PGP 2020: Canada hoàn tất quá trình gửi thư mời

PGP 2020 Canada hoàn tất quá trình gửi thư mời

Tất cả lời mời nộp đơn cho Chương trình bảo lãnh cha mẹ ông bà (PGP) năm 2020 hiện đã được Chính phủ Canada gửi đi.

Lời mời đã được phát hành cho đối tượng là người bảo lãnh tiềm năng thuộc chương trình bảo lãnh cha mẹ ông bà, những người đã gửi biểu mẫu Bày tỏ nguyện vọng của người bảo lãnh chương trình PGP trong thời gian đăng ký năm 2020.

Khoảng hai tuần trước, Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã tổ chức bốc thăm và công bố kết quả PGP 2020 và bắt đầu gửi thư mời trong khoảng thời gian 10 ngày.

Những người bảo lãnh chương trình PGP tiềm năng đã nhận được lời mời hiện có 60 ngày để gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh để bảo lãnh cho cha mẹ và ông bà của họ.

IRCC nêu rõ trong một thông cáo báo chí rằng người bảo lãnh tiềm năng đã gửi thành công đơn đăng ký bảo lãnh nhưng chưa nhận được email mời nên kiểm tra kỹ thư rác hoặc hộp thư đến của họ để xem họ có được mời hay không. Trạng thái của lời mời cũng có thể được kiểm tra trên trang web của IRCC .

Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada cũng chỉ ra rằng những người nhận được lời mời tham gia vòng này được lựa chọn ngẫu nhiên và xác nhận rằng có tới 10.000 đơn đăng ký hoàn chỉnh sẽ được chấp nhận cho Chương trình bảo lãnh cha mẹ và ông bà (PGP) năm 2020.

Thông báo cũng lưu ý rằng PGP tiếp tục rất phổ biến và số lượng người quan tâm đến việc bảo lãnh cha mẹ và ông bà của họ luôn vượt quá số lượng đơn đăng ký mà chúng tôi có thể chấp nhận. Những người đã gửi đơn đăng ký tài trợ vào năm 2020 nhưng không được lựa chọn để đăng ký vào vòng năm 2020 được khuyến khích đăng ký lại khi chương trình năm 2021 được khởi động.

Vào năm 2021, Canada có kế hoạch phát hành tới 30.000 lời mời theo chương trình PGP. Thông tin thêm và tiến trình cho PGP sắp tới sẽ được đăng trên trang website của IRCC ngay khi họ sẵn sàng.

PGP 2020 Canada hoàn tất quá trình gửi thư mời 1

IRCC một lần nữa sẽ sử dụng quy trình lựa chọn ngẫu nhiên vào năm 2021.

PGP cho phép công dân và thường trú nhân Canada bảo lãnh cha mẹ và ông bà của họ nhập cư vào Canada. Cha mẹ và ông bà được chấp thuận theo chương trình này được cấp quyền thường trú và sau đó có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Canada.

Bất kỳ ai muốn đưa cha mẹ hoặc ông bà của họ đến Canada cũng có thể muốn xem xét qua chương trình Siêu thị thực (Super-Visa), cho phép họ ở lại đất nước này trong tối đa 2 năm.