Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 23/06/2021

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 23/06/2021

Ontario đã mời 583 ứng viên Express Entry đề nộp đơn xin đề cử từ Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) vào ngày 23 tháng 6 năm 2021.

Lời mời được gửi các ứng viên có hồ sơ trong Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) của Ontario và phải đủ điều kiện cho Express Entry Ontario: Diện ưu tiên vốn con người (HCP) với số điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) từ 464 đến 467.

Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) mang đến cho lao động nước ngoài có cơ hội để khởi động sự nghiệp của họ ở Ontario và làm cho hầu hết dân số đông tỉnh của Canada ngôi nhà mới của họ.

Trong đợt công bố kết quả này, Ontario tập trung vào 10 ngành nghề bao gồm y tá, nhà quản lý đầu tư và kế toán trong nhóm Express Entry:

  • NOC 0122: Các nhà quản lý ngân hàng, tín dụng và đầu tư khác
  • NOC 0124: Quản lý quảng cáo, tiếp thị và quan hệ công chúng
  • NOC 0125: Các nhà quản lý dịch vụ kinh doanh khác
  • NOC 0601: Giám đốc bán hàng doanh nghiệp
  • NOC 1111: Kiểm toán viên tài chính và kế toán
  • NOC 1112: Các nhà phân tích tài chính và đầu tư
  • NOC 1121: Chuyên gia nhân sự
  • NOC 1122: Các nghề chuyên nghiệp trong tư vấn quản lý kinh doanh
  • NOC 3012: Y tá có đăng ký và y tá tâm thần có đăng ký
  • NOC 4163: Cán bộ phát triển kinh doanh và các nhà nghiên cứu và tư vấn tiếp thị.

Những nghề nghiệp được nhắm mục tiêu này giống với các đợt công bố kết quả HCP trước đó của Ontario vào ngày 2 tháng 2 và vào ngày 2 tháng 3 .

Các ứng viên Express Entry được mời cần phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc ở một trong những nghề này để nhận được đề cử tỉnh bang. Nếu họ được đề cử theo điều này, hoặc bất kỳ PNP nào khác được liên kết với Express Entry, họ sẽ được chuyển đến đầu hàng để nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) để được thường trú.

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) công bố kết quả ngày 23/06/2021

Đề cử từ OINP giúp các ứng viên Express Entry nhận được ITA như thế nào?

Các ứng viên Express Entry nhận được đề cử từ PNP sẽ tự động nhận được thêm 600 điểm CRS vào điểm tổng thể của họ. Điều này đảm bảo hiệu quả rằng họ sẽ nhận được ITA trong lần công bố kết quả Express Entry tiếp theo.

Trong thời gian đại dịch, Bộ di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã tổ chức các đợt công bố kết quả chỉ dành cho PNP, nơi các ứng viên cần có PNP để được mời.

Vào năm 2020, Canada cũng tổ chức các đợt công bố kết qủa chỉ dành cho PNP cũng như các đợt công bố của tất cả các chương trình vào nửa cuối năm, nơi tất cả các ứng viên được mời có điểm trên ngưỡng CRS.

Express Entry là gì?

Express Entry là hệ thống quản lý các đơn đăng ký thường trú từ ứng viên của 3 chương trình:

Express Entry hoạt động như một Hệ thống bày tỏ nguyện vọng. Các ứng viên gửi một hồ sơ của mình lên hệ thống này sau đó Express Entry sử dụng Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) chỉ tính điểm của ứng viên dựa trên các yếu tố vốn con người như kinh nghiệm làm việc có kỹ năng, trình độ học vấn, tuổi tác, kỹ năng ngôn ngữ chính thức và các yếu tố khác.

IRCC phát hành Lời mời nộp đơn (ITA) cho các ứng viên có điểm số cao nhất thông qua các đợt công bố kết quả Express Entry. Người nhận được lời mời sau đó có thể nộp đơn xin thường trú.

Vào năm 2021, tỷ lệ lớn nhất những người nhập cư mới đến Canada dự kiến ​​sẽ đến thông qua các chương trình Express Entry được quản lý.