Theo một nghiên cứu mới của Cơ quan Thống kê Canada, những người nhập cư Canada có mức lương tăng lên nhờ vào quá trình học tập tại đây.

Những người nhập cư đã trở thành thường trú nhân vào năm 2018 có mức lương trung bình là $31.900 CAD/năm, mức lương cao nhất trong số tất cả các nhóm người nhập cư Canada kể từ năm 1981. Mức này cũng cao hơn khoảng 4% so với mức lương của người nhập cư Canada năm 2017. Tuy nhiên, nó vẫn thấp hơn gần 18% so với mức lương trung bình của người lao động sinh ra ở Canada là $38.800 CAD vào năm 2019.

Những phát hiện này đến từ nghiên cứu gần đây của Tổ chức Thống kê Canada về tiền lương của người nhập cư. Nghiên cứu ngoại suy dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu nhập cư theo chiều dọc, cung cấp thông tin cho các nhà nghiên cứu để nghiên cứu các đặc điểm của người nhập cư Canada tại thời điểm nhập cư, cũng như kết quả kinh tế của họ và sự di chuyển trong khu vực. Đây là phần đầu tiên trong loạt bài viết gồm 2 phần về kết quả của người nhập cư. Phần thứ 2 thảo luận về sự di chuyển của người nhập cư.

Khi chỉ nhìn vào những đương đơn nhập cư Canada thuộc các chương trình nhập cư diện kinh tế, mức lương trung bình cao hơn so với dân số sinh ra ở Canada vào năm 2019. Những người nhập cư Canada đến đây vào năm 2018 có mức lương trung bình là $43.600 CAD/năm vào một năm sau đó, tức là hơn 12% so với mức lương trung bình của người sinh ra tại Canada trong cùng năm ($38.800 CAD).

Lý do cho điều này, có thể liên quan đến cách lựa chọn những người nhập cư thuộc diện kinh tế.

Báo cáo cho biết: “Các ứng viên chính trong các chương trình nhập cư diện kinh tế được lựa chọn vì khả năng hòa nhập vào thị trường lao động Canada và đóng góp cho nền kinh tế. Hầu hết đều có trình độ học vấn sau trung học và hiểu biết về ít nhất một ngôn ngữ chính thức tại Canada”.

Kinh nghiệm làm việc ở Canada giúp tăng thu nhập

Có kinh nghiệm trước khi nhập cư Canada dường như có tác động đến tiền lương của người nhập cư, vì nó cung cấp phương tiện cho người nhập cư để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ và kiến ​​thức về thị trường lao động Canada. Kinh nghiệm tại Canada được phân thành 3 nhóm: kinh nghiệm làm việc và học tập, kinh nghiệm vừa làm vừa học và kinh nghiệm học tập.

Những người nhập cư có cả kinh nghiệm làm việc và học tập trước khi nhập cư có mức lương trung bình cao nhất một năm sau đó. Đối với những người nhập cư được nhận vào năm 2018, mức lương trung bình năm 2019 của họ là $44.600 CAD, thậm chí cao hơn so với những người sinh ra ở Canada, những người đã báo cáo mức lương trung bình là $38.800 CAD trong năm đó.

Kinh nghiệm liên quan đến công việc đặc biệt đã hỗ trợ cho việc tăng mức lương cho người nhập cư trong năm đầu tiên sau khi nhập cư. Những người nhập cư chỉ có kinh nghiệm làm việc trước khi nhập cảnh vào năm 2018 có mức lương trung bình năm 2019 là $39.300 CAD, cũng cao hơn so với dân số sinh ra ở Canada.

Những người nhập cư vừa học vừa làm có mức lương trung bình thấp nhất một năm sau khi nhập cư ($15.100 CAD vào năm 2019), nhóm này trung bình trẻ hơn so với những người đồng nghiệp của họ.

Trong cả 3 nhóm, những người nhập cư năm 2018 có mức lương trung bình cao hơn một năm sau khi nhập cư so với những người nhập cư đến năm 2017.

Sự khác biệt về tiền lương giữa nam và nữ

Từ năm 2010 đến năm 2019, mức lương trung bình đã tăng đối với cả nam giới và nữ giới trên tất cả các nhóm nhập cư, nhưng nam giới và nữ giớ nhập cư được hưởng lợi khác với mức tăng này.

Trong số các ứng viên chính thuộc diện kinh tế, mức lương trung bình của nữ giới bắt đầu thấp hơn mức lương trung bình của nam giới và mức lương trung bình của nam giới tăng nhanh hơn. Kết quả là, chênh lệch tiền lương trung bình giữa nam và nữ tăng lên theo thời gian có lợi cho nam giới. Nghiên cứu cho biết cần phải phân tích thêm để xác định lý do tại sao điều này có thể xảy ra.

Tất cả các hạng mục nhập cư khác đều có tác động ngược lại. Mức lương trung bình của nữ giới bắt đầu thấp hơn, nhưng tăng nhanh hơn so với nam giới trong các nhóm nhập cư sau: Những người phụ thuộc kinh tế, chẳng hạn như vợ/chồng của người nộp đơn chính, người tị nạn và người nhập cư diện bảo lãnh.

Với mức lương trung bình của nữ giới tăng lên trong các nhóm này, khoảng cách tiền lương giữa nam và nữ được thu hẹp trong thời gian nghiên cứu.

Tỷ lệ trả lương trung bình của phụ nữ nhập cư so với nam giới theo nhóm nhập cư

Mức lương của người nhập cư Canada đang tăng lên nhờ vào học tập 2