Người lao động nước ngoài có thể đến Canada làm việc trong thời kỳ đại dịch

Người lao động nước ngoài có thể đến Canada làm việc trong thời kỳ đại dịch

Người lao động nước ngoài được miễn các lệnh cấm biên giới và hạn chế về đi lại tại Canada. Việc miễn giảm này không những áp dụng cho người lao động làm việc trong lĩnh vực y tế hay các ngành nghề thiết yếu mà còn dành cho người lao động trong bất kỳ ngành nghề khác.

Biên giới Canada chỉ đóng cửa đối với du khách bởi vì du lịch được Chính phủ cho là không thiết yếu vào thời điểm này. Những trường hợp được miễn lệnh hạn chế đi lại và có thể nhập cảnh Canada bao gồm: Công dân Canada, thường trú nhân đã được chấp thuận cùng với các thành viên gia đình của họ, sinh viên quốc tế và người lao động nước ngoài tạm thời và một số trường hợp khác.

Để nhập cảnh vào Canada trong thời kỳ đại dịch này bạn sẽ cần phải có Giấy phép làm việc (Work Permit), kết quả kiểm tra y tế nhập cư và bạn phải hoàn thành giai đoạn cách ly 14 ngày bắt buộc sau khi nhập cảnh. Ngoài ra, bạn sẽ cần phải có một Lời mời làm việc, trừ khi bạn sẽ làm việc cùng với vợ hoặc chồng của bạn hoặc đối tác khi đó bạn có thể xin Giấy phép làm việc mở (Open Work Permit).

Các trường hợp như là bạn không có Lời mời làm việc từ chủ lao động hay chủ lao động của bạn phải đóng cửa doanh nghiệp do chịu ảnh hưởng của COVID-19 hoặc kết quả kiểm tra y tế nhập cư của bạn đã hết hạn thì bạn có thể bị từ chối nhập cảnh vào Canada.

Người lao động nước ngoài có thể đến Canada làm việc trong thời kỳ đại dịch

Có những loại giấy phép làm việc nào?

Giấy phép làm việc ở Canada có thể được chia thành 2 loại:

LMIA là một văn bản chứng minh rằng người sử dụng lao động đang thuê một công nhân nước ngoài vì không có người Canada nào sẵn sàng đáp ứng cho công việc mà họ đưa ra. Người sử dụng lao động có trách nhiệm lấy LMIA và người lao động cũng cần chuẩn bị các hồ sơ cá nhân để xin Giấy phép làm việc.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể không cần lấy LMIA trong quá trình xin Giấy phép làm việc. Bạn sẽ đủ điều kiện để được cấp Giấy phép làm việc được miễn LMIA nếu:

  • Bạn có thể chứng minh rằng bạn sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho Canada về mặt xã hội hoặc văn hóa
  • Bạn là công dân của một quốc gia có thoả thuận lao động với Canada, chẳng hạn như Thỏa thuận Canada-Mỹ-Mexico (CUSMA) hoặc bạn tham gia một chương trình trao đổi quốc tế như Chương trình kinh nghiệm quốc tế Canada (IEC)
  • Bạn có ý định thực hiện công việc từ thiện hoặc hoạt động về tôn giáo tại Canada
  • Bạn là một doanh nhân hoặc một người tự kinh doanh muốn bắt đầu hoặc điều hành một doanh nghiệp ở Canada
  • Bạn đang chuyển giao trong công ty của bạn
  • Bạn là người phụ thuộc của một công nhân nước ngoài đang sinh sống tại Canada
  • Bạn nói tiếng Pháp và có ý định sống bên ngoài Quebec
  • Bạn là một học giả (chẳng hạn như giáo sư thỉnh giảng hoặc giảng viên khách mời) của các trường tại Canada
  • Bạn đã được một tỉnh bang đề cử để làm việc tại Canada

Làm cách nào để xin Giấy phép làm việc (Work Permit)?

Nếu bạn có lời mời làm việc và muốn xin giấy phép làm việc ở Canada, thì bước đầu tiên là chủ lao động của bạn phải xin LMIA từ Cơ quan việc làm và phát triển xã hội Canada (ESDC). Kết quả LMIA cần trung lập hoặc tích cực. Người sử dụng lao động sẽ cung cấp cho bạn thư chấp thuận LMIA, vì bạn sẽ cần LMIA trong quá trình xin Giấy phép làm việc. Có thể bỏ qua bước này nếu bạn là một trong các trường hợp được miễn LMIA và trực tiếp được nhận Giấy phép làm việc.

Nếu công việc ở Quebec, bạn sẽ cần phải có Chứng chỉ chấp thuận Quebec (CAQ) bằng cách đăng ký thông qua Bộ di trú của Quebec.

Bước tiếp theo là người sử dụng lao động chính thức đưa ra lời đề nghị làm việc tạm thời cho bạn.

Tại thời điểm này, bạn đã sẵn sàng để gửi đơn đăng ký của mình. Bạn sẽ cần thư chấp thuận LMIA, thư mời làm việc và CAQ nếu bạn là người Quebec.

Nếu thành công, bạn sẽ được cấp Giấy phép làm việc.

Người lao động nước ngoài có thể đến Canada làm việc trong thời kỳ đại dịch

Lời mời làm việc

Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ cần phải có Lời mời làm việc trước khi nộp đơn xin Giấy phép làm việc. Tuy nhiên, nó phụ thuộc vào việc bạn có Giấy phép làm việc đóng hay mở.

Giấy phép làm việc đóng bao gồm giấy phép làm việc dành riêng cho người sử dụng lao động, giấy phép này ràng buộc bạn với một người sử dụng lao động. Giấy phép này dành riêng cho một nghề nghiệp cụ thể, chẳng hạn như giấy phép theo chương trình người chăm sóc, ràng buộc bạn với một nghề nghiệp nhất định, nhưng cho phép bạn thay đổi chủ lao động.

Giấy phép lao động mở cho phép bạn làm việc cho bất kỳ nhà tuyển dụng nào ở Canada. Bạn sẽ không cần lời mời làm việc để có được loại giấy phép lao động này, tuy nhiên chỉ có một số trường hợp nhất định bạn mới có thể nộp đơn.

Sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ một Tổ chức giáo dục được chỉ định (DLI) có thể đủ điều kiện để xin  Giấy phép làm việc sau tốt nghiệp Canada (PGWP) . Giấy phép làm việc mở này cho phép sinh viên tốt nghiệp ở lại Canada và làm việc cho bất kỳ nhà tuyển dụng nào và nó có giá trị lên đến ba năm.

Ngoài ra, những người đã nộp đơn xin thường trú và đang ở Canada có thể nhận được Giấy phép làm việc mở dành cho những người phụ thuộc của họ.

Vợ chồng hoặc con của người lao động nước ngoài tạm thời hoặc sinh viên quốc tế cũng đủ điều kiện làm việc tại Canada với giấy phép làm việc mở, cũng như những người tị nạn, người xin tị nạn và những người được bảo vệ.