Người nhập cư vào Canada nhiều nhất, Mỹ đứng thứ 6

Người nhập cư vào Canada nhiều nhất, Mỹ đứng thứ 6

Mặc dù có những trái ngược về chính sách nhập cư vào Canada và Mỹ, nhưng một cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy cả hai nước vẫn mở cửa bình thường cho người di cư.

Nhập cư vào Canada dường như đang là lựa chọn hàng đầu và quốc gia này cũng chấp nhận người di cư nhiều nhất trên thế giới, theo một cuộc khảo sát mới.

Khảo sát về lượng nhập cư vào Canada

Gallup, một công ty phân tích và tư vấn có trụ sở tại Mỹ, đã thực hiện một cuộc thăm dò trên diện rộng về nhập cư vào Canada năm 2019 . Có 145 quốc gia được đưa vào nghiên cứu và khoảng 1.000 người từ mỗi quốc gia đã được khảo sát. Các nhà nghiên cứu đã liên lạc với mọi người qua điện thoại hoặc tiến hành phỏng vấn trực tiếp.

Mọi người được hỏi liệu họ nghĩ những người di cư sống ở đất nước của họ, trở thành hàng xóm của họ và kết hôn với gia đình của họ là điều tốt hay điều xấu. Gallup sau đó tạo ra một chỉ số về các câu trả lời, cho điểm từng quốc gia trên thang điểm từ 0 đến 9. Điểm số cao hơn có nghĩa là dân số chấp nhận người di cư nhiều hơn và điểm số thấp hơn có nghĩa là nước này ít chấp nhận người di cư hơn.

Câu hỏi về nhập cư vào Canada đạt điểm cao nhất so với bất kỳ quốc gia nào được khảo sát, kiếm được tổng cộng 8,46 trong số 9,0 điểm có thể có trên Chỉ số Chấp nhận Di cư của Gallup. Mỹ đứng thứ sáu chung cuộc với số điểm 7,95.

Cả hai quốc gia đều tăng từ thứ hạng của họ vào năm 2017 khi Canada là quốc gia chấp nhận nhiều thứ tư và Mỹ là quốc gia chấp nhận nhiều thứ chín.

Kể từ đó, chính sách nhập cư vào Canada và Mỹ đã đi theo con đường trái ngược nhau. Chính quyền ông Trudeau đã thúc đẩy nhập cư vào Canada nhiều hơn trong khi chính phủ Hoa Kỳ đang tìm cách để giảm bớt. Bất chấp những chiến lược chính trị khác biệt này, dư luận về vấn đề di cư có vẻ tương đối tích cực ở cả hai quốc gia.

Kết quả cho thấy người nhập cư Canada cao hơn một chút so với người Mỹ ở cả ba câu hỏi.

Câu hỏi khảo sátSự chấp nhận của CanadaSự chấp nhận của Hoa Kỳ
… người di cư sống ở đất nước của bạn?94%87%
… người di cư sống trong khu phố của bạn?95%90%
… người di cư kết hôn với gia đình bạn?91%85%

Báo cáo do Neli Esipova, Julie Ray, và Dato Tsabutashvili viết, đã rút ra một số kết luận thú vị từ việc so sánh kết quả giữa Canada và Mỹ

Sự chấp nhận của người di cư tuân theo các đường lối chính trị

Người nhập cư vào Canada nhiều nhất, Mỹ đứng thứ 6

Như năm 2017, các cuộc thăm dò cho thấy có mối liên hệ giữa việc chấp nhận người nhập cư và đảng phái chính trị.

Ở Mỹ, những người chấp thuận Trump làm tổng thống ít chấp nhận người di cư hơn những người không chấp nhận. Trong khi đó, nhiều người Canada tán thành Trudeau lại chấp nhận người di cư hơn những người không tán thành thủ tướng. Những kết quả này đều nhất quán khi được hỏi về khả năng lãnh đạo của đất nước. Những người tán thành sự lãnh đạo ở Mỹ ít chấp nhận người di cư hơn, và những người tán thành sự lãnh đạo ở Canada lại dễ chấp nhận hơn.

Gallup đã sử dụng Chỉ số chấp nhận di cư để định lượng mức độ phê duyệt theo khuynh hướng chính trị. Điểm số cao hơn đồng quan hệ với sự chấp nhận cao hơn đối với người di cư.

