Ngày càng nhiều nhà tuyển dụng Canada thuê lao động nước ngoài

lao động nước ngoài

Nhiều giấy phép lao động được cấp hàng năm tại Canada. Các nhà tuyển dụng Canada thuê hàng trăm nghìn công nhân quốc tế mỗi năm thông qua hơn 100 con đường cấp giấy phép lao động khác nhau. Nhìn chung những con số này đều tăng kể từ năm 2015 và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Canada đang phải đối mặt với số lượng việc làm thiếu hụt cao tại nhiều khu vực, tuy nhiên tỷ lệ thất nghiệp lại tương đối thấp, có nghĩa là có nhiều việc làm hơn số lao động. Theo Thống kê Canada, cứ 100 vị trí tuyển dụng, các nhà tuyển dụng đang tìm cách lấp đầy trung bình 5,2 vị trí tuyển dụng, tăng từ 3 vị trí trong quý 4 năm 2019. Sự gia tăng vị trí tuyển dụng này xảy ra cùng với sự giảm tỷ lệ thất nghiệp của Canada, là 5,4% vào tháng 12 năm 2021, thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2019 khi là 5,2%.

Có thể thấy rằng, hiện nay có rất nhiều ngành tại Canada đang thiếu hụt lực lượng lao động. Tuyển dụng nhân tài nước ngoài là một cách các nhà tuyển dụng Canada có thể lấp đầy các vị trí trống trong công ty của họ.

Người lao động nước ngoài cần có giấy phép lao động để làm việc hợp pháp tại Canada. Trong một số trường hợp, người sử dụng lao động phải thực hiện Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA), hoặc một bài kiểm tra thị trường lao động, để thuê một lao động nước ngoài. Mặc dù, phần lớn các giấy phép lao động được cấp trong một năm nhất định đều được miễn LMIA. 

lao động nước ngoài

LMIA và giấy phép lao động được miễn LMIA

Có hai chương trình cấp giấy phép lao động chính: Chương trình Lao động Nước ngoài Tạm thời (TFWP)Chương trình Lưu động Quốc tế (IMP).

Sự khác biệt chính giữa hai điều này là TFWP yêu cầu người sử dụng lao động phải có LMIA, trong khi giấy phép lao động IMP được miễn LMIA.

TFWP nhằm giải quyết tình trạng thiếu lao động ở Canada. Người sử dụng lao động phải hoàn thành quy trình LMIA để chứng minh với Tổ chức Việc làm và Phát triển Xã hội Canada (ESDC) rằng việc thuê một lao động nước ngoài là do không có lao động trong nước phù hợp. ESDC đánh giá LMIA xác nhận rằng việc thuê lao động nước ngoài sẽ không có tác động tiêu cực đến thị trường lao động Canada. Khi người sử dụng lao động nhận được LMIA tích cực hoặc trung lập, họ sẽ cung cấp một bản sao cho người lao động nước ngoài để họ có thể nộp nó cùng với đơn xin giấy phép lao động cho Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC). Sau đó, nhân viên có thể bắt đầu làm việc sau khi đơn xin giấy phép lao động của họ được chấp thuận.

Ngược lại, IMP tồn tại để hỗ trợ các mục tiêu xã hội, văn hóa và kinh tế rộng lớn của Canada, vì vậy không cần phải kiểm tra thị trường lao động. Có nhiều giấy phép lao động IMP là kết quả của các hiệp định thương mại tự do của Canada. Ví dụ, Hiệp định Canada – Hoa Kỳ – Mexico (CUSMA, trước đây gọi là NAFTA) là một hiệp định thương mại tự do nổi bật cho phép công dân Hoa Kỳ và Mexico làm việc tại Canada mà không cần đến LMIA. Ngoài ra, thanh niên từ khắp nơi trên thế giới có thể làm việc tại Canada theo IMP do các thỏa thuận về dịch chuyển thanh niên giữa Canada và một số quốc gia khác.

Canada cũng cho phép sinh viên quốc tế tốt nghiệp, vợ/ chồng đủ điều kiện và các đối tác thông luật có được giấy phép làm việc mở theo IMP. Giấy phép lao động mở cho phép người lao động chấp nhận bất kỳ lời mời làm việc nào ở Canada bất kể người sử dụng lao động hoặc nghề nghiệp. Tất cả các giấy phép lao động mở đều thuộc IMP, vì vậy người sử dụng lao động không cần LMIA để thuê những công nhân này. 

lao động nước ngoài

Giấy phép lao động của Canada được cấp từ năm 2015-2021

Thuê một công nhân nước ngoài theo TFWP

Bước đầu tiên là hoàn thành các yêu cầu LMIA đối với giấy phép lao động mà bạn muốn xin. Diện Kỹ năng toàn cầu là một ví dụ về chương trình giấy phép lao động cho phép nhân viên kỹ thuật đủ điều kiện xử lý tài liệu trong vòng ít nhất hai tuần.

Quy trình đăng ký LMIA cũng phụ thuộc vào loại chương trình bạn đang tuyển dụng. 

Các chương trình được chia thành bốn loại: 

  • Công nhân lương cao;
  • Công nhân lương thấp; 
  • Công nhân diện nông nghiệp thời vụ; 
  • Công nhân diện nông nghiệp. 

Sau khi nhận được LMIA, bạn có thể đưa một bản sao để nộp đơn cho IRCC. Ngoài ra, cần phải nộp hợp đồng và thư mời làm việc, trong đó phải bao gồm thông tin về mức lương và các khoản khấu trừ từ lương, nhiệm vụ công việc và điều kiện làm việc của họ như giờ làm việc.

Người lao động sẽ nhận được thư giới thiệu sau khi được chấp thuận. Sau đó, họ có thể nhận được giấy phép lao động khi đến Canada. Sau đó, IRCC sẽ gửi giấy phép lao động cho người lao động qua đường bưu điện.

Thuê một nhân viên nước ngoài theo diện IMP

Người sử dụng lao động có thể kiểm tra mã miễn trừ LMIA và mã miễn giấy phép lao động để biết danh sách các trường hợp thuê lao động nước ngoài không yêu cầu LMIA.

Một số chương trình cấp phép lao động IMP phổ biến bao gồm: 

  • CUSMA: Công dân của Hoa Kỳ và Mexico có thể đủ điều kiện để nộp đơn xin làm việc tại Canada. 
  • Chuyển giao nội bộ công ty: Cho phép người sử dụng lao động chuyển một số công nhân nhất định đến văn phòng của họ ở Canada.
  • Truyền hình và Điện ảnh: Canada hoan nghênh các nhân viên trong ngành giải trí hỗ trợ ngành công nghiệp truyền hình và điện ảnh đang bùng nổ. 
  • Kinh nghiệm quốc tế Canada: Canada có các thỏa thuận song phương với hơn 30 quốc gia cho phép thanh niên quốc tế tích lũy kinh nghiệm làm việc tại Canada.
  • Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp: PGWP là giấy phép lao động phổ biến nhất theo IMP. Sinh viên tốt nghiệp quốc tế đủ điều kiện của các cơ sở học tập được chỉ định của Canada (ví dụ: cao đẳng và đại học) có thể nhận được giấy phép làm việc mở này trong tối đa 3 năm.

Để tuyển dụng thông qua IMP, người sử dụng lao động cần phải trả phí tuân thủ của người sử dụng lao động và gửi đơn đề nghị tuyển dụng qua Cổng thông tin tuyển dụng của IRCC. Việc này phải được thực hiện trước khi người lao động nước ngoài xin giấy phép lao động.