Lời tuyên thệ và hướng dẫn quốc tịch Canada sẽ sớm được sửa đổi bao gồm cả Người bản địa.

Người bản địa sẽ sớm được đưa vào lời tuyên thệ nhập quốc tịch Canada và hướng dẫn.

Bộ trưởng Bộ di trú Marco Mendicino đã thông báo về sự thay đổi sắp tới vào ngày 14 tháng 6 năm 2021. Thông báo chính là người bản địa có thể lấy lại tên truyền thống của họ trên các giấy tờ về quyền công dân và thường trú nhân.

Ngoài thông báo đó, Canada cũng cam kết cập nhật hướng dẫn về quyền công dân bao gồm vai trò của người bản địa trong lịch sử, tương lai của Canada và ngày nay. Mendicino cũng cho biết hướng dẫn sẽ nhấn mạnh vai trò và những câu chuyện của người Bản địa, bao gồm cả những phần liên quan đến trường học dân cư .

Các trường dân cư của Canada hầu hết do nhà thờ Công giáo điều hành từ năm 1831 đến năm 1996. Họ được chính phủ Canada bảo trợ để hòa nhập trẻ em bản địa vào nền văn hóa Canada lấy Châu Âu làm trung tâm. Ước tính có khoảng 150.000 trẻ em First Nations, Inuit và Métis theo học tại các trường dân cư. Những đứa trẻ này đã bị bắt khỏi gia đình của chúng, bị lạm dụng và hàng ngàn người đã chết. Con số chính xác không được biết cho đến ngày nay.

Những thông báo này theo sau những phát hiện gần đây về hài cốt của 215 trẻ em bản địa tại một trường dân cư cũ ở Kamloops, BC. Phát hiện này đã gây ra sự phẫn nộ trên toàn quốc và nhiều cuộc tìm kiếm hơn. Thủ tướng Justin Trudeau đã kêu gọi Giáo hoàng Francis xin lỗi về những hành động tàn bạo mà nhà thờ Công giáo gây ra trong các trường học dân cư. Giáo hoàng từ chối đưa ra lời xin lỗi.

Cùng với sửa đổi sắp tới đối với Tuyên thệ Công dân, những thay đổi này tuân theo Lời kêu gọi hành động của Ủy ban Sự thật và Hòa giải, được thành lập để thông báo cho tất cả người dân Canada về những gì đã xảy ra trong các trường dân cư. Lời kêu gọi hành động 94 đã được đưa ra vào năm 2015, kêu gọi tất cả các cấp chính quyền giải quyết tác động liên tục của các trường học dân cư đối với những người sống sót và gia đình của họ.

Sửa đổi lời tuyên thệ nhập quốc tịch Canada

Lời kêu gọi hành động 93 liên quan đến Hướng dẫn Quốc tịchhướng dẫn giáo dục những người sắp trở thành người Canada về các khía cạnh lịch sử và văn hóa quan trọng của Canada. 

93. Chúng tôi kêu gọi chính phủ liên bang, phối hợp với các tổ chức thổ dân quốc gia, sửa đổi bộ thông tin dành cho người mới đến Canada và bài kiểm tra quyền công dân của nó để phản ánh lịch sử hòa nhập hơn của các dân tộc thổ dân đa dạng của Canada, bao gồm thông tin về các Hiệp ước và lịch sử của các trường dân cư.

Mục tiếp theo, Lời kêu gọi hành động 94, liên quan đến Tuyên thệ nhập tịch. Tuyên thệ hiện tại không bao gồm phần về Hiệp ước với Người bản địa . Các hiệp ước là các thỏa thuận giữa chính phủ Canada, chính quyền cấp tỉnh hoặc vùng lãnh thổ và các dân tộc bản địa xác định các quyền và nghĩa vụ liên tục của tất cả các bên.

94. Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Canada thay thế Lời tuyên thệ nhập tịch bằng những điều sau: Tôi thề (hoặc khẳng định) rằng tôi sẽ trung thành và trung thành thực sự với Nữ hoàng Elizabeth II, Nữ hoàng Canada, Người thừa kế và Người kế vị của Bà, và rằng tôi sẽ trung thành tuân thủ luật pháp của Canada bao gồm các Hiệp ước với Người bản địa và hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách là một công dân Canada.

Hiện tại, dự luật sửa đổi lời tuyên thệ nhập quốc tịch đã được Thượng viện thông qua và đang chờ sự đồng ý của hoàng gia, có nghĩa là nó đang trên đường trở thành luật của Canada.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn

https://okvip.deals/