Thư ủy nhiệm 2021 cho Bộ trưởng Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada

Thư ủy nhiệm 2021 cho Bộ trưởng Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada

Nhiều thông tin bổ sung đã được Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhấn mạnh trong bức thư ủy nhiệm mới mà ông phát hành cho Bộ trưởng Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRRC), ông Marco Mendicino trong hôm nay.

Thư ủy nhiệm là tài liệu quan trọng nhất đối với Bộ Di Trú của Canada được nhận từ Thủ tướng quốc gia.

Thư ủy nhiệm sẽ phác thảo các mục tiêu mà Thủ tướng Canada đang yêu cầu Bộ trưởng Bộ Di Trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) theo đuổi trong thời gian chính phủ nắm quyền.

Thư ủy nhiệm xác định các vấn đề chính như Kế hoạch nhập cư của Canada, chương trình nhập cư mới cho IRCC, cải thiện thời gian xử lý đơn xin thường trú của IRCC và nhiều vấn đề khác. Việc phát hành thư ủy nhiệm được đưa ra ngay sau khi Canada công bố Kế hoạch nhập cư lịch sử và kỷ lục trong giai đoạn 2021-2023, kế hoạch này sẽ giúp Canada chào đón hơn 400.000 người nhập cư mỗi năm, mức cao nhất trong lịch sử của Canada .

Thư ủy nhiệm mới bổ sung cho thư mà Thủ tướng Trudeau đã cung cấp cho Mendicino vào tháng 12 năm 2019.

Lý do cho thư ủy nhiệm bổ sung mới là chính phủ Canada đã bắt đầu một phiên họp mới của Quốc hội vào tháng 9 và nó có ý nghĩa kết hợp các mục tiêu mới phát sinh từ cuộc khủng hoảng Covid-19.

Thư ủy nhiệm 2021 cho Bộ trưởng Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada 1

Các ưu tiên chính được nêu trong bức thư ủy nhiệm hôm nay bao gồm:

  • Tiếp tục chào đón những người mới đến để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Canada và phục hồi sau Covid-19 bằng cách mở rộng các chương trình thí điểm để chào đón người tị nạn thông qua các dòng nhập cư thuộc diện kinh tế, xúc tiến việc đoàn tụ gia đình.
  • Tiếp tục thực hiện các biện pháp cung cấp lộ trình cư trú lâu dài cho những người đã cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại các trung tâm chăm sóc dài hạn, cơ sở y tế hoặc những người đã thực hiện các dịch vụ thiết yếu khác trong đại dịch coronavirus.
  • Tiếp tục làm việc với các đồng nghiệp trong nội các để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người Canada làm việc tại các cảng nhập cảnh của Canada với tinh thần trách nhiệm và nhân đạo.
  • Xác định các lộ trình thường trú bổ sung cho người lao động nước ngoài tạm thời.
  • Làm việc với Bộ trưởng Bộ Việc làm, Phát triển Lao động và Hòa nhập Người khuyết tật để bảo vệ người lao động dễ bị tổn thương bởi Covid-19 và để đảm bảo người lao động đáp ứng nhu cầu lực lượng lao động trong nông nghiệp và chế biến thực phẩm.
  • Tiếp tục làm việc với các tỉnh bang và vùng lãnh thổ của Canada để cung cấp hỗ trợ định cư cho những người mới nhập cư, bao gồm cả đào tạo tiếng Pháp.

Bức thư ủy nhiệm bổ sung mới không có bất kỳ điều gì bất ngờ và nêu rõ các mục tiêu mà chính phủ Canada đã theo đuổi trong suốt thời gian nắm quyền. Thử ủy nhiệm đã bổ sung vào các mục tiêu được nêu trong thư ủy nhiệm tháng 12 năm 2019 mà IRCC tiếp tục theo đuổi.

Chủ đề cơ bản của thông cáo hôm nay là Canada sẽ tiếp tục vận hành hệ thống nhập cư với khả năng tốt nhất của mình trong thời kỳ đại dịch để có thể khai thác các kỹ năng và tài năng của những người mới đến để hỗ trợ nền kinh tế của mình sau khi đại dịch ở sau chúng ta.