Ngân sách năm 2021: Ý nghĩa của việc nhập cư Canada

Ngân sách năm 2021 Ý nghĩa của việc nhập cư Canada

Chính phủ Canada vừa lập bảng Ngân sách nhập cư đầu tiên kể từ năm 2019. Ngân sách này thường được thông báo vào quý đầu tiên hàng năm, tuy nhiên do đại dịch Covid-19 nên năm 2020 Chính phủ đã không đưa ra thông báo về vấn đề này.

Ngân sách liên bang Canada nhận được rất nhiều sự quan tâm trong nước vì nó bao gồm những chính sách mà Chính phủ ưu tiên sẽ thực hiện. Ngoài ra còn có các dự báo về chi tiêu và doanh thu của Chính phủ, cũng như tổng quan về tình trạng của nền kinh tế Canada.

Ngân sách 2021 có tầm quan trọng hơn vì nhiều lý do. Đây là lần thông báo đầu tiên sau 2 năm do ảnh hưởng đại dịch trên toàn cầu. Hơn nữa, hiện nay Đảng Tự do đang bãi nhiệm một chính phủ thiểu số và có tin đồn là đang xem xét sẽ kêu gọi một cuộc bầu cử sớm vào năm 2021, có nghĩa là Đảng Tự do cần phải dựa vào Ngân sách để thuyết phục người Canada bỏ phiếu.

Không chỉ những điều trên, Ngân sách còn chứa các thông báo về chính sách nhập cư Canada.

Ví dụ, Ngân sách 2014 không chỉ đề xuất chấm dứt Chương trình đầu tư nhập cư phổ biến của Liên bang mà còn vạch ra phương hướng đầu tư hàng triệu đô la của Chính phủ để đảm bảo rằng Express Entry sẽ ra mắt thành công vào tháng 1 năm 2015.

Dưới đây là những đề xuất ưu tiên trong hệ thống nhập cư Canada được nêu trong Ngân sách 2021.

Tuy nhiên, điều quan trọng là bảng Ngân sách này cần giành được sự chấp thuận của đa số Nghị viện, để Đảng Tự do thực hiện những đề xuất đó. 

Khả năng lớn là Quốc hội sẽ thông qua bảng Ngân sách 2021 vì nếu huỷ bỏ nó sẽ kích hoạt một cuộc bầu cử diễn ra. Bầu cử là kết quả không ai mong muốn trong tình hình đất nước vẫn đang chiến đấu với đại dịch covid-19.

$430 triệu CAD để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin

Có lẽ đề xuất nhập cư quan trọng nhất trong Ngân sách 2021 là khoản đầu tư gần 430 triệu đô la mà Chính phủ muốn thực hiện để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của mình. 

Ngân sách 2021 kêu gọi đầu tư để thay thế Hệ thống quản lý hồ sơ toàn cầu (GCMS), hệ thống được sử dụng để quản lý các đơn đăng ký nhập cư Canada. Mục đích của khoản đầu tư là cho phép Chính phủ đáp ứng lượng người đăng ký nước ngoài cao hơn trong tương lai, bảo mật tốt hơn và xử lý đơn đăng ký được cải thiện.

Cải cách đối với Express Entry

Ngân sách lưu ý rằng Chính phủ đang hướng tới việc cải cách Express Entry. Chính phủ muốn trao cho Bộ trưởng Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) nhiều quyền hơn để chọn những ứng viên đáp ứng tốt nhất nhu cầu thị trường lao động của Canada. Những thay đổi này có thể kéo theo những gì không được nêu rõ trong Ngân sách.

Express Entry là cách chính mà Canada lựa chọn những người nhập cư thuộc khối ngành kinh tế. Nó chiếm khoảng 1/4 tổng số người nhập cư mà Canada chào đón mỗi năm.

Ngân sách năm 2021 Ý nghĩa của việc nhập cư Canada

Cải tiến đối với Chương trìnhlao động nước ngoài tạm thời (TFWP)

Ngân sách kêu gọi khoảng $110 triệu CAD chi tiêu bổ sung trong 3 năm tới cho Chương trình lao động nước ngoài tạm thời (TFWP). Khoản chi này sẽ hướng tới việc cung cấp thông tin và hỗ trợ cho người lao động nước ngoài bị lạm dụng. Tăng cường kiểm tra người sử dụng lao động đảm bảo họ đối xử tốt với người lao động nước ngoài. Cải thiện việc cung cấp dịch vụ cho người lao động bị lạm dụng để họ có thể nhận được Giấy phép làm việc (Open Work Permit) không hạn chế nghề nghiệp.

Hỗ trợ tình trạng phân biệt chủng tộc đối với phụ nữ mới nhập cư

Phụ nữ mới nhập cư đôi khi phải đối mặt với các rào cản trong việc làm ở Canada do các yếu tố như phát triển kỹ năng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, thiếu kinh nghiệm Canada, thiếu dịch vụ chăm sóc trẻ em hợp lý và phân biệt đối xử. Ngân sách đề xuất thêm $15 triệu CAD chi tiêu trong 2 năm tới để xây dựng dựa trên các sáng kiến ​​hiện có nhằm giúp cải thiện kết quả việc làm và thăng tiến nghề nghiệp của phụ nữ mới nhập cư.

Lộ trình cấp tốc để trở thành thường trú nhân

Ngân sách 2021 đề cập đến các chương trình nhập cư mới do Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đưa ra vào tuần trước để cung cấp các lộ trình thường trú nhanh chóng cho những người lao động trong các lĩnh vực thiết yếu và sinh viên quốc tế trong năm nay. Khoảng 90.000 cá nhân sống ở Canada sẽ có thể bắt đầu nộp đơn xin thường trú từ ngày 6 tháng 5.

Tìm hiểu thêm về lộ trình nhập cư Canada mới trên website của Chính phủ tại đây.