Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đã ban hành hướng dẫn mới cho người có thị thực thường trú hết hạn.

Các cá nhân đang sở hữu Giấy xác nhận thường trú (COPR) và thị thực thường trú (PRV) đã hết hạn vẫn sẽ được phép vào Canada.

Canada đã thực hiện các chính sách khác nhau cho những người có thị thực hết hạn tùy thuộc vào việc họ đến từ Hoa Kỳ hay các quốc gia khác. Những người từ ngoài Hoa Kỳ cần phải có thị thực vào hoặc đủ điều kiện trước ngày 18/3 trong thông báo mới.

Chỉ những người có ý định ở lại và định cư mới được phép đến Canada vào lúc này và trở thành thường trú nhân. Những người đến Canada tạm thời không thể vào thời điểm này trừ khi họ được miễn các hạn chế.

Nhập cảnh Canada phải theo nhu cầu thiết yếu. Chính phủ cung cấp ví dụ cụ thể như sau:

Nhóm 1: Giấy xác nhận thường trú và Thị thực tạm trú hợp lệ

Những người đi du lịch từ các quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ đã được cấp Giấy xác nhận thường trú và Thị thực tạm trú vào hoặc được chấp nhận trước ngày 18/3/2020 bao gồm:

 • Miễn hạn chế đi lại.
 • Được phép đến Canada vì những lý do không tự nguyện với giấy tờ hết hạn.
 • Bắt buộc phải có kế hoạch kiểm dịch 14 ngày được chấp nhận.
Người có Giấy xác nhận thường trú (COPR) hoặc thị thực thường trú (PRV) hết hạn vẫn có thể đến Canada 1

Nhóm 2: Giấy xác nhận thường trú và Thị thực tạm trú hợp lệ từ Hoa Kỳ

Ứng viên có thể đến Canada từ Hoa Kỳ cho các mục đích định cư tại Canada nếu:

 • Họ được chấp thuận hồ sơ.
 • Cả COPR và PRV của họ đã được nhận và còn hiệu lực.
 • Họ chấp nhận kiểm dịch trong 14 ngày.

Nhóm 3: Giấy xác nhận thường trú và Thị thực tạm trú đã hết hạn

Người nộp đơn xin thường trú sở hữu Giấy xác nhận thường trú và Thị thực tạm trú đã hết hạn và sẵn sàng đến Canada được yêu cầu liên hệ với Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) bằng biểu mẫu. Các ứng viên được yêu cầu cung cấp ngày hết hạn của COPR và lý do thiết yếu cho chuyến đi của họ.

Sau khi nhận được các biểu mẫu, hồ sơ ứng viên sẽ được xử lý phù hợp và sẽ được đánh giá theo các tiêu chí sau đây:

 • Hồ sơ làm bằng chứng về một kế hoạch định cư ở Canada;
 • Bằng chứng về việc chấp nhận kiểm dịch tại Canada.
 • Đề xuất hành trình du lịch.

Nhóm 4: Giấy xác nhận thường trú và Thị thực tạm trú hết hạn từ Hoa Kỳ

Các cá nhân đi từ Hoa Kỳ với Giấy xác nhận thường trú đã hết hạn có thể đến Canada vì những lý do thiết yếu để định cư tại Canada với tư cách là thường trú nhân phải cung cấp:

 • Hồ sơ đã được phê duyệt.
 • Đã nhận được Giấy xác nhận thường trú và Thị thực tạm trú.
 • Kế hoạch kiểm dịch 14 ngày.
Người có Giấy xác nhận thường trú (COPR) hoặc thị thực thường trú (PRV) hết hạn vẫn có thể đến Canada 2

Phải làm gì nếu bạn có Giấy xác nhận thường trú và Thị thực tạm trú hết hạn

Người nộp đơn xin thường trú sở hữu Giấy xác nhận thường trú và Thị thực tạm trú đã hết hạn và sẵn sàng đến Canada được yêu cầu liên hệ với Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) bằng biểu mẫu. Các ứng viên được yêu cầu cung cấp ngày hết hạn của COPR và lý do thiết yếu cho chuyến đi của họ. IRCC sau đó sẽ gửi biểu mẫu phù hợp để đánh giá khả năng đủ điều kiện của họ.

Bằng chứng bao gồm:

 • Các tài liệu chứng minh tình trạng sống của bạn ở Canada (địa chỉ, hợp đồng thuê nhà, tài liệu sở hữu nhà) hoặc kế hoạch việc làm ở Canada (địa điểm làm việc, thư từ nhà tuyển dụng).
 • Kế hoạch cách ly trong 14 ngày tại Canada bao gồm bằng chứng về tiền và cách bạn sẽ nhận được các cửa hàng tạp hóa, chăm sóc y tế trong số các dịch vụ thiết yếu khác.
 • Bạn có một hành trình nhập cảnh, có thể bao gồn vé máy bay, phương tiện đi lại…

Bạn cũng phải đảm bảo rằng bạn và các thành viên gia đình đi kèm của bạn đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Bạn có Giấy xác nhận thường trú và Thị thực tạm trú hợp lệ trước ngày 18/3/2020 nhưng các tài liệu này đã hết hạn và không có ngày cụ thể cho các ứng viên đang ở tại Hoa Kỳ.
 • Một lý do thuyết phục để nhập cảnh đến Canada ngay bây giờ như đoàn tụ gia đình, cần chăm sóc y tế ngay lập tức, tình trạng hết hạn ở Mỹ, cần có xu hướng gia đình thiết yếu vì lý do kinh tế như hỗ trợ dịch vụ kinh tế và chuỗi cung ứng, hỗ trợ cơ sở hạ tầng quan trọng.
 • Quốc gia nơi bạn cư trú không chịu sự kiểm soát xuất cảnh làm hạn chế khả năng nhập cảnh đến Canada của bạn.
Người có Giấy xác nhận thường trú (COPR) hoặc thị thực thường trú (PRV) hết hạn vẫn có thể đến Canada 3

IRCC sẽ ưu tiên cho các đối tượng có kế hoạch nhập cảnh được đề xuất hoặc xác nhận chi tiết hoặc đối tượng sẵn sàng đặt chỗ và xác nhận kế hoạch nhập cảnh ngay khi được phê duyệt.

Xử lý đơn xin thường trú mới

Canada hiện đang chấp nhận đơn xin thường trú mới.

Các hồ sơ mới không đầy đủ do thiếu tài liệu sẽ được giữ lại và xem xét trong vòng 90 ngày.

Tuy nhiên, nếu một hồ sơ mới thiếu tài liệu đi kèm cần bổ sung thêm lời giải thích cho các gián đoạn dịch vụ do các hạn chế đi lại liên quan đến đại dịch Covid-19. Cung cấp giải thích thật sự quan trọng và có thể dẫn đến việc hồ sơ được xem xét trong vòng 90 ngày. Các hồ sơ mới sẽ được xử lý theo thứ tự nhận được.

Hoàn thành các hồ sơ thường trú mới tiếp tục được xử lý theo thủ tục bình thường.

Tìm hiểu thêm về di trú Canada trên website của Chính phủ tại đây.