Tag Archives: fswp

Báo cáo kết quả Express Entry quý 1 năm 2021

Báo cáo kết quả Express Entry quý 1 năm 2021

Canada đã phát hành lời mời cho 44.124 ứng viên nhập cư trong quý đầu tiên của năm 2021 thông qua hệ thống Express Entry, số lượng lời mời phát hành nhiều nhất trong một quý kể từ khi Express Entry ra mắt vào năm 2015. Express Entry là lộ trình chính mà Canada chào đón […]

Tại sao nên tham gia Express Entry năm 2021?

Tại sao nên tham gia Express Entry năm 2021 1

Canada đã đặt mục tiêu chào đón 401.000 người nhập cư vào năm 2021, hầu hết kế hoạch đó sẽ được thực hiện thông qua hệ thống Express Entry. Bộ Di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã bắt đầu một năm đầy táo bạo khi công bố kết quả Express Entry lớn nhất trong […]

Kết quả Express Entry lần #176

Kết quả Express Entry lần #176

Canada công bố kết quả Express Entry với kỷ lục cho 1 vòng mời với 27.332 ứng nhận được thư mời nộp hồ sơ trong ngày 13/2/2021. Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) đã mời các ứng viên từ Diện kinh nghiệm Canada (CEC) vào ngày 13 tháng 2. Vòng mời Express Entry chưa […]

Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AINP) công bố kết quả ngày 28/1/2021

Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AINP) công bố kết quả ngày 2812021

Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AINP) đã công bố kết quả và phát hành thư mời cho 100 ứng viên vào ngày 28/1/2021. Các ứng viên được mời phải đủ điều kiện và có hồ sơ trong hệ thống Express Entry để có thể nhận được đề cử của tỉnh bang của Chương trình đề […]

Express Entry 2020: Một năm kỷ lục

Express Entry 2020 Một năm kỷ lục

Đây là năm lớn nhất trong lịch sử của hệ thống Express Entry mặc dù Canada đã đạt được mức nhập cư vào năm 2020. Tổng quan Express Entry 2020 Canada đã kết thúc năm phát hành 107.350 Thư mời nộp hồ sơ (ITA) cho các ứng viên Express Entry. Đây là tổng số lời mời cao nhất kể […]

Kết quả Express Entry lần #170

Kết quả Express Entry lần #170

Canada công bố kết quả Express Entry với kết quả là 5.000 người nhận được thư mời nộp hồ sơ trong ngày 23/12/2020. Các ứng viên cần có điểm Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS) ít nhất là 468 để nhận được lời mời trong vòng này. Yêu cầu này chỉ thấp hơn 1 chút so với […]