Ontario mời ứng viên Express Entry theo 2 tiểu mục PNP

Ontario mời các ứng viên Express Entry theo 2 tiểu mục PNP

Ontario đã đưa ra lời mời cho các ứng viên Express Entry thuộc 2 tiểu mục nhập cư của tỉnh bang bao gồm những người nói tiếng Pháp và người lao động tay nghề.

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) ban hành thông báo mời vào ngày 4/11/2020. Những lời mời, còn được gọi là Thông báo yêu thích hoặc NOIS, gửi đến các ứng cử viên diện nói tiếng Pháp và người lao động tay nghề.

2 Tiểu mục thuộc Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) nâng cao này phù hợp với hệ thống Express Entry. Những người được mời trong buổi công bố kết quả hôm nay sẽ nhận được thêm 600 điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) vào điểm tổng thể của họ, nếu họ nhận được đề cử tỉnh bang.

Điểm cộng thêm này sẽ đảm bảo rằng họ sẽ nhận được Lời mời đăng ký thường trú tại Canada trong một đợt công bố kết quả Express Entry liên bang tiếp theo  .

Express là một hệ thống quản lý hồ sơ cho 3 chương trình nhập cư liên bang diện nhập cư kinh tế chính của Canada bao gồm 2 chương trình diện tay nghề là Chương trình Federal Skilled Worker và Chương trình Federal Skilled Trades, chương trình Canadian Experience Class dành cho các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc hoặc học tập tại Canada.

Các ứng cử viên được xếp hạng dựa trên các yếu tố vốn con người mà chính phủ đã xác định sẽ giúp họ phát triển mạnh trong thị trường lao động Canada như tuổi tác, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Ontario mời các ứng viên Express Entry theo 2 tiểu mục PNP 1

Các ứng viên được mời sẽ được OINP liên hệ. Họ sẽ có 45 ngày để nộp đơn trực tuyến cho đề cử tỉnh bang của họ. Các hồ sơ có thể được thực hiện trực tuyến và có thể được thực hiện bởi người nộp đơn hoặc bởi một người đại diện

Đơn đăng ký mất khoảng 3 giờ để điền nhưng không bắt buộc phải hoàn thành trong một phiên đăng nhập. Chi phí đăng ký là $1.500 CAD và phải trả bằng thẻ tín dụng. OINP chấp nhận Visa, Visa Debit, Mastercard Debit hoặc Mastercard.

Tiểu mục người nói tiếng Pháp

Tiểu mục PNP người nói tiếng Pháp này được điều chỉnh cho các ứng viên Express Entry nói tiếng Anh và tiếng Pháp. Họ cần đáp ứng các yêu cầu của Lớp diện kinh nghiệm Canada, hoặc Chương trình người lao động tay nghề liên bang. Mỗi chương trình liên bang có các yêu cầu riêng về kinh nghiệm làm việc và trình độ học vấn.

Các ứng cử viên cũng cần có Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) ít nhất 7 bằng tiếng Pháp và ít nhất 6 bằng tiếng Anh.

Tiểu mục người lao động tay nghề

Người lao động có tay nghề cần ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian được trả lương hoặc kinh nghiệm bán thời gian tương đương ở Ontario. Các nghề đủ điều kiện phải được liệt kê 1 trong các nhóm: Nhóm 633, nhóm 72, nhóm 73 hoặc nhóm 82 của Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC).

Phải có kinh nghiệm làm việc tại Ontario trong vòng 2 năm qua kể từ ngày nộp đơn. Kinh nghiệm làm việc cũng phải thuộc ít nhất 1 trong các ngành nghề được xác định trong hồ sơ Express Entry.

Những ứng viên này cũng phải có chứng chỉ hoặc giấy phép hợp lệ nếu họ yêu cầu kinh nghiệm làm việc trong 1 ngành nghề yêu cầu chứng nhận. Các ứng cử viên cần có CLB tối thiểu cấp độ 5 trong tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.