Canada nới lỏng hạn chế đi lại cho các thành viên gia đình và những người nhập cảnh đến Canada vì lý do nhân đạo.

Canada đang nới lỏng hạn chế đi lại, cho phép các thành viên gia đình lớn của người Canada và những người vượt biên vì lý do nhân đạo được nhập cảnh vào đất nước này bắt đầu từ ngày 8 tháng 10.

Các thành viên trong gia đình được miễn trừ hạn chế đi lại

Canada nới lỏng hạn chế đi lại với các gia đình và mục đích nhân đạo

Các thành viên gia đình mở rộng có thể đến Canada vào tuần tới bao gồm:

  • Các cặp vợ chồng đã có mối quan hệ hẹn hò độc quyền với công dân hoặc thường trú nhân Canada trong ít nhất một năm và đã dành thời gian ở bên bạn đời Canada trong suốt mối quan hệ, cũng như những đứa con phụ thuộc của họ;
  • Con cái của người Canada trên 22 tuổi và không được coi là trẻ em phụ thuộc;
  • Cháu;
  • Anh, chị, em ruột kể cả anh chị em cùng cha khác mẹ; và
  • Ông bà. 

Những người này sẽ không cần một lý do thiết yếu để đến Canada miễn là họ ở lại hơn 15 ngày và đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện và khả năng nhập học hiện có . Họ cũng sẽ cần:

  • Cung cấp cho IRCC tài liệu bắt buộc, bao gồm một bản khai theo luật định đã được điền đầy đủ và ký tên để cho thấy họ đáp ứng định nghĩa “thành viên gia đình mở rộng” của người Canada;
  • Nhập cảnh với hộ chiếu hợp lệ và giấy thông hành như thị thực du khách hoặc Visa điện tử;
  • Được IRCC ủy quyền bằng văn bản để đến Canada với tư cách là thành viên gia đình mở rộng.

“Giống như tất cả khách du lịch, các thành viên gia đình lớn sẽ phải tuân theo tất cả các biện pháp y tế công cộng, bao gồm cả thời gian cách ly 14 ngày bắt buộc khi đến Canada,” theo thông cáo của IRCC . “Quyết định cuối cùng về việc ai có thể nhập cảnh vào Canada do nhân viên dịch vụ biên giới tại cảng nhập cảnh đưa ra.”

IRCC cho biết thêm thông tin, chẳng hạn như định nghĩa về gia đình mở rộng, cũng như quy trình và yêu cầu, sẽ có sẵn vào ngày 8 tháng 10. Họ nói rằng các thành viên gia đình mở rộng không nên thực hiện bất kỳ kế hoạch du lịch nào cho đến khi họ đã đáp ứng tất cả các yêu cầu và đạt được các quyền cần thiết để đến Canada theo các quy định mới.

Các lý do nhân đạo được miễn trừ các hạn chế

Canada nới lỏng hạn chế đi lại với các gia đình và mục đích nhân đạo

Công dân nước ngoài cũng sẽ có thể đến Canada vì những lý do nhân đạo, bao gồm cả việc có mặt trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời cho một người thân yêu, hỗ trợ những người bệnh nặng và chăm sóc những người cần hỗ trợ y tế. Họ cũng có thể tham dự một lễ tang hoặc lễ kết thúc cuộc đời.

Mặc dù các quy tắc cách ly bắt buộc vẫn được áp dụng, nhưng một số người nhất định sẽ có thể được thả tự do có giới hạn vì những lý do từ bi. Việc giải phóng có giới hạn từ kiểm dịch cũng sẽ áp dụng cho những người Canada trở về Canada từ nước ngoài.

Thông tin về cách yêu cầu miễn trừ vì lý do từ bi và hạn chế thoát khỏi vùng cách ly bắt buộc sẽ có sẵn trên trang web của Cơ quan Y tế Công cộng Canada vào ngày 8 tháng 10. Các tỉnh và vùng lãnh thổ có thể có các yêu cầu bổ sung.

“Các bản cập nhật được công bố hôm nay đáp ứng nhu cầu của các gia đình Canada, những người đã bị chia cắt khỏi những người thân yêu của họ bởi các biên giới quốc tế, một số người trong số họ đang phải đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời họ”, trích dẫn của Mendicino trong một thông cáo truyền thông.

Thông tin cập nhật mới nhất trên website nhập cư của Chính phủ Canada tại đây.

>> Xem thêm:

SUV – Chương trình định cư Canada diện đầu tư khởi nghiệp
AIPP – Chương trình định cư Canada thí điểm Đại Tây Dương
BCPNP – Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia