Theo một báo cáo mới, nhập cư đóng vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng kinh tế của vùng Ottawa – Gatineau.

Hội đồng hội nghị của Canada đã xem xét các tác động nhân khẩu học và kinh tế của việc nhập cư trong thập kỷ qua. Nghiên cứu mới của họ có tên Tương lai: Tác động kinh tế của việc nhập cư ở vùng Ottawa – Gatineau. Hội đồng hội nghị cũng dự báo sự tăng trưởng trong khu vực từ năm 2019 đến năm 2036, sử dụng 4 kịch bản phân tích để khám phá mối liên hệ giữa nhập cư, việc làm và tăng trưởng trong khu vực.

Kịch bản đầu tiên tưởng tượng rằng vào thời điểm trước đại dịch, xu hướng nhập cư đến Ottawa – Gatineau vẫn giữ nguyên cho đến năm 2036. Tăng trưởng GDP thực tế hàng năm sẽ trung bình 1,9% và tổng GDP sẽ tăng 34 tỷ USD.

Sau đó, họ tạo ra một kịch bản hư cấu không có người mới di cư để minh họa điều gì sẽ xảy ra nếu không có người nhập cư mới chuyển đến khu vực này. Tăng trưởng GDP thực tế hàng năm sẽ đạt trung bình 1,7% và GDP thực tế sẽ là 28,5 tỷ USD, tức là giảm 5,5 tỷ USD.

Trong kịch bản thứ 3, các nhà nghiên cứu dự đoán mức độ nhập cư cao hơn, trong đó khu vực sẽ tăng lượng người di cư từ 11.005 người mới nhập cư vào năm 2018 lên 19.500 người vào năm 2036. Tăng trưởng GDP thực tế hàng năm sẽ là 2,1% trong kịch bản này và mức tăng tổng GDP sẽ là 37 tỷ USD.

Mức tăng GDP được thấy trong kịch bản này cao hơn khoảng 900 triệu USD khi các nhà nghiên cứu tính đến việc cải thiện tiền lương và việc làm cho người nhập cư trong kịch bản thứ 4. Nói cách khác, với sự kết hợp của việc gia tăng nhập cư và cải thiện kết quả thị trường lao động, khu vực thủ đô có thể đạt tổng GDP là 37,9 tỷ USD.

Mức nhập cư cao góp phần làm tăng GDP của Ottawa - Gatineau 2

“Nhập cư tiếp tục là một động lực quan trọng đối với phúc lợi xã hội và kinh tế của Canada, đặc biệt là khi chúng tôi phục hồi sau đại dịch COVID-19”, Pedro Antunes, trưởng phòng kinh tế tại The Conference Board of Canada cho biết trong một thông cáo truyền thông. “Điều này đúng đối với nền kinh tế quốc gia và ở cấp địa phương, chẳng hạn như vùng Ottawa – Gatineau. Nhập cư sẽ giúp củng cố khả năng cạnh tranh kinh tế của khu vực và tăng trưởng trong tương lai”.

The Conference Board of Canada gợi ý rằng nhập cư là một giải pháp cho những thách thức mà Canada phải đối mặt với lực lượng lao động đang giảm dần. Với dân số già, ngày càng có nhiều người rời bỏ lực lượng lao động. 

Đồng thời, có ít người trẻ tham gia vào lực lượng lao động hơn. Những yếu tố này kết hợp lại đe dọa hạn chế tăng trưởng kinh tế và làm căng thẳng các hỗ trợ xã hội và chăm sóc sức khỏe ở khu vực Ottawa – Gatineau.

Trước khi xảy ra đại dịch, khu vực này đã thu hút khoảng 3% tổng số người mới đến Canada mỗi năm. Nghiên cứu cho thấy rằng mức độ nhập cư cao là cần thiết để duy trì năng suất kinh tế của các khu vực và điều này sẽ phù hợp hơn với quá trình phục hồi kinh tế sau coronavirus.

Mức nhập cư cao góp phần làm tăng GDP của Ottawa - Gatineau 1

“Những phát hiện của báo cáo Four Futures chỉ ra tầm quan trọng đối với các bên liên quan của Ottawa và Gatineau trong việc lập kế hoạch rõ ràng về mức độ thu hút người nhập cư sẽ duy trì tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội của chúng ta. Bản phân tích này rất thuyết phục và làm rõ cho chúng tôi mối liên hệ giữa nhập cư, việc làm và tăng trưởng kinh tế chung của thành phố”, Hindia Mohamoud, Giám đốc Đối tác Nhập cư Địa phương Ottawa cho biết trong thông cáo.

Nghiên cứu được đồng ủy quyền bởi Tổ chức Đối tác Nhập cư Địa phương Ottawa (OLIP) và Trung tâm Việc làm Ottawa, với sự tài trợ từ Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada và Bộ Lao động, Đào tạo và Phát triển Kỹ năng Ontario.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0967.998.998
Email: canadaplaza@canada.vn