Người nhập cư và sinh viên quốc tế là động cơ phục hồi kinh tế hậu đại dịch Covid-19

Người nhập cư và sinh viên quốc tế là động cơ phục hồi kinh tế hậu đại dịch Covid-19

Sinh viên quốc tế và những người nhập cư mới sẽ đóng vai trò quan trọng trong sự phục hồi kinh tế của Canada, vốn bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch COVID-19.

Các tổ chức hội nhập trên khắp đất nước, những người thường xuyên tạo ra sự khác biệt trong những cộng đồng địa phương của họ, là nơi tốt nhất để đào tạo và hỗ trợ những người nhập cư và sinh viên quốc tế mới tại Canada hội nhập vào thị trường lao động, một bài báo của trường Cao đẳng và Học viện Canada cho biết.

Đại dịch đã ảnh hưởng đến việc đi lại trên toàn thế giới, và Canada không phải là ngoại lệ. Vào tháng 3 năm 2020, Canada đã đưa ra các hạn chế đi lại để hạn chế sự lây lan của Covid-19. Mặc dù vậy, Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) vẫn tiếp tục xử lý đơn xin thường trú.

Các đợt công bố kết quả Express Entry cũng đã được tổ chức như thường lệ. Điều này là do Canada cần tiếp tục thu hút những người lao động tay nghề đủ điều kiện thực hiện cuộc hành trình đến Canada khi họ chuẩn bị cho sự phục hồi kinh tế.

Ngoài ra, sinh viên quốc tế được miễn các hạn chế đi lại này. Sinh viên mới cũng có thể đăng ký và xin giấy phép học tập. Canada công nhận tầm quan trọng của sinh viên quốc tế đối với lực lượng lao động tương lai của mình.

Các nhà tuyển dụng Canada và các doanh nghiệp nhỏ sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ việc mở lại biên giới một cách an toàn cho những người nhập cư mới và sinh viên quốc tế. Điều này sẽ giúp giải quyết nhu cầu lao động của họ.

Nhu cầu nhập cư này không phải là mới. Trước đại dịch, Canada vẫn đặt mục tiêu chào đón số lượng người nhập cư mới ngày càng tăng hàng năm, và các nhà tuyển dụng cũng như các nhà lãnh đạo ngành đã kêu gọi các chương trình nhập cư hiệu quả hơn. Điều này là do Canada có dân số già tạo ra tình trạng thiếu lao động. Đại dịch chỉ làm tăng thêm nhu cầu về tài năng mới.

Người nhập cư và sinh viên quốc tế là động cơ phục hồi kinh tế hậu đại dịch Covid-19 1

Theo Liên đoàn Kinh doanh Độc lập Canada (CFIB), phần lớn tình trạng thiếu hụt lao động là do các nghề yêu cầu ít nhất bằng tốt nghiệp đại học hoặc học nghề. CFIB cũng gợi ý rằng các doanh nghiệp nhỏ thường dựa vào người nhập cư và lao động tạm thời để thành công.

Những người mới đến sẽ được tiếp cận với các chương trình ngắn hạn và chứng chỉ vi mô sẽ giúp họ nhanh chóng hòa nhập vào thị trường lao động bằng cách cập nhật và đào tạo các kỹ năng của họ. Công dân Canada cũng có thể đăng ký các lựa chọn đào tạo này. Những lựa chọn này giúp những người mới đến phát triển các kỹ năng cần thiết để có được việc làm.

Người nhập cư Canada có lựa chọn làm việc nào?

Những người nhâp cư Canada có kinh nghiệm làm việc có nhiều lựa chọn để lựa chọn khi muốn sinh sống và làm việc lâu dài tại Canada. Theo Kế hoạch nhập cư mới nhất cho giai đoạn 2021-2023, Canada đặt mục tiêu chào đón hơn 400.000 thường trú nhân mới mỗi năm. Khoảng 60% sẽ nhập cư dưới dạng công nhân lành nghề.

Người nhập cư và sinh viên quốc tế là động cơ phục hồi kinh tế hậu đại dịch Covid-19 2

Cách chính để người lao động có tay nghề nhập cư vào Canada là thông qua 3 chương trình nhập cư thuộc diện kinh tế chính: Chương trình lao động tay nghề liên bang (FSWP), Chương trình lao động tay nghề liên bang nhóm thợ (FSTP) và Diện có kinh nghiệm tại Canada (CEC). Các chương trình này được quản lý bởi hệ thống quản lý hồ sơ của chính phủ liên bang Canada được gọi là Express Entry.

Những người đủ điều kiện cho hệ thống Express Entry có thể tạo hồ sơ và nhập thông tin chi tiết của họ. Dựa trên thông tin được cung cấp, các ứng viên được cho điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS). Các ứng viên xếp hạng cao nhất được mời nộp đơn xin thường trú trong các đợt công bố kết quả Express Entry diễn ra 2 tuần 1 lần.