Ontario đã tổ chức 2 vòng mời PNP vào tháng 5

dngo

Ontario là tỉnh bang đông dân nhất của Canada, gần 40% người Canada sống tại Ontario. Ontario cũng là nơi có thủ đô Ottawa của Canada và thành phố lớn nhất Canada là Toronto. Về nhiều mặt, Ontario là trung tâm của đời sống kinh tế, xã hội và chính trị của Canada.

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (Ontario Immigrant Nominee Program – OINP) là chương trình nhập cư chủ lực của tỉnh bang này. Thông qua chương trình này, những người nhập cư tương lai với các kỹ năng và kinh nghiệm mà tỉnh bang cần có thể nhận được đề cử của tỉnh bang Ontario.

Ontario PNP gồm các tiểu mục chính là nhập cư diện tay nghề và nhập cư diện doanh nhân. Đối với nhập cư diện tay nghề tỉnh bang Ontario có các tiểu mục như sau: 

  • Chương trình nguồn nhân lực gồm các tiểu mục: Nguồn nhân lực ưu tiên, tay nghề nhóm thợ, tay nghề nói tiếng Pháp, diện Tiến sỹ, diện Thạc sỹ. 
  • Chương trình lời mời làm việc: Người lao động nước ngoài, sinh viên quốc tế, kỹ năng theo yêu cầu.
qKgMV67pbxHzQdQ1u3pzIlZDF3KK43Es1 RlZGkvnCGeh42Exk

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) đã tạm dừng công bố thông tin vòng mời trong cuộc bầu cử chính quyền cấp tỉnh bang, kết thúc vào ngày 2/6.

Vào ngày 4/5, tỉnh bang Ontario đã phát hành 57 lời mời đăng ký cho các ứng viên tiềm năng trong nhóm Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI), những người đủ điều kiện cho chương trình Tuyển dụng theo yêu cầu với số điểm từ 27 trở lên. 

Sau đó, vào ngày 26/5, OINP cũng đã gửi 535 lời mời đến các ứng viên tiềm năng đủ điều kiện tham gia Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ Ontario với điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) từ 295 đến 461.

Diện kỹ năng theo yêu cầu OINP

Chương trình nhập cư Diện kỹ năng theo yêu cầu OINP tập trung nhiều hơn vào nhu cầu của tỉnh bang hơn là trình độ kỹ năng nghề nghiệp của ứng viên. Nhiều chương trình nhập cư nhắm mục tiêu đến các nghề nghiệp mà chính phủ Canada coi là “có tay nghề cao”. Tuy nhiên, Ontario vẫn thiếu lao động trong các ngành nghề được coi là “tay nghề thấp”.

Người lao động nước ngoài có lời mời làm việc ở Ontario có thể nộp đơn xin PNP cần có ít nhất 9 tháng kinh nghiệm làm việc tích lũy tại tỉnh bang. Kinh nghiệm làm việc thời vụ không đủ điều kiện để đáp ứng yêu cầu công việc tại Ontario. Công việc bán thời gian có thể đủ điều kiện nếu ứng viên hoàn thành đủ số giờ làm việc cần thiết. Vì thế, ứng viên cần tích lũy đủ 1.200 giờ làm việc được trả lương cho 1 công việc trong suốt 18 tháng hoặc tổng các công việc với ít nhất 30 giờ trong 1 tuần kéo dài trong 9 tháng, tương đương 1.200 giờ.

ye2t9UJyceJaNVzTUIUG4KvsL5DDYMMuo6WwjVUcqz9eRiHu za50zZpwj2G1W9C81UnzhnB ZIDnwkGxoafEoHkDL GPsEXnU2EOl5HTOGQ lkmyhGcFJxLGcVSlXvSMo85GhsGoB15nSIy Q

Có một số yêu cầu về điều kiện khác. Nói chung, các ứng viên cần có trình độ học vấn trung học phổ thông, điểm ngoại ngữ của tất cả các kĩ năng ít nhất là 4.0 và đủ tài chính để định cư, cùng các yêu cầu khác.

Để nhận được lời mời theo luồng này, ứng viên cần điền vào hồ sơ trong hệ thống EOI của Ontario. Ontario xếp hạng hồ sơ EOI dựa trên một số yếu tố về vốn con người mà tỉnh bang đã quyết định sẽ rất quan trọng trong việc lựa chọn những người nhập cư có tiềm năng phát triển mạnh. Bạn nhận được điểm cho trình độ kỹ năng của lời mời làm việc cũng như kinh nghiệm làm việc tại Canada của bạn. Tỉnh bang sử dụng hệ thống Phân loại ngành nghề quốc gia (NOC) để ấn định điểm.

Đăng ký hệ thống EOI không đảm bảo rằng các ứng viên sẽ nhận được Lời mời nộp đơn đề cử cấp tỉnh bang. Hồ sơ có giá trị EOI của Ontario có thời hạn trong 12 tháng. OINP có thể liên hệ với những các ứng viên bất kỳ lúc nào để xin đề cử.

Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ Ontario

Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ Ontario cho phép OINP tìm kiếm nhóm Express Entry cho các ứng viên hiện đang sống ở tỉnh bang Ontario. 

Các diện thuộc Express Entry của Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) phù hợp với hệ thống Express Entry của chính phủ liên bang. Các ứng viên chỉ có thể đăng ký các tiểu mục chương trình này nếu họ có hồ sơ Express Entry và nếu họ đã nhận được lời mời đăng ký đề cử tỉnh bang.

Hệ thống Express Entry của liên bang quản lý nhóm ứng viên cho 3 trong số các hạng mục nhập cư kinh tế chính của Canada:

Để đủ điều kiện, các ứng viên cần phải sống ở Ontario với giấy phép làm việc hợp lệ. Họ cũng cần có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian hoặc tương đương ở công việc bán thời gian. Ngoài ra, ứng viên phải có kinh nghiệm làm việc trong một ngành nghề được liệt kê ở nhóm nhỏ 633 hoặc nhóm chính 72, 73 hoặc 82 theo Phân loại ngành nghề quốc gia (NOC).

ivAeBS0iQi3JHtFd8Vpq NQv7sKgmxszNjuY6Jyqc2vYHVShKzlnsjJuRzKsmAcxiSLIQIFxphooHirqx2tUm7FN39IkZ8zn EH m0fq5

Các ứng viên không cần thư mời làm việc để tham gia Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ, nhưng ứng viên phải đáp ứng tất cả các yêu cầu bắt buộc của chương trình liên bang và tỉnh bang.

Các ứng viên được đề cử làm thường trú nhân Canada thông qua Chương trình tay nghề liên bang nhóm thợ sẽ nhận được thêm 600 điểm CRS và nhiều cơ hội nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) tại Canada thông qua hệ thống Express Entry.