Lễ bốc thăm mời nhập cư Canada ngày 6 tháng 10 có các lời mời thông qua bốn diện của Chương trình Đề cử Tỉnh bang British Columbia.

British Columbia tổ chức lễ bốc thăm mời nhập cư Canada

British Columbia đã mời các ứng cử viên nhập cư Canada làm việc trong lĩnh vực công nghệ nộp đơn xin cấp tỉnh bang để được thường trú.

Tổng cộng có 72 lời mời nhập cư Canada đã được cấp thông qua Chương trình Thí điểm Công nghệ của Chương trình Đề cử Tỉnh bang British Columbia (BC PNP) vào ngày 6 tháng 10.

Các ứng viên trong danh mục phụ Công nhân lành nghề và Cao học quốc tế trong cả hai dòng Express Entry BC  (EEBC) và  Định cư theo diện kỹ năng đã được mời trong vòng mời mới nhất này.

Điểm số yêu cầu tối thiểu cho người nộp đơn trong cả hai danh mục phụ là 80, không có thay đổi về điểm số so với tất cả các cuộc rút thăm công nghệ khác được tổ chức kể từ giữa tháng Sáu.

British Columbia tổ chức các cuộc rút thăm Tech Pilot hàng tuần, qua đó các ứng viên có lời mời làm việc và nhập cư Canada trong 29 ngành nghề đủ điều kiện được mời nộp đơn đề cử cấp tỉnh. Được triển khai vào năm 2017, mục đích của Tech Pilot là giúp lĩnh vực công nghệ của BC tuyển dụng nhân viên CNTT để giúp giải quyết nhu cầu thị trường lao động hiện tại.

Các ứng viên đủ điều kiện

Rút thăm nhập cư Canada: BC mời 72 nhân viên CNTT

Để được coi là đủ điều kiện theo Tech Pilot, ứng viên cần phải đăng ký tại một trong các diện nhập cư tỉnh hiện có của BC và có lời mời làm việc hợp lệ ít nhất 12 tháng trong một trong những ngành nghề đủ điều kiện của Tech Pilot .

Để đăng ký các hạng mục nhập cư Canada diện Kỹ năng hoặc Nhập cảnh Express Entry, trước tiên, ứng viên phải tạo hồ sơ thông qua cổng trực tuyến của BC PNP và đăng ký theo Hệ thống Đăng ký Nhập cư Kỹ năng (SIRS).

Ứng viên được đánh giá và cho điểm dựa trên các yếu tố như trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, trình độ tiếng Anh và địa điểm làm việc.

Nếu một người nộp đơn được chấp thuận, sau đó họ có thể sử dụng đề cử của tỉnh bang của họ để nộp đơn xin thường trú với Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada theo Nhóm Đề cử Tỉnh bang .

Các ứng viên Express Entry nhận được đề cử từ British Columbia sẽ được cộng thêm 600 điểm vào điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện Express Entry (CRS) của họ và được đảm bảo một cách hiệu quả về  Lời mời nộp đơn  (ITA) trong một đợt rút thăm Express Entry liên bang trong tương lai.

BC tổ chức các đợt rút thăm thông qua các danh mục và diện PNP khác nhau của mình hàng tuần. Tuần trước, tỉnh đã phát hành 450 lời mời đề cử cấp tỉnh trong đợt rút thăm lớn nhất trong năm nay. Tháng 9 là một tháng bận rộn đối với British Columbia, khi tỉnh này đã tổ chức tổng cộng bảy lần rút thăm trong các hạng mục và diện PNP khác nhau và mời hơn 1.430 ứng cử viên nhập cư Canada.

Theo CIC News

>> Xem thêm:

SUV – Chương trình định cư Canada diện đầu tư khởi nghiệp
AIPP – Chương trình định cư Canada thí điểm Đại Tây Dương
BCPNP – Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia