Các nhân viên nhập cư Canada được yêu cầu xác định các trường hợp một cách khách quan và nhất quán, những người nhập cư Canada tương lai được yêu cầu trả lời thẳng thắn và chính xác.

Cũng như việc một người nhập cư Canada này không tôn trọng những quy tắc này có thể cản trở quá trình nhập cư Canada của họ. Do đó, việc người nhập cư Canada từ chối cung cấp thông tin thẳng thắn và chính xác có thể hủy hoại quá trình nhập cư của họ và cản trở những dự định của họ trong tương lai.

James N. Tiben mang quốc tịch Cameroon. Anh đến Canada vào năm 2014 và xin quy chế tị nạn tại đây vào năm 2015.

Vào tháng 7 năm 2016, ông Tiben nộp đơn xin trở thành thường trú nhân Canada và đưa 2 người con nuôi của ông là Fabrice M. Tiben và Romie A. Tiben vào đơn xin thường trú như là con phụ thuộc của ông Tiben .

Fabrice và Romie là con ruột của anh trai James Tiben (không có tên trong đơn xin nhập cư Canada), người đã chết vào năm 2000. James Tiben sau đó tuyên bố đã nhận Fabrice và Romie là con nuôi vào năm 2002, nhưng không có giấy tờ cần thiết vào thời điểm đó. Vào tháng 9 năm 2016, ông Tiben chính thức nhận Fabrice và Romie Tiben làm con nuôi.

Vào tháng 2 năm 2019, một nhân viên nhập cư Canada đã gửi cho ông Tiben một lá thư về thủ tục nhập cư Canada của ông. Tài liệu này bày tỏ quan ngại với đơn của ông Tiben. Cụ thể, viên cảnh sát chỉ ra những nghi ngờ rằng Fabrice và Romie Tiben đã đáp ứng định nghĩa con nuôi như được viết trong điều 4 (2) của Quy định bảo vệ người tị nạn và nhập cư Canada.

Định nghĩa này loại trừ các trường hợp được xác định rằng việc nhận con nuôi xảy ra với mục đích chính là đạt được địa vị hoặc lợi ích theo Đạo luật bảo vệ người tị nạn và nhập cư. Phần này được thiết kế để loại trừ việc chấp nhận sự tiện lợi và không tạo ra mối liên kết cha con thực sự.

Trong số các yếu tố xét đến mà viên chức có thể đặt ra những nghi vấn đó là: Ông Tiben chỉ nhận nuôi Fabrice và Romie sau khi ông Tiben đến Canada. Ông Tiben không cung cấp bằng chứng cho thấy Fabrice và Romie đã sống với ông Tiben từ năm 2002 đến khi ông Tiben đến Canada.

Tên quốc gia Cameroon đã bị viết sai chính tả thành Cameroom trong hồ sơ nhận con nuôi. Các mối quan tâm khác bao gồm hồ sơ chuyển tiền từ ông Tibens đến Fabrice và Romie gần đây hoặc những giấy tờ khác hoàn toàn không thể hiểu được. Mẹ của Fabrice và Romie vẫn đang còn sống.

Bức thư đã cho ông Tiben cơ hội để trả lời những lo ngại này. Ông Tiben đã tận dụng cơ hội này. Ví dụ, anh ấy trả lời rằng ở Cameroon không có thông lệ xin giấy nhận con nuôi chính thức.

Quyền và trách nhiệm của người nhập cư Canada 2

Viên chức sau đó đã ra quyết định bác bỏ nỗ lực của ông Tiben để đưa Fabrice và Romie làm con nuôi của ông Tiben. Bức thư thứ 2 kết luận rằng Fabrice và Romie không đủ tư cách là con nuôi. Khi làm như vậy, viên chức này đã trình bày lại nhiều khía cạnh có vấn đề đã được xác định trong bức thư đầu tiên.

Gia đình Tibens phản đối quyết định này là không hợp lý. Cơ quan luật học Canada trước đây đã cho rằng tòa án nên xem xét các trường hợp xảy ra dựa trên luật và thực tế. Chẳng hạn như trường các hợp liên quan trên tiêu chuẩn hợp lý. Gia đình Tibens cũng cho rằng quá trình ra quyết định của viên chức là không công bằng về mặt thủ tục, vì vậy Tòa án nên phán quyết theo hướng ngược lại.

Tòa bác bỏ yêu cầu của gia đình Tibens. Thẩm phán Gascon, trong quyết định của mình, lưu ý rằng nhân viên nhập cư Canada không bắt buộc phải xem xét tuyên bố của ông Tibens đối với Fabrice và Romie vào năm 2002, vì ông Tibens đã không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào để làm cơ sở cho tuyên bố đó. Tibens cũng tuyên bố rằng viên cảnh sát đã có những sai sót thực tế trong quyết định của mình.

Thẩm phán Gascon xác định những sai sót phát sinh từ chính sự đệ trình của Tibens, và ở mức độ nào đó, không ảnh hưởng đến quyết định của viên chức.

Tương tự, thẩm phán Gascon cũng bác bỏ những tuyên bố của Tibens rằng việc viên chức này ghi sai tên người nhận trong một số thư từ là không rõ ràng hoặc không nhất quán. Gascon cho rằng bất kỳ sai lầm hoặc bất thường nào như vậy không làm lu mờ đánh giá của viên chức và do đó không phải là không hợp lý. Tương tự, Tòa án đã bác bỏ những tuyên bố của Tibens rằng viên chức nhập cư Canada đã xử lý sự việc một cách vô lý.

Thẩm phán Gascon sau đó chuyển sang xem xét các tuyên bố của gia đình Tiben về sự không công bằng trong thủ tục. Những mối quan tâm này về cơ bản là: Viên chức đã không cho gia đình Tibens cơ hội để đáp ứng những lo ngại về sự đe dọa tại đất nước của họ và đón nhận một tiêu chuẩn cao hơn, công bằng hơn về thủ tục so với những trường hợp khác.

Cơ quan luật học Canada đã quy định rằng các viên chức không bắt buộc phải cho người nộp đơn cơ hội để trả lời các mối quan tâm về thông tin khi người nộp đơn đã tự nộp thông tin. Các ứng viên phải tự chuẩn bị hồ sơ với thông tin chính xác và lập luận thuyết phục.

Tòa án cũng cho rằng sự kiện của từng trường hợp riêng lẻ, không phải chỉ là sự kiện đoàn tụ gia đình có liên quan, quyết định điều gì được coi là công bằng. Cuối cùng, tòa án nhận thấy, ông Tiben đã trả lời 2 lần, thậm chí không quan tâm đến ngôn ngữ thư từ, cho một bức thư được viết bằng tiếng Pháp của viên chức. Thực tế này đã chứng minh cho tuyên bố rằng ngôn ngữ của bức thư bằng cách nào đó đã gây thành kiến ​​với gia đình Tibens.

Tóm lại, trường hợp đáng tiếc của gia đình Tibens làm rõ rằng các nhân viên nhập cư Canada có các tiêu chuẩn: Hợp lý và công bằng, thì những người nhập cư Canada cũng vậy: Nộp đơn đúng và thuyết phục. Cũng như mỗi bên có quyền và trách nhiệm. Việc một bên từ chối tôn trọng 1 trong 2 khía cạnh có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho nguyên nhân của bên đó.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về trường hợp này, Tiben v. Canada (MCI), 2020 FC 965, bạn có thể truy cập tại https://canlii.ca/t/jb657

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/