Những nơi bạn có thể kiểm tra tiếng Anh để nhập cư Canada

Những nơi bạn có thể kiểm tra tiếng Anh để nhập cư Canada

Những cuộc thị tiếng Anh hiện đã sẵn sàng hơn cho những ai muốn nộp đơn xin nhập cư Canada.

2 bài kiểm tra tiếng Anh được Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) công nhận là IELTS General TrainingCELPIP. Ứng viên cần hoàn thành 1 trong 2 loại bài kiểm tra này để nộp hồ sơ Express Entry hoặc đăng ký thường trú theo Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) hoặc 1 trong các chương trình liên bang hoặc tỉnh bang khác của Canada.

Các ứng viên nhập cư gặp khó khăn khi hoàn thành các yêu cầu kiểm tra tiếng Anh khi bắt đầu đại dịch Covid-19. Đại dịch dẫn đến lệnh đóng của đất nước của chính phủ trên khắp thế giới. Các địa điểm tổ chức kiểm tra IELTS và CELPIP phải tuân thủ luật pháp địa phương nên họ không thể tổ chức kiểm tra cho các ứng viên nhập cư vào thời điểm đó.

Tuy nhiên, IELTS và CELPIP hiện đã sẵn sàng khi các chính phủ đã nới lỏng các hạn chế trong những tháng gần đây.

Các biện pháp an toàn được áp dụng tại cả 2 địa điểm thi IELTS và CELPIP để bảo vệ các thí sinh nhập cư và người quản lý kỳ thi. Chúng bao gồm thường xuyên vệ sinh địa điểm, sử dụng khẩu trang và găng tay, duy trì các biện pháp khoảng cách an toàn xã hội trong các phòng thi.

Kì thi tiếng Anh IELTS đã sẵn sàng

IELTS tuyên bố trên website của mình rằng các kỳ thi General Training hiện đã có sẵn trên 89 quốc gia toàn cầu

Những nơi bạn có thể kiểm tra tiếng Anh để nhập cư Canada 2

Các bài kiểm tra có ở các quốc gia có nhiều thường trú nhân phổ biến của Canada bao gồm Bangladesh, Brazil, Canada (nhiều thường trú nhân đã sống ở Canada với tư cách là cựu du học sinh hoặc lao động nước ngoài), Trung Quốc, Colombia, Ai Cập, Pháp, Hồng Kông, Ấn Độ, Ireland, Hàn Quốc, Kuwait, Lebanon, Mexico, Morocco, Nigeria, Oman, Pakistan, Philippines, Nga, Ả Rập Saudi, UAE, Anh, Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

Nơi bạn có thể thực hiện CELPIP

CELPIP hiện được cung cấp ở tất cả 6 quốc gia toàn cầu.

Các quốc gia này bao gồm Canada, Mỹ, Trung Quốc, Philippines, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ấn Độ.

CELPIP đã có trên khắp Hoa Kỳ. Hoa Kỳ trở thành một nguồn nhập cư ngày càng lớn tại Canada trong những năm gần đây.

Các lựa chọn nhập cư Canada trong đại dịch Covid-19

Việc tiếp tục tổ chức IELTS và CELPIP cộng với việc quay trở lại các đợt công bố kết quả của tất cả các chương trình là một cơ hội cho nhiều ứng viên tiếp tục nộp đơn xin nhập cư Canada.

Vào thời điểm bắt đầu xảy ra đại dịch, rất nhiều ứng viên đã nộp đơn hoàn chỉnh vào hệ thống Express Entry.

Những nơi bạn có thể kiểm tra tiếng Anh để nhập cư Canada 1

Hơn nữa, một số ứng viên có thể đã trì hoãn ngày thi hoặc nộp Express Entry mà không được công bố kết quả do một số chương trình nhập cư thuộc hệ thống Express Entry bị tạm hoãn. Chương trình diện tay nghề liên bang (FSWP) thường chiếm số lượng hầu hết các hồ sơ Express Entry thành công. Tuy nhiên, từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 7, IRCC chỉ công bố kết quả Express Entry dành cho các ứng viên diện Kinh nghiệm Canada (CEC) và ứng viên có đề cử tỉnh bang (PNP)

Đã có 2 lần công bố kết quả kể từ tháng 7 bao gồm các ứng viên FSWP bao gồm một lần công bố kết quả tuần trước.

Do đó, ứng viên có thể có lợi nhất khi hoàn thành bài kiểm tra tiếng Anh và nộp đơn xin nhập cư Canada ngay bây giờ. Làm như vậy sẽ giúp họ tránh được sự chậm trễ không cần thiết trong việc đến Canada nếu đơn của họ thành công.

Trên thực tế, nếu bạn nhận được đề cử tỉnh bang thông qua diện phù hợp với Express Entry hoặc nếu điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) của bạn đủ cao mà không cần đề cử tỉnh bang, bạn có thể đủ may mắn để nhận được lời mời nộp hồ sơ (ITA) thường trú trong thời gian ngắn trong hệ thống Express Entry.