Các nhà tuyển dụng Quebec tìm cách thuê lao động nước ngoài tạm thời sẽ phải tham khảo hướng dẫn về mức lương mới, Bộ trưởng Bộ Di trú của tỉnh bang đã thông báo.

Thay đổi sẽ có hiệu lực vào ngày 1/12/2020. Các nhà tuyển dụng ở Quebec sẽ phải tham khảo ấn bản năm 2020 về hướng dẫn về tiền lương (Édition 2020 du Guide des salaires par Nghề nghiệp présentés par khoảngle, selon les tứ ly au Québec) thay vì ấn bản 2018 hiện tại sử dụng.

Hơn nữa, Chính phủ Quebec đã chỉ ra rằng các đề nghị tuyển dụng tạm thời mà Bộ Di Trú nhận được vào hoặc sau ngày đó có thể bị từ chối nếu mức lương được đề nghị cho công việc dựa trên ấn bản năm 2018 của Guide des salaires. Điều này có nghĩa là các thay đổi có thể áp dụng trở lại đối với các đơn xin cấp phép làm việc đã được gửi trước ngày 1 tháng 12 năm 2020 và vẫn đang được xử lý sau khi các thay đổi có hiệu lực vào thời điểm đó.

Khi Bộ di trú nhận được yêu cầu  Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA), Bộ này sẽ xác minh xem mức lương được cung cấp cho người lao động nước ngoài tạm thời có tương đương với mức lương của người lao động Quebec trong cùng loại công việc và cho mức độ kinh nghiệm tương ứng hay không.

Nếu việc làm mà người sử dụng lao động đưa ra theo thỏa ước tập thể hoặc nghị định thì tiền lương sẽ phải tuân theo các quy định của thỏa ước hoặc nghị định đó.

Quebec cập nhật tiền lương để thuê lao động nước ngoài tạm thời 2

Nếu công việc được cung cấp không nằm trong thỏa thuận tập thể hoặc nghị định, bộ di trú sẽ xác định mức lương bằng cách tham khảo Hướng dẫn của Emploi-Québec. Mức lương theo giờ áp dụng cho một nghề cụ thể được thiết lập theo 3 loại và được xác định theo số năm kinh nghiệm làm việc mà chủ lao động yêu cầu.

Nếu không có thông tin về mức lương trong Hướng dẫn, bộ di trú sẽ tham khảo thông tin lương liên bang có trên Ngân hàng Việc làm của Canada.

Khi nộp đơn xin ủy quyền làm việc, mức lương được đề nghị chỉ được dựa trên mức lương đảm bảo, có nghĩa là không bao gồm việc trả tiền làm thêm giờ, tiền boa, tiền bồi thường, chia sẻ lợi nhuận, tiền thưởng, tiền hoa hồng và bất kỳ hình thức thù lao nào khác. 

Nghề nghiệp của người lao động nước ngoài tạm thời được xác định dựa trên Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) 2016 cho tất cả các loại vị trí trong Chương trình người lao động nước ngoài tạm thời (TFWP). 

Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) là một hệ thống phân loại được chính thức công nhận trên toàn Canada cho các ngành nghề tạo nên thị trường lao động Canada.

Trình độ kỹ năng và loại kỹ năng là hai tiêu chí chính được sử dụng để phân loại nghề nghiệp trong NOC.

Quebec cập nhật tiền lương để thuê lao động nước ngoài tạm thời 1

Nhiều công ty và tổ chức ở Quebec thuê lao động nước ngoài trên cơ sở tạm thời. Lý do những người lao động này được đưa đến tỉnh là vì sự thiếu hụt lao động trong một số lĩnh vực hoạt động.

Xác định mức lương hiện tại là rất quan trọng đối với thủ tục nhập cư phải tuân theo để có được giấy phép lao động tạm thời ở Quebec.

Điều quan trọng cần nhớ là quá trình thuê nhân công tạm thời ở Quebec cũng bao gồm một số bước và yêu cầu một số ủy quyền như LMIA thuận lợi và Giấy chứng nhận tuyển chọn Quebec (CSQ).