Mức nhập cư cao là một phần của kế hoạch khôi phục hậu COVID-19

nhập cư

Bộ trưởng Bộ tài chính Chrystia Freeland đã trình bày Bản cập nhật kinh tế và tài khóa của chính phủ Canada tại Quốc hội vào tối ngày 14 tháng 12 vừa qua.

Bản cập nhật này là bản sửa đổi đầu tiên của dự báo kinh tế của chính phủ kể từ khi Ngân sách liên bang năm 2021 được công bố vào tháng 4.

Những thông báo này nhằm thông báo cho người Canada biết nơi mà các ưu tiên chi tiêu của chính phủ đang hướng tới. Ví dụ, bản cập nhật tài khóa từ năm 2020 kêu gọi tăng chi tiêu cho các khoản trợ cấp trẻ em và vào mùa xuân, chính phủ đã hứa thực hiện tang trợ cấp chăm sóc trẻ em $10 CAD/ ngày.

Cập nhật tài chính và Ngân sách thường chứa các mục hành động ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến những người mới đến. Các chính sách của chính phủ về nhiều vấn đề bao gồm tạo việc làm, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, cơ sở hạ tầng, chăm sóc trẻ em và hơn thế nữa tác động đến tất cả những người sống ở Canada, bao gồm cả người nhập cư. Đôi khi các mục hành động được điều chỉnh cho phù hợp với vấn đề nhập cư, như trường hợp được nêu ra trong Ngân sách năm 2021.

nhập cư

Tại cương vị mới của mình, bộ trưởng Freeland đã xem xét các biện pháp chính sách mà chính phủ đang theo đuổi cho phép Canada phục hồi kinh tế và xã hội sau đại dịch. Bộ trưởng lưu ý, nhập cư là một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế và là một lợi thế cạnh tranh của Canada. Chính phủ cam kết chào đón 411.000 người nhập cư vào năm 2022, con số cao nhất trong lịch sử Canada. Để hỗ trợ và giảm thời gian xử lý các đơn xin thường trú và tạm trú, chính phủ đầu tư 85 triệu CAD vào hệ thống nhập cư.

Nhận xét này nhấn mạnh rằng chính phủ Canada vẫn cam kết đạt được các mục tiêu đầy tham vọng đặt ra trong Kế hoạch Mức độ Nhập cư 2021-2023. Ngoài ra, bộ trưởng Freeland ám chỉ sự cần thiết phải giảm thời gian xử lý đơn xin nhập cư.

Đầu năm nay, Ngân sách 2021 đã nêu ra 5 cam kết quan trọng về nhập cư, một số cam kết đã được thông qua, chẳng hạn như tài trợ cho lộ trình Từ tạm trú đến Thường trú (TR sang PR).

Ngân sách 2021 cũng kêu gọi thay thế Hệ thống Quản lý Hồ sơ Toàn cầu (GCMS) đã lỗi thời, chuyên xử lý các đơn xin nhập tịch và nhập cư.

Ngân sách 2021 cũng gợi ý rằng chính phủ đang tìm cách cải cách hệ thống Express Entry, trao cho bộ trưởng nhập cư nhiều quyền hơn để lựa chọn ứng viên dựa trên nhu cầu của thị trường lao động, mặc dù chưa có thêm thông tin chi tiết.

Ngoài ra, Ngân sách năm 2021 công bố chi tiêu nhiều hơn cho Chương trình lao động Nước ngoài tạm thời (TFWP). Các khoản chi tiêu bổ sung sẽ tăng cường kiểm tra việc tuân thủ của người sử dụng lao động để ngăn chặn việc ngược đãi người lao động và hỗ trợ người lao động nước ngoài dễ bị tổn thương bằng cách cho phép họ nhận được giấy phép lao động mở nếu họ bị nhà tuyển dụng Canada lạm dụng.

Cuối cùng, Ngân sách năm 2021 đề xuất việc chi tiêu bổ sung cho các sáng kiến ​​nhằm cải thiện kết quả việc làm của phụ nữ thuộc các chủng tộc mới nhập cư.