Newfoundland and Labrador đã đưa ra các biện pháp mới để giúp người sử dụng lao động thuê người lao động nước ngoài dễ dàng hơn, những người sẽ giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động trong tỉnh bang thông qua Chương trình thí điểm định cư Đại Tây Dương (AIPP).

Tỉnh bang Newfoundland and Labrador đã công bố danh sách các nghề được miễn quy trình kiểm tra việc đánh giá tác động của việc thuê người lao động nước ngoài đến thị trường lao động tại tỉnh bang.

Các quy trình này bao gồm Đánh giá Vị trí Việc làm, một quy trình tương tự như Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA), Đánh giá vị trí việc làm chứng minh rằng nhà tuyển dụng đã hết các lựa chọn hiện có để thuê một ứng viên phù hợp từ thị trường lao động địa phương của tỉnh bang Newfoundland and Labrador trước khi mời một ứng viên nhập cư lấp chỗ trống.

Ngoài Đánh giá Vị trí Việc làm, Chương trình thí điểm định cư Đại Tây Dương (AIPP) có các yêu cầu kiểm tra thị trường lao động riêng, chẳng hạn như quảng cáo, tuyển dụng vị trí việc làm.

Để được hưởng lợi từ việc miễn trừ, các ứng cử viên cần phải có một lời mời làm việc trong một nghề nghiệp đang được yêu cầu. Các ngành nghề có nhu cầu của tỉnh bang thuộc 3 ngành: ngành Chăm sóc sức khỏe, ngành công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT).

Newfoundland and Labrador miễn đánh giá tác động đến thị trường lao động ở một số ngành nghề 1

Lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Các ngành nghề thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu được miễn quy trình kiểm tra thị trường lao động tỉnh bang tại Newfoundland and Labrador được liệt kê dưới đây:

 • Bác sỹ.
 • Điều dưỡng trợ tá (NP).
 • Điều dưỡng có giấy phép hành nghề (LPN).
 • Nhân viên chăm sóc cá nhân (PCA).
 • Nhà tâm lý học lâm sàng.
 • Nhà vật lý trị liệu.
 • Nhà trị liệu bức xạ.
 • Bác sĩ phân tích hình ảnh.

Lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông

Các nghề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông theo yêu cầu được miễn các quy trình kiểm tra thị trường lao động tỉnh bang Newfoundland and Labrador được liệt kê dưới đây:

 • Người phát triển phần mềm
 • Kỹ sư y sinh
 • Nhà phát triển UI/ UX
 • Kỹ sư điện
 • Nhà phát triển AI
 • Kỹ sư cơ khí
 • Nhà phát triển Python
 • Nhà phát triển website
 • Nhà phát triển .NET
 • Kỹ sư cơ sở hạ tầng
 • Chuyên gia bảo mật
 • Chuyên gia đám mây
 • Nhà thông tin sinh học
 • Hỗ trợ mạng máy tính
 • Liên kết nghiên cứu
 • Phân tích dữ liệu
 • Kỹ thuật viên nước ngoài
 • Nhà điều hành ROV
 • Chuyên gia lập bản đồ đại dương
 • Người viết kỹ thuật

Chương trình thí điểm định cư Đại Tây Dương (AIPP) là gì?

Chương trình thí điểm định cư Đại Tây Dương (AIPP) là một chương trình nhập cư nhanh do người sử dụng lao động thúc đẩy. Nó cho phép các nhà tuyển dụng ở 4 tỉnh bang Đại Tây Dương của Canada thuê người lao động nước ngoài để lấp đầy các vị trí mà họ không có khả năng tìm kiếm lao động tại thị trường địa phương.

Newfoundland and Labrador miễn đánh giá tác động đến thị trường lao động ở một số ngành nghề 2

4 tỉnh bang Đại Tây Dương của Canada là Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland and LabradorPrince Edward Island.

Bất kỳ ứng viên nhập cư nào đến Canada thông qua AIPP đều phải nhận được lời mời làm việc từ một nhà tuyển dụng ở Đại Tây Dương Canada.

Sau khi người sử dụng lao động đề nghị một công việc cho người lao động nước ngoài và lời mời làm việc được chấp nhận, người sử dụng lao động được yêu cầu kết nối ứng viên với một tổ chức cung cấp dịch vụ định cư được chỉ định. Điều này sẽ giúp ứng viên phát triển một kế hoạch an cư.

Nếu người sử dụng lao động cần nhanh chóng lấp đầy một vị trí, họ có thể được cấp giấy phép làm việc tạm thời. Bằng cách đó, ứng viên có thể đến Canada sớm hơn. Ứng viên phải cam kết nộp đơn xin thường trú trong vòng 90 ngày kể từ ngày nộp đơn xin giấy phép làm việc tạm thời.