Thông tin chi tiết về tác động của COVID-19 đối với các đơn được nộp theo Express Entry của Ontario, Thư mời làm việc của nhà tuyển dụng và các Nhập cư diện doanh nhân.

Ontario đã cập nhật các tác động mà đại dịch COVID-19 gây ra đối với Chương trình đề cử cấp tỉnh (PNP).

Ontario là tỉnh lớn nhất Canada với gần 14,5 triệu người. Thu hút 45% thường trú nhân mới đến Canada vào năm 2019.

Chương trình đề cử người nhập cư Ontario (OINP) là chương trình phổ biến cho các ứng cử viên nhập cư khi ban hành kỷ lục 7.350 đề cử cấp tỉnh vào năm ngoái. Tỉnh đã tổ chức 7 chương trình cho đến năm 2020 bao gồm 3 chương trình OINP kể từ khi đại dịch xảy ra.

OINP sẽ tiếp tục xử lý đơn xin nhập cư và đưa ra các đề cử cũng như thông báo về NOI (Notifications Of Interest) trong các nhóm Express Entry.

Tỉnh yêu cầu người nộp đơn tiếp tục quy trình nộp hồ sơ ngay cả khi không thể có được các tài liệu hỗ trợ cần thiết, họ được yêu cầu nộp kèm thư giải thích chi tiết lý do thông tin bị thiếu.

Nhà tuyển dụng cũng nên nhớ rằng các ứng viên trong danh mục Cung cấp việc làm cho Nhà tuyển dụng, bao gồm lao động nước ngoài, sinh viên quốc tế và các ứng viên có kỹ năng theo yêu cầu, vẫn phải có một thư mời làm việc toàn thời gian, được OINP phê duyệt.

Các đơn nộp cho OINP sẽ được đánh giá sau khi xác nhận việc làm

Ứng viên và nhà tuyển dụng được yêu cầu thông báo kịp thời cho OINP về bất kỳ thay đổi nào đối với đơn đăng ký, bao gồm thay đổi vị trí việc làm trên cơ sở thư mời làm việc.

OINP dự định liên hệ với tất cả các nhà tuyển dụng để xác nhận rằng thư mời làm việc hoặc các vị trí tiếp tục đáp ứng tiêu chí của chương trình. Đơn sẽ được xử lý tùy thuộc vào phản hồi của nhà tuyển dụng về tình trạng việc làm.

OINP sẽ tiếp tục xử lý đơn đăng ký nếu nhà tuyển dụng chỉ ra rằng không có thay đổi về vị trí. Nếu một người nộp đơn việc làm đã bị ảnh hưởng bởi việc sa thải tạm thời, chẳng hạn như ngày bắt đầu kéo dài hoặc giảm giờ làm việc, đơn sẽ được giữ trong tối đa 90 ngày. Nếu vị trí đã bị loại bỏ hoặc nếu nhà tuyển dụng đã chấm dứt việc làm, đơn sẽ được coi là không đầy đủ và lệ phí nộp đơn sẽ được hoàn trả.

Ontario-cap-nhat-chuong-trinh-de-cu-cap-tinh

OINP sẽ tiếp tục hỗ trợ những người nhận được đề cử cấp tỉnh nhưng bị ảnh hưởng bởi việc sa thải

Ứng viên và nhà tuyển dụng được yêu cầu thông báo cho OINP về bất kỳ thay đổi nào đối với vị trí việc làm được phê duyệt của họ. Các điều kiện làm việc phải duy trì nhất quán trong suốt thời gian bổ nhiệm hoặc cho đến khi họ có được thường trú. Những điều kiện này bao gồm:

  • nhà tuyển dụng
  • chức danh và nhiệm vụ
  • lương
  • ca làm việc
  • khu vực làm việc

Sự chấp thuận của việc làm được đề cử có thể bị thu hồi nếu các điều kiện hoặc hạn chế không được đáp ứng và việc làm đã bị chấm dứt.

Ứng viên có yêu cầu công việc đã bị rút hoặc mất việc được yêu cầu thông báo cho OINP.

OINP sẽ tiếp tục hỗ trợ đề cử các ứng cử viên có việc làm bị ảnh hưởng bởi việc sa thải tạm thời liên quan đến COVID-19 nếu họ tiếp tục đáp ứng các tiêu chí của chương trình.

Trong trường hợp sa thải vĩnh viễn, những người được đề cử sẽ có 90 ngày để nhận được hỗ trợ từ một nhà tuyển dụng khác và sẽ có cơ hội nộp đơn đăng ký mới cho OINP.

Ontario-cap-nhat-chuong-trinh-de-cu-cap-tinh

Đơn xin nhập cư diện doanh nhân OINP

Những ứng viên đã nhận được lời mời đăng ký theo Diện doanh nhân OINP sẽ nhận được gia hạn tạm thời 90 ngày và sẽ được liên hệ qua e-mail.

Ngoài ra, các ứng viên được yêu cầu liên hệ với OINP nếu họ đã nộp đơn đăng ký đầy đủ theo Diện doanh nhân và đang gặp phải những khó khăn như:

  • sự chậm trễ trong việc lấy thông tin liên quan đến việc theo dõi đơn đăng ký
  • đóng cửa tạm thời, đình chỉ hoặc thay đổi đáng kể trong hoạt động kinh doanh
  • tạm thời không có khả năng đáp ứng yêu cầu tuyển dụng hoặc sử dụng lao động

Theo cập nhật chương trình ngày 11/5, “Không có đơn đăng ký sẽ bị từ chối và sẽ không có sự chấp thuận nào bị hủy mà không thông báo cho người nộp đơn và nhà tuyển dụng”. OINP sẽ xem xét các câu trả lời cho các thông báo này trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Vào ngày 17/3/2020, chính quyền Ontario đã ban bố tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 và bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người dân bản địa. Tình trạng khẩn cấp này đã được gia hạn vào ngày 14/4 và vẫn có hiệu lực, mặc dù gần đây, tỉnh đã bắt đầu thực hiện các bước để mở lại nền kinh tế sau sự suy giảm tốc độ tăng trưởng do COVID-19.

Theo CICNews/Canada.vn biên dịch