Bộ trưởng Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) dự kiến ​​tổ chức một sự kiện đặc biệt, thảo luận về các lộ trình dẫn đến thường trú nhân đã được công bố trước đó cho những người lao động, sinh viên tốt nghiệp và những người nói tiếng Pháp đang sống và làm việc tại Canada.

Marco Mendicino sẽ phát biểu trước công chúng vào ngày 5 tháng 5 năm 2021 lúc 3:45 chiều theo Giờ Miền Đông, Canada. Sau phát biểu của Bộ trưởng, giới truyền thông sẽ được mời đặt câu hỏi và sẽ có một cuộc thảo luận bàn tròn với các khách mời đặc biệt từ ngành y tế.

Sự kiện diễn ra một ngày trước khi dự kiến ​​khởi động 6 chương trình nhập cư Canada mới nhằm chào đón khoảng 90.000 người nhập cư mới đến Canada. Trong số đó có 2 chương trình dành cho những người lao động trong lĩnh vực y tế và các ngành nghề khác, 1 chương trình dành cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp và 3 chương trình dành cho những người lao động và sinh viên tốt nghiệp nói tiếng Pháp. 50.000 đơn đăng ký được phân bổ cho những người lao động trong các ngành nghề thiết yếu. 40.000 đơn đăng ký dành cho sinh viên quốc tế tốt nghiệp. Và không giới hạn về số lượng đơn đăng ký có các ứng viên theo các chương trình người lao động và sinh viên tốt nghiệp nói tiếng Pháp.