553 người có hy vọng nhập cư Canada đã nhận được lời mời nộp đơn xin đề cử tỉnh bang từ chính quyền tỉnh bang Saskatchewan.

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) đã tổ chức vòng mời mới nhất của mình vào ngày 14/08/2020. Các ứng viên được mời thuộc 2 tiểu mục thuộc chương trình đề cử tỉnh bang bao gồm: Express Entry và lao động theo nhu cầu. Số lượng lời mời đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm,646 lời mời được phát hành vào ngày 13/2/2020.

Tuy nhiên, đây là lần công bố kết quả lớn nhất kể từ ngày 27/2/2020, thời điểm mà 576 lời mời được phát hành. Do đó, đầy là lần công bố kết quả lớn nhất kể từ khi đất nước đóng cửa từ tháng 3 do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.

Để được mời trong vòng công bố kết quả này, các ứng viên từ cả 2 tiểu mục cần phải gửi hồ sơ bày tỏ nguyện vọng (EOI) với SINP.

SINP sử dụng hệ thống EOI để chọn những ứng viên có tiềm năng phát triển tốt nhất ở Saskatchewan. Các ứng viên cần thể hiện cam kết xây dựng cuộc sống ở Saskatchewan bằng cách giới thiệu kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, khả năng ngôn ngữ, độ tuổi và mối quan hệ sẵn có với tỉnh bang.

SINP sử dụng 5 yếu tố này để đánh giá ứng viên và cho họ điểm trên 100 trên Lưới đánh giá điểm theo diện người lao động nước ngoài. Các ứng viên đạt điểm cao nhất sau đó sẽ nhận được lời mời nộp đơn xin đề cử tỉnh bang từ Saskatchewan.

Điểm tối thiểu được yêu cầu trong lần công bố ngày 14/8/2020 là 69 cho cả 2 tiểu mục chương trình.

Saskatchewan phát hành 533 lời mời cho ứng viên nhập cư chương trình PNP 1

Tiểu mục Express Entry Saskatchewan

Trong vòng mời mới nhất, Saskatchewan đã phát hành 286 lời mời cho các ứng viên có hồ sơ trong danh sách Express Entry liên bang .

Hệ thống Express Entry liên bang quản lý danh sách các ứng viên cho 3 của chương trình nhập cư kinh tế chính của Canada bao gồm: Chương trình định cư diện tay nghề liên bang, Chương trình định cư diện tay nghề chuyên môn liên bang, Chương trình dành cho người có kinh nghiệm tại Canada.

Nếu các ứng viên trong danh sách Express Entry liên bang cũng điền vào EOI cho Saskatchewan và họ đạt 69 điểm trên Bảng đánh giá điểm của SINP, họ có thể đã được mời trong lần công bố kết quả mới nhất.

Các ứng viên Express Entry nộp hồ sơ và nhận được đề cử tỉnh bang từ Saskatchewan được thưởng thêm 600 điểm vào điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS). Số điểm cộng này đảm bảo rằng họ sẽ nhận được lời mời nộp hồ sơ (ITA) xin thường trú trong đợt công bố kết quả Express Entry liên bang tiếp theo.

Hệ thống CRS đánh giá và cho điểm các ứng viên theo các yếu tố tuổi tác, kinh nghiệm làm việc, trình độ ngôn ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp)

Tiểu mục người lao động theo nhu cầu Saskatchewan

Tiểu mục người lao động theo nhu cầu dành cho các ứng viên nhập cư không có hồ sơ Express Entry liên bang.

Saskatchewan phát hành 533 lời mời cho ứng viên nhập cư chương trình PNP 2

Đã có 247 ứng viên người lao động theo nhu cầu được mời nộp đơn đề cử tỉnh bang, và giống như tiểu mục Express Entry, các ứng viên cần có số điểm tỉnh bang SINP là 69 để được chọn.

Để xem danh sách đầy đủ của 46 nghề có trong đợt công bố kết quả này, hãy truy cập website của chính phủ.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0967.998.998
Email: canadaplaza@canada.vn