh nghiệm học tập hoặc kinh nghiệm làm việc trong một ngành nghề thuộc Phân loại ngành nghề quốc gia (NOC) của Canada.

Số lượng người lao động và sinh viên nước ngoài tăng theo cấp số nhân từ năm 2000 đến 2018, theo dữ liệu của cục thống kê Canada. Khoảng 59% những người nhập cư thuộc diện nhập cư kinh tế trong năm 2018 là những người từng làm việc tại Canada, tăng từ chỉ 12% vào đầu thiên niên kỷ.

Nhiều lao động nước ngoài tạm thời cũng chuyển sang thường trú với sự giúp đỡ của nhiều Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) và Chương trình kinh nghiệm tại Canada (CEC) được ra mắt vào năm 2009. CEC chiếm 20% tổng số ứng viên của chương trình nhập cư kinh tế vào năm 2018, trong khi các Chương trình định cư diện tay nghề liên bang (FSWP) chiếm 25%. PNP đã phát hành nhiều lời mời nhất với 46%.

Những phát hiện này đến từ phần thứ 2 của loạt nghiên cứu StatsCan gồm 5 phần đang được thực hiện với sự hợp tác của Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC). Các nghiên cứu xem xét tầm quan trọng ngày càng tăng của lao động nước ngoài trong việc họ trở thành những người nhập cư mới. Cho đến nay, vẫn chỉ có 3 phần được phát hành.

Một nửa số người nhập cư có kinh nghiệm tại Canada 2

Đến Canada với tư cách là một người lao động hoặc một sinh viên, và sau đó trở thành thường trú nhân là lựa chọn nhập cư hai bước của nhóm này. Theo quy trình này, sinh viên hoặc người lao động tay nghề trước tiên được cư trú tạm thời và thông tin đăng ký của họ được các nhà tuyển dụng Canada đánh giá. Sau đó, người cư trú tạm thời nộp đơn xin nhập cư và được lựa chọn dựa trên các tiêu chí được nêu trong các chương trình của liên bang hoặc tỉnh bang.

Nghiên cứu đầu tiên cho thấy nhập cư 2 bước có thể cải thiện sự phù hợp giữa nhập cư và nhu cầu thị trường lao động. Người sử dụng lao động có thể đánh giá trực tiếp các kỹ năng và phẩm chất vô hình của người lao động tạm thời. Nó cũng phát hiện ra rằng đại dịch Covid-19 đã nhấn mạnh các vấn đề tiềm ẩn liên quan đến sự phụ thuộc vào người lao động nước ngoài tạm thời, như sự không chắc chắn về nguồn cung lao động và điều kiện làm việc kém cho nhân viên.

Thứ hai, sự phát triển của lựa chọn nhập cư 2 bước xuất hiện từ năm 2000. Từ năm 2000 đến 2018, số lượng lao động nước ngoài tạm thời tăng từ khoảng 60.000 lên 429.300.

Thứ ba, nhìn vào kết quả thị trường nhập cư và lao động 2 bước, nghiên cứu cho thấy rằng nhiều người nhập cư có thu nhập tích cực hàng năm sau khi nhập cư từ năm 2000 đến 2016. Sự gia tăng việc làm được cho là do số lượng người nhập cư đã làm việc ở Canada trước đây chỉ ở mức trung bình ($20.000-50.000/năm) nay đã có thu nhập cao (hơn $50.000/năm).

Một nửa số người nhập cư có kinh nghiệm tại Canada 3

Những phát hiện này cho thấy rằng những người nhập cư có kinh nghiệm tại Canada nói chung, đang tìm kiếm việc làm nhiều hơn. Các sáng kiến của chính phủ liên bang nhằm tạo ra nhiều lộ trình hơn cho người nước ngoài đã có kinh nghiệm tại Canada. Điều này đã cải thiện được thị trường lao động và cả chính sách nhập cư của Canada.

Tìm hiểu thêm về chương trình nhập cư dành cho người có kinh nghiệm tại Canada trên website chính phủ tại đây.