ĐỊNH CƯ OINP

  • Chương trình nhập cư đề cử của tỉnh bang Ontario (Ontario Immigrant Nominee Program – OINP) là chương trình nhập cư kinh tế của tỉnh bang Ontario. Chương trình được thực hiện bởi Sở Nhập Cư, Tị Nạn và Công Dân Canada (IRCC).
  • Người nước ngoài tham gia nộp hồ sơ chương trình OINP, tỉnh bang Ontario sẽ xem xét hồ sơ đề cử người đó trở thành thường trú nhân theo nhu cầu kinh tế của tỉnh bang. Chính phủ Canada sẽ xem xét và phê duyệt việc trở thành thường trú nhân cho người được tỉnh bang đề cử.
  • Chương trình nhập cư đề cử tỉnh bang Ontario (Ontario Immigrant Nominee Program – OINP) là một chương trình nhập cư lớn của tỉnh bang Ontario với nhiều cách ứng tuyển vào chương trình để được chính quyền tỉnh bang đề cử và được chính phủ Canada phê duyệt. Trong đó, diện nhập cư bởi người lao động được tuyển dụng chiếm ưu thế so với các diện khác.
  • Một ứng viên có nhu cầu làm việc và định cư Canada sẽ ứng tuyển vào vị trí mà những công ty có trụ sở tại Ontario đang tuyển dụng. Ứng viên phải đáp ứng được một số nhu cầu cơ bản của chương trình và công việc được tuyển dụng phải là công việc toàn thời gian và lâu dài.
  • Chương trình hiện đang áp dụng cho người lao động quốc tế ở nhiều ngành nghề trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

KẾ HOẠCH NHẬP CƯ 2019 – 2021 CỦA CHÍNH PHỦ CANADA

PROVINCIAL NOMINEE PROGRAM

61,000

2019

67,800

2020

71,300

2021

Điều kiện tham gia chương trình

Các ngành nghề phổ biến

Canada Plaza - Định cư Canada - Ngành nghề OINP - Điều dưỡng

Điều dưỡng

Canada Plaza - Định cư Canada - Ngành nghề OINP - Chăm sóc người già

Chăm sóc người già

Canada Plaza - Định cư Canada - Ngành nghề OINP - Công nhân lắp đặt

Công nhân lắp đặt

Canada Plaza - Định cư Canada - Ngành nghề OINP - tài xế xe tải

Tài xế xe tải

Canada Plaza - Định cư Canada - Ngành nghề OINP - Công nhân vận hành máy

Vận hành thiết bị

Canada Plaza - Định cư Canada - Ngành nghề OINP - Phụ cửa hàng thịt

Phụ cửa hàng thịt

Canada Plaza - Định cư Canada - Ngành nghề OINP - Công nhân thu hoạch

Nhân viên thu hoạch

Canada Plaza - Định cư Canada - Ngành nghề OINP - Chăm sóc trẻ em

Chăm sóc trẻ em

Canada Plaza - Định cư Canada - Ngành nghề OINP - Công nhân trang trại

Công nhân trang trại

Canada Plaza - Định cư Canada - Ngành nghề OINP - Công nhân xây dựng

Công nhân xây dựng

Canada Plaza - Định cư Canada - Ngành nghề OINP - tài xế xe cơ giới

Tài xế xe cơ giới

Canada Plaza - Định cư Canada - Ngành nghề OINP - Phụ giúp việc nhà

Người giúp việc nhà

Dịch vụ của canada plaza

PRIME
Contact
Dịch vụ dành cho cá nhân
Thẩm định hồ sơ với luật sư Canada
Đánh giá bằng cấp
Gửi hồ sơ sang Canada
Dịch thuật hồ sơ (Gia đình)
Công chứng hồ sơ (Gia đình)
Khám sức khỏe (Đương đơn)
Chích ngừa (Đương đơn)
Sinh trắc vân tay (Đương đơn)
Lý lịch tư pháp (Đương đơn)
Giấy phép làm việc (work permit) khi muốn đi sớm (Đương đơn)
Vé máy bay
Lệ phí chính phủ
Đưa đón sân bay
Hỗ trợ đăng ký số an sinh xã hội
Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng
Hỗ trợ đăng ký thi bằng lái xe
Hỗ trợ tìm trường cho con
Tư vấn bảo lãnh gia đình
Lựa chọn tỉnh bang
Lựa chọn công việc
Đăng kí
PRIME+
Contact
Dịch vụ dành cho gia đình
Thẩm định hồ sơ với luật sư Canada
Đánh giá bằng cấp
Gửi hồ sơ sang Canada
Dịch thuật hồ sơ (Gia đình)
Công chứng hồ sơ (Gia đình)
Khám sức khỏe (Đương đơn)
Chích ngừa (Đương đơn)
Sinh trắc vân tay (Đương đơn)
Lý lịch tư pháp (Đương đơn)
Giấy phép làm việc (work permit) khi muốn đi sớm (Đương đơn)
Vé máy bay
Lệ phí chính phủ
Đưa đón sân bay
Hỗ trợ đăng ký số an sinh xã hội
Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng
Hỗ trợ đăng ký thi bằng lái xe
Hỗ trợ tìm trường cho con
Tư vấn bảo lãnh gia đình
Lựa chọn tỉnh bang
Lựa chọn công việc
Đăng kí
CROWN
Contact
Dịch vụ dành cho gia đình
Thẩm định hồ sơ với luật sư Canada
Đánh giá bằng cấp
Gửi hồ sơ sang Canada
Dịch thuật hồ sơ (Gia đình)
Công chứng hồ sơ (Gia đình)
Khám sức khỏe (Gia đình)
Chích ngừa (Gia đình)
Sinh trắc vân tay (Gia đình)
Lý lịch tư pháp (Gia đình)
Giấy phép làm việc (work permit) khi muốn đi sớm (Gia đình)
Vé máy bay (Gia đình)
Lệ phí chính phủ (Gia đình)
Đưa đón sân bay
Hỗ trợ đăng ký số an sinh xã hội
Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng
Hỗ trợ đăng ký thi bằng lái xe
Hỗ trợ tìm trường cho con
Tư vấn bảo lãnh gia đình
Lựa chọn tỉnh bang
Lựa chọn công việc
Đăng kí

Thanh toán theo tiến độ

Thanh toán sau khi ký kết hợp đồng.

Thanh toán sau khi khách hàng nhận được Thư tuyển dụng (Job Offer)Giấy phép sử dụng lao động nước ngoài (LMIA – Labour Market Impact Assessment).

Thanh toán sau khi khách hàng nhận Thư chấp nhận đề cử của Tỉnh bang (Nomination Approval Letter) và các giấy tờ liên quan.

Canada Plaza - Thanh toán phí luật sư AIPP

Thanh toán cùng với đợt 3.

Thanh toán sau khi khách hàng đóng dấu thị thực diện di dân tại Sở Di Trú Canada.

Canada Plaza - Thanh toán dễ dàng

Quy trình thực hiện

1

2

3

4

5

6

6

7

8

9

10