Tag Archives: eoi

Ontario mở rộng Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI)

Ontario mở rộng Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI)

Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) Ontario đã mở rộng cho các ứng viên bao gồm diện Thạc sĩ và Tiến sĩ. Điều này sẽ hỗ trợ ứng viên có cơ hội nộp đơn xin đề cử từ Chương trình Có một cách mới để sinh viên quốc tế tốt nghiệp Thạc sĩ và […]

Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) New Brunswick

Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) New Brunswick

Chương trình đề cử tỉnh bang New Brunswick (NB PNP) là chương trình được quản lý bởi Bộ Giáo dục Sau Trung học, Đào tạo và Lao động (PETL), nó cho phép tỉnh bang New Brunswick đề cử những cá nhân có khả năng kinh tế lớn nhất trở thành thường trú nhân. New Brunswick […]

Ontario mở EOI cho Diện kỹ năng theo yêu cầu

Ontario mở EOI cho diện kỹ năng theo yêu cầu

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) dành cho người lao động diện Lời mời làm việc: Kỹ năng theo yêu cầu hiện đã được mở cho các đơn đăng ký thông qua Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) mới của tỉnh bang. Các diện như Lao động nước ngoài và Sinh viên quốc tế đã được […]

Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) Ontario

Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) Ontario

Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) là bước đầu tiên trong quy trình tham gia Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP). Hệ thống này sẽ cực kỳ quan trọng nếu bạn người nhập cư thuộc diện sinh viên quốc tế hoặc người lao động nhận được lời mời làm việc. Tổng quan […]

Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) Manitoba

Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) Manitoba

Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) Manitoba áp dụng cho Người lao động có tay nghề cao ở Manitoba, Người lao động có tay nghề cao ở nước ngoài và Diện giáo dục quốc tế. Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) là gì? Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) là một bảng […]

Ontario ra mắt hệ thống EOI cho OINP

Ontario ra mắt hệ thống EOI cho OINP 1

Ontario đã cho ra mắt một Hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) dành cho 2 diện trong Danh mục Lời mời làm việc từ nhà tuyển dụng của Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP): Người lao động nước ngoài Sinh viên quốc tế Theo trang web của OINP, tỉnh bang dự kiến ​​sẽ mở […]

Ontario ra mắt hệ thống Bày tỏ nguyện vọng (EOI)

Ontario ra mắt hệ thống Bày tỏ nguyện vọng (EOI)

Ontario sẽ thay đổi hệ thống đăng ký nhập cư bằng cách áp dụng hệ thống bày tỏ nguyện vọng (EOI) vào 5 tiểu mục nhập cư diện kinh tế trong những tuần tới. Thay vì mô hình ai đến trước được phục vụ trước, Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) đang chuyển sang hệ […]

Chương trình nhập cư Quebec công bố kết quả ngày 26/1/2021

Chương trình nhập cư Quebec công bố kết quả ngày 2612021

Chương trình nhập cư Quebec đã gửi thư mời đăng ký tuyển chọn theo Chương trình người lao động tay nghề cho 95 ứng viên nhập cư vào ngày 26 tháng 1 năm 2021. Lời mời nộp hồ sơ đã được phát hành cho các ứng viên có Thư bày tỏ nguyện vọng (EOI) trong cổng đăng […]

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) công bố kết quả ngày 28/1/2021

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) công bố kết quả ngày 2812021

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) phát hành 218 lời mời cho các ứng viên để nộp đơn xin đề cử tỉnh bang xin thường trú vào ngày 28/1/2021. Đây là đợt công bố kết quả đề cử tỉnh bang thứ hai trong tháng 1 năm 2021 của tỉnh bang Manitoba. Chương trình […]

Chương trình nhập cư mới của Alberta bắt đầu tiếp nhận hồ sơ

Chương trình nhập cư mới của Alberta bắt đầu tiếp nhận hồ sơ

Một lộ trình nhập cư mới dành cho sinh viên quốc tế đủ điều kiện tại Alberta hiện đang bắt đầu tiếp nhận hồ sơ Bày tỏ nguyện vọng của các ứng viên đủ điều kiện. Người phát ngôn của Bộ Lao động và Nhập cư Alberta đã xác nhận trong một thông báo rằng Chương trình […]