Tag Archives: chương trình đề cử tỉnh bang

Định cư Canada: Nên chọn Express Entry hay PNP?

Định cư Canada Nên chọn Express Entry hay PNP 1

British Columbia gần đây đã tăng phí đăng ký hồ sơ chương trình định cư Canada diện tay nghề, nhưng nó vẫn chưa phải là chương trình đắt nhất tại Canada. Chi phí hiện tại là $1,150 để nộp đơn cho diện tay nghề thuộc Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP), trước đây chỉ $700. British […]

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) công bố kết quả ngày 17/12/2020

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) công bố kết quả ngày 17122020 1

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) phát hành 419 lời mời trong lần công bố kết quả mới nhất cho các ứng viên để nộp đơn xin đề cử tỉnh bang xin thường trú vào ngày 17/12/2020. Đây là đợt công bố kết quả đề cử tỉnh bang lớn nhất trong năm 2020 […]

BCPNP mời 437 ứng viên nhập cư trong đợt công bố kết quả mới

BCPNP mời 437 ứng viên nhập cư trong đợt công bố kết quả mới 1

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP) đã đưa ra lời mời nộp hồ sơ xin đề cử tỉnh bang để thường trú cho các ứng viên của diện tay nghề và Express Entry British Columbia vào ngày 7/8/2020. Tổng cộng 437 lời mời đã được cấp trong các tiểu mục diện tay […]