Quebec mở rộng mục tiêu nhập cư vào năm 2021

Quebec mở rộng mục tiêu nhập cư vào năm 2021

Các mục tiêu nhập cư của Quebec cho năm 2021 tương đương với những mục tiêu đặt ra vào năm ngoái.

Quebec chào đón từ 44.500 đến 47.500 người nhập cư vào năm 2021

Các mục tiêu nhập cư cho năm 2021 đã được công bố như một phần của Kế hoạch d’immigration du Québec 2021, được thông báo vào ngày 29 tháng 10. Báo cáo này trùng với thông báo của Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) về kế hoạch nhiều năm của mình, dự kiến trong tuần này và sẽ hướng dẫn kế hoạch nhập cư của Canada cho giai đoạn 2021-2023.

Vào năm 2021, phần lớn những người mới nhập học đến Quebec – 62% – dự kiến ​​sẽ đến thông qua các chương trình nhập cư kinh tế của tỉnh.

Mức nhập cư Quebec mới thể hiện sự gia tăng nhẹ so với mục tiêu năm 2020 khi mục tiêu của Quebec là chào đón từ 43.000 đến 44.500 người nhập cư.

Theo ước tính trong kế hoạch được công bố hôm nay, Quebec sẽ tiếp nhận tối đa 30.500 người nhập cư trong năm nay, thay vì mức tối đa dự kiến ​​là 44.500. Tỉnh bang cho biết các hạn chế đi lại và việc đóng cửa các văn phòng liên bang và các trung tâm xử lý trên khắp thế giới khiến việc đạt được mục tiêu nhập cư vào năm 2020 rất khó khăn.

Tuy nhiên, Bộ Di trú của tỉnh cho biết các mục tiêu của họ cho năm 2021 bao gồm một kế hoạch tái cân bằng “với việc tiếp nhận thêm 7.000 người, đại diện cho việc hoãn lại một số đợt nhập học không được hoàn thành vào năm 2020 do khủng hoảng sức khỏe.”

Do cuộc khủng hoảng y tế, tỉnh ước tính số lượng nhập học chưa thực hiện vào năm 2020 là từ 13.000 đến 18.000 nhưng dự kiến ​​sẽ bù đắp sự thiếu hụt trong hai năm tới.

Quebec mở rộng mục tiêu nhập cư vào năm 2021

Mục tiêu nhập cư của Quebec cho năm 2021

Vào năm 2021, Quebec đã đặt ra một phạm vi từ 27.500 đến 29.300 người nhập cư mới cho các chương trình nhập cư kinh tế của mình, bao gồm tối đa 24.200 công nhân lành nghề.

Tỉnh bang cũng đã thiết lập tối đa 4.300 ứng viên cho các chương trình nhập cư kinh doanh của mình, bao gồm Chương trình Doanh nhân của Quebec và Chương trình Người lao động Tự do.

Ngoài ra, tối đa 800 ứng viên được thiết lập cho “các hạng mục kinh tế khác” như người chăm sóc tại nhà và những người khác.

10.200 thường trú nhân mới khác dự kiến ​​sẽ đến thông qua các chương trình bảo trợ gia đình, người tị nạn và các chương trình nhập cư khác.

Quebec mở rộng mục tiêu nhập cư vào năm 2021

Các mục tiêu Chứng chỉ Tuyển chọn Quebec năm 2021

Theo các quy định của Hiệp định Canada-Quebec, Quebec có quyền lựa chọn tất cả những người nhập cư thuộc tầng lớp kinh tế và những người tị nạn nhất định đến tỉnh.

Những người được chọn sẽ được cấp Chứng chỉ Tuyển chọn Quebec (Certificat de sélection du Québec, hoặc CSQ) và sau đó có thể nộp đơn lên chính phủ liên bang của Canada để xin thị thực thường trú.

Kế hoạch của Quebec kêu gọi 26.500 đến 31.200 chứng chỉ lựa chọn sẽ được cấp vào năm 2021, nhiều hơn một chút so với kế hoạch năm 2020, vốn yêu cầu phạm vi từ 20.100 đến 24.700.

Phần lớn lên đến 22.400 chứng chỉ – sẽ thuộc về các ứng viên công nhân lành nghề.

Các mục tiêu chứng chỉ lựa chọn như sau:

  • Công nhân lành nghề: từ 19.400 đến 22.400;
  • Người nhập cư kinh doanh: từ 1.500 đến 2.300;
  • Những người nhập cư kinh tế khác: từ 400 đến 600;
  • Người tị nạn được lựa chọn ở nước ngoài: từ 4,400 đến 4,700;
  • Những người nhập cư khác: từ 800 đến 1.200.

Các mục tiêu đặt ra cho năm 2021 bao gồm các đơn đăng ký đang được xử lý hoặc đang chờ được xử lý ở Quebec và ở cấp liên bang. Họ cũng xem xét thời gian cần thiết để các ứng viên hoàn thành tất cả các thủ tục nhập cảnh.

Theo CICNews/Canada.vn biên dịch