Mức lương tối thiểu ở Ontario dự kiến sẽ tăng vào tuần tới

Mức lương tối thiểu ở Ontario dự kiến sẽ tăng vào tuần tới

Mức lương tối thiểu ở Ontario dự kiến ​​sẽ tăng vào tuần tới

Mức lương tối thiểu ở Ontario dự kiến ​​sẽ tăng vào tuần tới, mặc dù nó có thể là niềm an ủi nhỏ đối với những người làm việc trong các công việc phải đối mặt với công chúng khi số trường hợp COVID-19 trong tỉnh tăng cao.

Kể từ ngày 1 tháng 10, mức lương tối thiểu chung trên toàn tỉnh sẽ thay đổi thành $14,25/h, tăng từ $14/h. Mức lương tối thiểu của sinh viên sẽ tăng từ $13,15/h lên $13,40/h, và lương của người phục vụ rượu sẽ tăng từ $12,20/h đến $12,45/h. Các tỷ lệ này sẽ duy trì trong một năm.

Bản cập nhật được đưa ra gần ba năm sau khi Thống đốc Doug Ford nổi tiếng từ chối cải cách lao động và đóng băng tiền lương vào năm 2018.

Nhiều người hiện đang chỉ ra rằng mức lương tối thiểu sẽ tăng lên $15/h vào tháng 1 năm 2019 – và $15,25/h vào tuần tới – và nếu chính phủ không đưa ra Đạo luật Mở cửa cho Doanh nghiệp Ontario (Ontario Open for Business Act) nhằm cắt giảm ngày nghỉ ốm và nghỉ khẩn cấp nhằm ngăn cho mức lương của những người lương thấp được nâng cao.

Ngay cả sau khi có mức tăng mới, những người lao động có mức lương tối thiểu trong tỉnh vẫn được coi là thấp hơn so với chuẩn nghèo tại Canada.

Mặc dù lệnh giới nghiêm hiện vẫn còn hiệu lực cho đến ít nhất là ngày 22 tháng 9, không có thông tin nào về việc liệu nó sẽ được gia hạn bao lâu khi các trường hợp lây nhiễm lại tăng thêm một lần nữa.

Một số công ty, chẳng hạn như Loblaws , đã chọn giảm mức tăng một vài tháng trước sau khi nhiều quốc gia mở cửa trở lại và tình hình COVID-19 có vẻ ổn định phần nào.

Cũng có một thực tế là nhiều người mong chờ ​​sẽ nhận được một khoản tăng lương trong thời điểm mà dịch bệnh tăng cao vì những khó khăn trong tiền bạc.