Chia rẽ chính trị về di cư ở Canada, Hoa Kỳ   
Chỉ số chấp nhận di cư Hoa KỳChỉ số chấp nhận người nhập cư Canada
Sự chấp thuận của Trump7.10Sự chấp thuận của Trudeau8,73
Không tán thành Trump8,59Không tán thành Trudeau8.21
Sự chấp thuận của lãnh đạo đất nước7.10Sự chấp thuận của lãnh đạo đất nước8,59
Không tán thành sự lãnh đạo đất nước8,49Không tán thành sự lãnh đạo đất nước8.31

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, ở Mỹ, có sự khác biệt trong việc chấp nhận người nhập cư giữa những người xác định cá nhân hầu hết với thành phố và quốc gia của họ so với những người xác định hầu hết với chủng tộc hoặc tôn giáo của họ. Những người trả lời Hoa Kỳ xác định được hầu hết với vị trí địa lý của họ chấp nhận hơn (8.16) so với những người xác định với vị trí xã hội của họ (7.69). Ở Canada, không có sự khác biệt nào trong việc chấp nhận người nhập cư dựa trên cách mọi người tự nhận dạng.

Tuổi tác ảnh hưởng đến sự chấp nhận khác nhau ở Canada và Hoa Kỳ

Người nhập cư vào Canada nhiều nhất, Mỹ đứng thứ 6

Các mô hình chấp nhận theo độ tuổi ở hai quốc gia cũng khác nhau. Những người được hỏi ở Hoa Kỳ ít chấp nhận theo độ tuổi hơn, giảm gần một điểm trong Chỉ số Chấp nhận Di cư giữa nhóm 15-29 và những người trên 65 tuổi.

Ở Canada, “không có sự khác biệt thống kê thực sự theo nhóm tuổi”, báo cáo cho biết. Nhóm 15-29 tuổi đạt điểm 8,32, thấp nhất so với tất cả các nhóm tuổi, mặc dù phần chú thích cho thấy sự khác biệt không đáng kể do cỡ mẫu nhỏ hơn.

Chấp nhận người nhập cư theo độ tuổi ở Canada, Hoa Kỳ  
Tuổi tácChỉ số chấp nhận di cư Hoa KỳChỉ số chấp nhận người nhập cư Canada
15-298.348,32
30-448,118,54
45-548.048,53
55-647.798,41
65+7.378,51

Ngoài ra, cuộc thăm dò của Gallup cho thấy sự chấp nhận của người nhập cư cao hơn ở những người sống ở khu vực thành thị và những người có trình độ học vấn cao hơn. Những phát hiện này phù hợp với kết quả cuộc thăm dò năm 2017.

10 quốc gia chấp nhận người di cư nhiều nhất trên thế giới

Dưới đây là danh sách đầy đủ của Gallup về các quốc gia chấp nhận người di cư nhiều nhất vào năm 2019, theo Chỉ số chấp nhận người di cư của họ.

Hầu hết các quốc gia chấp nhận cho người nhập cư 
Quốc giaChỉ số chấp nhận di cư
Canada8,46
Nước Iceland8,41
New Zealand8,32
Châu Úc8.28
Sierra Leone8.14
Hoa Kỳ7.95
Burkina Faso7.93
Thụy Điển7.92
Chad7.91
Ireland / Rwanda7.88

Các sai số đã được tính toán ở mỗi quốc gia ở mức độ tin cậy 95%, và dao động từ ± 1,9 điểm phần trăm lên ± 5,4 điểm phần trăm. Các mẫu dữ liệu bị ảnh hưởng bởi trọng số dữ liệu, lỗi lấy mẫu, từ ngữ câu hỏi và những khó khăn thực tế có thể khiến các câu trả lời bao gồm sai sót hoặc sai lệch trong các phát hiện. Gallup đã cân nhắc các mẫu dữ liệu để phù hợp với nhân khẩu học quốc gia của mỗi quốc gia.

Theo CIC News

>> Xem thêm:

SUV – Chương trình định cư Canada diện đầu tư khởi nghiệp
AIPP – Chương trình định cư Canada thí điểm Đại Tây Dương
BCPNP – Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia