Nghiên cứu: Người nhập cư có thể thúc đẩy năng suất cho các doanh nghiệp Canada

Người nhập cư có thể thúc đẩy năng suất cho các doanh nghiệp Canada

Thống kê Canada cho thấy rằng người nhập cư đóng góp năng suất đáng kể cho các công ty Canada, đi đôi với sự gia tăng số lượng lao động nhập cư

Đây là kết luận được rút ra trong một nghiên cứu gần đây của Cục Thống kê Canada đánh giá tác động của nhập cư đối với kết quả năng suất cấp công ty.   

Các báo cáo có tựa đề “Di Trú và Năng suất: Dữ liệu từ công ty Dynamics ở Canada” dựa trên những dữ liệu được theo dõi trong một khoản thời gian, dữ liệu này đánh giá hiệu quả của việc nhập cư căn cứ vào mức độ tổng thể năng suất, tiền lương công nhân, và lợi nhuận kinh doanh. 

Tính trung bình, giữa những năm 2000 và 2015, những người nhập cư đến Canada sau năm 1980 chiếm 13,5 phần trăm lao động trong các công ty có từ 20 nhân viên trở lên. Tỷ lệ người nhập cư làm việc trong một công ty có thể dao động khá nhiều, thường dao động từ mức tăng giảm khoản 15%, theo số liệu thống kê được trình bày trong nghiên cứu. 

Theo kết quả nghiên cứu, có mối liên hệ tích cực giữa việc gia tăng tỷ lệ lao động nhập cư và tăng năng suất kinh doanh, cũng như nhập cư có tác động tích cực đến tiền lương của người lao động và lợi nhuận kinh doanh.

Ảnh hưởng của nhập cư đối với  sự gia tăng năng suất đối với độ dài của thời kỳ được sử dụng để đo lường những thay đổi. Thời gian càng dài, ảnh hưởng của di dân đến năng suất càng lớn. Ví dụ, trong khoảng thời gian một năm, tác động tích cực của việc tăng số lượng lao động nhập cư đến năng suất kinh doanh là rất nhỏ; ngược lại, trong năm hoặc mười năm, tác động tích cực của nhập cư đối với năng suất tăng lên. 

Ở cấp độ thống kê, tỷ lệ người nhập cư tăng 10% có liên quan đến mức tăng 1,9% trong năng suất kinh doanh mà Thống kê Canada cho là “nhỏ”. Mặt khác, đối với các doanh nghiệp cá nhân có tỷ lệ lao động nhập cư tăng lớn, thì đóng góp này có thể là “đáng kể.” 

Tác động lên năng suất kinh doanh đối với những người nhập cư có trình độ thấp hoặc ít học hơn là đối với những người lao động nhập cư có kỹ năng cao hoặc có trình độ đại học, với sự khác biệt đặc biệt đáng chú ý trong các ngành sử dụng nhiều công nghệ và dựa trên tri thức. 

Điều gì giải thích tác động tích cực của nhập cư đối với năng suất và sự khác biệt giữa các loại hình nhập cư và các ngành công nghiệp khác nhau? 

“ Các tác động tích cực của việc nhập cư đến năng suất là việc những người này là sự bổ sung hoàn hảo cho các công nhân gốc Canada để cải thiện các kỹ năng và các nhiệm vụ chuyên môn hóa làm tăng tính cạnh tranh của những người nhập cư và người bản xứ nhân ” nghiên cứu cho biết. 

Nói cách khác, về bản chất sự bổ sung của kỹ năng lao động nhập cư với kỹ năng của lao động bản địa có thể là một yếu tố cần thiết để tăng năng suất lao động trong các ngành công nghệ hoặc dựa trên tri thức có mức độ phân công lao động và chuyên môn hóa công việc cao.

Trong những ngành này, ví dụ, những người nhập cư ít học có thể làm những công việc thường khác với nhưng bổ sung cho những công việc của những người lao động có kiến ​​thức hoặc công nghệ cao sinh ra trong nước. Điều này cuối cùng có thể cung cấp cho các công ty “nhiều cơ hội hơn để chuyên môn hóa và tăng năng suất ”. 

Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận, mặc dù ít đáng kể hơn, đối với những người nhập cư có tay nghề cao, những người có thể đóng vai trò là động lực quan trọng của năng suất trong một công ty, vì họ có tiềm năng tăng mức độ chuyên môn hóa của công ty, mở rộng việc sử dụng công nghệ mới và kích thích sự đổi mới.