Tiền lương trung bình theo giờ ở tất cả các tỉnh bang và vùng lãnh thổ (ngoại trừ Nunavut) sẽ tăng sau ngày 31/5.

Người sử dụng lao động ở Canada đang tuyển dụng công dân nước ngoài sử dụng mức lương trung bình theo giờ của tỉnh bang và vùng lãnh thổ để biết các yêu cầu mà ứng viên phải đáp ứng đối với Chương trình lao động Nước ngoài tạm thời (TFWP).

Vị trí và mức lương được cung cấp cho nhân viên sẽ quyết định xem người sử dụng lao động có cần đăng ký Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA) theo vị trí lương cao hay lương thấp hay không và mỗi vị trí sẽ có yêu cầu khác nhay.

image

Mức lương trung bình mỗi giờ theo tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ

Tỉnh bang/ vùng lãnh thổTiền lương trung bình mỗi giờ kể từ ngày 31/5 (CAD)
Alberta$ 28,85 
British Columbia$ 27,50
Manitoba$ 23,94
New Brunswick$ 23,00
Newfoundland and Labrador$ 25,00
Vùng lãnh thổ Tây Bắc$ 38,00
Nova Scotia$ 22,97
Nunavut$ 35,90
Ontario$ 27,00
Prince Edward Island$ 22,50
Quebec$ 26,00
Saskatchewan$ 26,22
Yukon$ 35,00

Chương trình lao động Nước ngoài tạm thời là gì?

Chương trình lao động Nước ngoài tạm thời (TFWP) cho phép người sử dụng lao động Canada thuê công dân nước ngoài để lấp đầy tình trạng thiếu lao động ở Canada. Người sử dụng lao động muốn tuyển dụng theo TFWP cần phải hoàn thành bài kiểm tra thị trường lao động của chính phủ Canada, Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA). LMIA đảm bảo rằng sẽ có tác động tích cực đến thị trường lao động Canada.

image 1

Cần phải có LMIA và giấy phép làm việc tạm thời trước khi người nước ngoài có thể bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động Canada thông qua TFWP.

Nếu doanh nghiệp đang muốn thuê một công nhân lương cao, doanh nghiệp phải gửi các kế hoạch chuyển đổi cùng với LMIA để đảm bảo rằng doanh nghiệp đang thực hiện các bước với tư cách là người sử dụng lao động để giảm sự phụ thuộc vào lao động nước ngoài theo thời gian. Điều này đảm bảo rằng những người Canada đủ điều kiện được ưu tiên cho các công việc có sẵn.

Nếu doanh nghiệp đang muốn thuê một công nhân lương thấp, bạn không cần phải gửi kế hoạch chuyển đổi cùng với LMIA. Thay vào đó, chính phủ Canada đặt giới hạn về số lượng công nhân lương thấp mà một doanh nghiệp có thể sử dụng để hạn chế quyền tiếp cận TFWP.

Người sử dụng lao động đưa ra mức lương thấp hơn mức trung bình của tỉnh bang/vùng lãnh thổ, doanh nghiệp phải:

  • Thanh toán phương tiện đi lại cho người lao động nước ngoài tạm thời;
  • Đảm bảo có sẵn nhà ở giá rẻ;
  • Đóng bảo hiểm y tế tư nhân cho đến khi người lao động đủ điều kiện tham gia bảo hiểm y tế của tỉnh;
  • Đăng ký người lao động nước ngoài tạm thời với ban an toàn nơi làm việc trong tỉnh bang hay vùng lãnh thổ; Và
  • Cung cấp một hợp đồng sử dụng lao động-nhân viên.

Cuối cùng, đơn đăng ký sẽ được Cơ quan Việc làm và phát triển xã hội Canada (ESDC) xem xét và các quan chức sẽ cần xác định rằng không có người Canada đủ tiêu chuẩn nào bị bỏ qua vì lợi ích của người lao động nước ngoài.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/