Các đoàn làm phim và truyền hình cần TRV có thể đủ điều kiện để nhận giấy phép lao động sau hai tuần

Các nhà làm phim và truyền hình được ưu tiên

Canada hiện đang đưa ra tiêu chuẩn xử lý trong 14 ngày đối với những người làm phim và truyền hình nước ngoài đủ điều kiện.

Tổ chức Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) hiện sẽ ưu tiên xử lý giấy phép lao động cho các nhân viên truyền hình và điện ảnh nước ngoài cần Thị thực Tạm trú (TRV). Bất kỳ ai không có quốc tịch từ một quốc gia được miễn thị thực đều cần TRV để vào Canada. Điều này bao gồm công dân nước ngoài ở Hoa Kỳ là công dân của các quốc gia không được miễn thị thực.

Chính sách mới, được công bố ngày 28 tháng 9 trên trang web IRCC , có nghĩa là những người làm việc trong lĩnh vực truyền hình và điện ảnh cần TRV có thể được xử lý giấy phép lao động của họ trong hai tuần. Các đoàn làm phim vẫn sẽ được kiểm dịch sau khi được cấp phép nhập cảnh vào Canada, và sẽ vẫn phải cách ly trong 14 ngày.

Công dân nước ngoài đi du lịch bằng đường hàng không đến Canada từ bất kỳ quốc gia nào khác ngoài Hoa Kỳ sẽ cần giấy phép lao động Canada để lên máy bay. Du khách Hoa Kỳ có thể nộp đơn xin giấy phép lao động tại Cảng nhập cảnh miễn là họ không bị ốm, có lý do cần thiết để đến Canada và họ có thể chứng minh rằng họ có thể cách ly trong hai tuần.

Các tỉnh và vùng lãnh thổ có thể có thêm các hạn chế đi lại. IRCC cho biết những người xin giấy phép lao động phải kiểm tra các quy định của tỉnh hoặc vùng lãnh thổ với người sử dụng lao động hoặc chính quyền khu vực của họ trước khi đi du lịch.

Cách nhận quy trình ưu tiên với tư cách là công dân nước ngoài làm việc trong lĩnh vực truyền hình và phim ảnh

Nhân viên truyền hình và điện ảnh nước ngoài đủ điều kiện được ưu tiên xử lý

IRCC cho biết công dân nước ngoài đến Canada làm việc trong lĩnh vực truyền hình và điện ảnh phải đáp ứng các tiêu chí sau để đủ điều kiện được ưu tiên xử lý:

  • Nộp đơn xin giấy phép lao động ban đầu trực tuyến để làm việc trong ngành truyền hình và điện ảnh;
  • Nộp đơn từ bên ngoài Canada và Hoa Kỳ, hoặc ở Hoa Kỳ nhưng yêu cầu TRV; và
  • Tự nhận mình là công nhân ngành truyền hình và điện ảnh sau khi nộp đơn xin giấy phép lao động bằng cách gửi yêu cầu qua biểu mẫu Web IRCC .

Người nộp đơn có hướng dẫn đặc biệt từ IRCC để viết từng chữ sau đây trong phần “Yêu cầu của bạn” trên biểu mẫu Web của họ:

“COVID-19 FILM & TV Industry – Yêu cầu xử lý ưu tiên cho nhân viên ngành Phim & TV do COVID-19”

Điều này sẽ giúp Chi nhánh Trải nghiệm Khách hàng xác định các yêu cầu và phân phối chúng đến văn phòng thích hợp để xử lý ưu tiên, IRCC cho biết.

Bộ di trú có thể yêu cầu thêm năm ngày để xác định các yêu cầu đủ điều kiện để xử lý ưu tiên. Tiêu chuẩn xử lý hai tuần chỉ bắt đầu sau khi người nộp đơn xin giấy phép lao động nhận được xác nhận rằng đơn của họ đủ điều kiện để được xử lý ưu tiên.