Cha mẹ và Ông bà, cũng như các người bảo lãnh định cư Canada diện gia đình khác không cần phải đáp ứng tất cả các yêu cầu về thu nhập thường xuyên cho năm đánh thuế 2020.

Nới lỏng việc bảo lãnh định cư Canada diện gia đình

Canada đang nới lỏng các yêu cầu về thu nhập đối với những người nộp đơn nhập cư diện gia đình để cho phép mọi người bảo lãnh người thân của họ, ngay cả khi họ bị mất thu nhập do COVID-19.

Chính sách công tạm thời mới có nghĩa là những người Canada đang bảo trợ cho các thành viên gia đình có quốc tịch nước ngoài của họ không phải kiếm nhiều hơn 30% so với yêu cầu thu nhập tối thiểu cho khu vực của họ vào năm 2020. Các người bão lãnh cũng sẽ có thể tính các quyền lợi Bảo hiểm Việc làm thông thường vào thu nhập của họ tính toán cho năm nay, trái ngược với chỉ các lợi ích EI đặc biệt.

Những thay đổi này không áp dụng cho các người bão lãnh Quebec, vì tỉnh bang có chương trình bảo lãnh định cư Canada diện gia đình riêng.

Người bảo lãnh định cư Canada vẫn phải đáp ứng thu nhập cần thiết tối thiểu và tất cả các yêu cầu ứng dụng khác liên quan đến các năm tính thuế liên quan khác. Điều này có nghĩa là trong mỗi năm khác có liên quan, họ cần phải đáp ứng yêu cầu thu nhập bổ sung 30% và họ chỉ có thể có các quyền lợi Bảo hiểm Việc làm đặc biệt đóng góp vào tổng số đó.

Trường hợp áp dụng bảo lãnh định cư Canada diện gia đình

Bảo lãnh định cư Canada: nới lỏng chứng minh thu nhập

Các biện pháp mới áp dụng cho những người Canada áp dụng thông qua Chương trình Cha mẹ và Ông bà (PGP), sẽ mở ra để bày tỏ sự quan tâm vào ngày 13 tháng 10. Các biện pháp này cũng áp dụng cho các loại thành viên gia đình sau:

  • Vợ / chồng và bạn đời thông luật;
  • Trẻ em phụ thuộc;
  • Anh, chị, em ruột, cháu ruột và cháu nội, ngoại có cha mẹ đã mất; và
  • Người thân của người bảo lãnh định cư Canada, không phân biệt tuổi tác, nếu người bảo lãnh không có bất kỳ người thân trong gia đình là người Canada.

Các điều kiện trong chính sách bảo lãnh định cư Canada mới có hiệu lực vào ngày 2 tháng 10 và sẽ kết thúc khi tất cả các đơn đăng ký đủ điều kiện được xử lý.

Chỉ thị mới của Bộ trưởng Bộ Di trú, Marco Mendicino, đã ký, nêu rõ lý do miễn trừ là do những thách thức về tài chính mà người dân Canada phải đối mặt trong đại dịch COVID-19. Nhiều doanh nghiệp đã phải đóng cửa, hoặc cắt giảm nhân sự và do đó, nhiều người yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hoặc mất thu nhập.

“Do hậu quả của đại dịch COVID-19, yêu cầu thu nhập cho năm thuế 2020 sẽ khó đáp ứng hơn đối với một số người bão lãnh”, đọc hướng dẫn của Mendicino, “Điều này có thể dẫn đến việc những người nộp đơn thường trú đủ điều kiện bị từ chối, bao gồm cả hai những người nộp đơn hiện tại và tương lai trong lớp gia đình mà người bảo lãnh phải đáp ứng yêu cầu về thu nhập tối thiểu. ”

Chính sách mới nhằm đảm bảo rằng các người bảo lãnh định cư Canada không bị ảnh hưởng bất công bởi ảnh hưởng của đại dịch trong đơn xin tài trợ của họ cho năm nay hoặc bất kỳ năm nào trong tương lai mà mức thu nhập cho năm 2020 sẽ ảnh hưởng đến tính đủ điều kiện.

Theo CIC News

>> Xem thêm:

SUV – Chương trình định cư Canada diện đầu tư khởi nghiệp
AIPP – Chương trình định cư Canada thí điểm Đại Tây Dương
BCPNP – Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia