Nhập cư Quebec 2021: Những thay đổi đáng chú ý

Nhập cư Quebec 2021 Những thay đổi đáng chú ý

Hệ thống nhập cư Quebec ghi nhận những thay đổi đáng chú ý trong năm 2021. Cụ thể, Quebec đang tăng phí xử lý nhập cư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.

Sự gia tăng này diễn ra hàng năm. Sự gia tăng phí xử lý hồ sơ dựa trên chỉ số giá tiêu dùng trung bình của tất cả các mặt hàng.

Các khoản tăng phí sau đây có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 ở Quebec, số tiền được tính bằng đô la Canada (CAD):

  • Lệ phí cho những người nộp đơn chương trình nhập cư diện tay nghề đã tăng từ $812 lên $822.
  • Chi phí cho mỗi thành viên gia đình đi cùng với đương đơn chính đã tăng từ $174 lên $176.
  • Phí xác nhận lời mời làm việc lâu dài hoặc đánh giá tác động của việc tuyển dụng lao động nước ngoài đối với thị trường lao động Quebec đã tăng từ $202 lên $205.
  • Phí cho những người nộp đơn nhập cư kinh doanh bao gồm các nhà đầu tư Quebec đã tăng từ $15,763 lên $15,962.
  • Phí cho những người nộp đơn nhập cư diện doanh nhân Quebec và người lao động tự do Quebec đã tăng từ $1,099 lên $1,113.
  • Lệ phí cho người lao động tạm thời và đơn đăng ký của sinh viên nước ngoài đã tăng từ $202 lên $205.
  • Đánh giá so sánh cho các nghiên cứu bên ngoài Quebec đã tăng từ $121 lên $123.

Tham khảo thêm thông tin về sự thay đổi chi phí xử lý hồ sơ nhập cư trên website Chính thức của Chính quyền tỉnh bang Quebec tại đây.

Các khoản phí trên liên quan đến chi phí xử lý đơn xin nhập cư vào Quebec. Khi bạn hoàn tất đơn xin nhập cư, bạn có thể được yêu cầu trả các khoản phí khác liên quan đến hồ sơ của mình, chẳng hạn như chi phí hỗ trợ tài liệu, bản dịch hoặc kiểm tra ngôn ngữ.

Nhập cư Quebec sẽ thay đổi nhiều hơn vào năm 2021

Hệ thống nhập cư Quebec gần đây cũng đã thông báo những thay đổi liên quan đến việc nộp hồ sơ đăng ký cho công dân nước ngoài theo Chương trình sinh viên quốc tế (ISP) và Chương trình diện kinh nghiệm Quebec (Program de l’expérience québécoise hoặc PEQ).

Nhập cư Quebec 2021 Những thay đổi đáng chú ý 2

Kể từ ngày 26 tháng 1 năm 2021, tất cả các đơn đăng ký được nộp theo các chương trình này sẽ trở thành bắt buộc phải được chuyển qua hệ thống điện tử. Bộ Di trú của Quebec sẽ không chấp nhận đơn xin giấy tờ sau ngày đó nữa.

Các đơn đăng ký theo ISP sẽ phải được nộp trực tuyến thông qua Đơn đăng ký trực tuyến để được lựa chọn tạm thời cho các nghiên cứu.

Trong trường hợp các đơn đăng ký được nộp theo PEQ, hệ thống nhập cư trực tuyến dự kiến ​​sẽ có trên cổng thông tin Arrima vào khoảng giữa tháng 1. Tất cả các tài liệu hỗ trợ, bao gồm cả đơn đăng ký và thanh toán phí, sẽ phải được thực hiện thông qua Arrima kể từ ngày 26 tháng 1 năm 2021.

Quebec cũng đã thông báo rằng việc hồ sơ nhập cư Quebec điện tử sẽ được áp dụng bắt buộc đối với ba dự án thí điểm nhập cư mới sẽ được thực hiện vào năm 2021, đó là:

  • Chương trình thí điểm lao động theo yêu cầu.
  • Chương trình thí điểm cho người lao động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ thông tin (CNTT) và hiệu ứng hình ảnh.
  • Chương trình thí điểm cho người lao động chế biến thực phẩm (FP).

Mục tiêu nhập cư Quebec 2021

Vào năm 2021, mục tiêu nhập cư Quebec là khoảng 27.500 đến 29.300 thường trú nhân cho các chương trình nhập cư kinh tế của mình, bao gồm tối đa 24.200 diện tay nghề.

Nhập cư Quebec 2021 Những thay đổi đáng chú ý 2

Tỉnh bang cũng có kế hoạch cho tối đa 4.300 người nhập cư Quebec cho các chương trình nhập cư kinh doanh của mình, bao gồm Chương trình Doanh nhân Quebec và Chương trình Tự làm chủ.

Ngoài ra, tối đa 800 người nhập cư Quebec được thiết lập cho các hạng mục kinh tế khác, chẳng hạn như người chăm sóc tại nhà và những người khác.

Dự kiến ​​sẽ có thêm 10.200 thường trú nhân mới đến thông qua các chương trình bảo lãnh gia đình, người tị nạn và các chương trình nhập cư Quebec khác.