Hướng dẫn mới dành cho các ứng viên Express Entry cũng như những người đã gửi hồ sơ đến Hệ thống bày tỏ nguyện vọng Ontario.

Ontario đã đưa ra một số hướng dẫn cụ thể hơn cho những người nhập cư trong tương lai và đại diện của họ, những người đang nộp đơn cho chương trình nhập cư của tỉnh bang.

Người nộp đơn nhập cư Ontario cần gửi đơn đầy đủ đến Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP). Các phần thông tin bị thiếu có thể dẫn đến các đơn đăng ký được trả về. Tỉnh bang cho biết họ giảm thời gian xử lý để chỉ chấp nhận các đơn đăng ký hoàn chỉnh cho Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP).

Hướng dẫn mới để gửi các đơn đăng ký hoàn chỉnh liên quan đến các ứng viên Express Entry Ontario và Hệ thống bày tỏ nguyện vọng Ontario.

Express Entry Ontario

Nếu bạn đang đăng ký theo hệ thống Express Entry và có trình độ học vấn nước ngoài, bạn sẽ cần phải có Đánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA) để lấy điểm cho trình độ học vấn.

Ontario đã đặt tên cụ thể cho Dịch vụ giáo dục thế giới (WES) trên trang web của chính phủ. Tuy nhiên, đây không phải là tổ chức duy nhất được chỉ định thực hiện đánh giá chứng chỉ. Chính phủ liên bang có một danh sách các dịch vụ được chấp thuận trên trang web của mình.

Tỉnh bang cho biết bạn cần cho phép WES chia sẻ bản sao ECA của bạn với Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP).

Ontario phát hành hướng dẫn mới để gửi đơn đăng ký PNP

Để thực hiện việc này, bạn cần đặt hàng trực tuyến báo cáo bổ sung về báo cáo ECA của mình. Sau đó chọn

Tỉnh bang cho biết bạn cần cho phép WES chia sẻ bản sao ECA của bạn với Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) làm người nhận.

Chỉ cho phép WES chia sẻ kết quả đánh giá của bạn với Bộ Di trú, Tị Nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) là không đủ điều kiện để nộp đơn xin đề cử tỉnh bang Ontario.

Nếu bạn không cho phép WES chia sẻ thông tin với OINP, điều đó sẽ dẫn đến việc đơn đăng ký của bạn bị trả lại là không đầy đủ và phí đăng ký sẽ được hoàn lại. Bạn sẽ mất cơ hội đăng ký tham gia chương trình trừ khi bạn nhận được thông báo quan tâm mới từ Ontario.

Biểu mẫu Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI)

Đối với những người nộp đơn theo diện Lời mời làm việc từ Nhà tuyển dụng, bạn phải gửi bản sao PDF của Biểu mẫu Chứng nhận. Nó phải được in, ký tên bằng mực bởi người nộp đơn và tải lên tab “Khác” trong Tài liệu Hỗ trợ.

Ontario sẽ trả lại đơn đăng ký là chưa hoàn chỉnh và hoàn trả lệ phí nộp đơn nếu không có bản sao PDF có chữ ký của biểu mẫu chứng thực. Bạn sẽ mất cơ hội đăng ký tham gia chương trình, trừ khi bạn đăng ký EOI mới và nhận được lời mời mới để đăng ký đề cử cấp tỉnh.