Tổ chức đợt thu hút nhập cư Quebec lớn nhất năm 2020

Tổ chức đợt thu hút nhập cư Quebec lớn nhất năm 2020

Một đợt thu hút nhập cư Quebec đã được tổ chức. Chính quyền tỉnh bang này đã gửi 365 lời mời đến những người đã bày tỏ mong muốn nhập cư Quebec, một trong những tỉnh bang nói tiếng Pháp ở Canada.

Chính quyền tỉnh bang đã tổ chức lễ rút thăm lớn nhất trong năm, mời 365 ứng viên nhập cư Qubec đăng ký lựa chọn thường trú vào ngày 24 tháng 9.

Lời mời đã được gửi đến những người đã bày tỏ sự quan tâm thông qua cổng thông tin Arrima, nơi quản lý các đơn đăng ký nhập cư Quebec diện Công nhân lành nghề.

Có ba loại ứng cử viên được mời bởi Bộ Di trú, Pháp hóa và Hội nhập (MIFI). Nhóm đầu tiên cần một lời mời làm việc đã được xác thực trong tỉnh để nhận được lời mời.

Loại thứ hai bao gồm những người đang ở lại Quebec với tư cách là nhà ngoại giao, viên chức lãnh sự, đại diện cho Liên hợp quốc hoặc bất kỳ tổ chức liên chính phủ nào thực hiện các hoạt động ở Quebec. Cuộc rút thăm cũng có thể bao gồm những người là thành viên của nhân viên của bất kỳ quan chức nào như vậy, vì những nghề này cũng được điều chỉnh theo Mục 26 của Quy định Nhập cư Quebec .

Cuối cùng, MIFI cũng mời các ứng cử viên Arrima không đáp ứng các tiêu chí mời nhưng theo ý kiến ​​của Bộ trưởng là những người có thể đóng góp vào sự thịnh vượng của Quebec. Đây là lần đầu tiên MIFI mời các ứng viên nhập cư Quebec thuộc hạng mục này.

Tỉnh không nói rõ có bao nhiêu thư mời nhập cư Quebec được cấp cho các ứng cử viên trong từng loại này.

Quy trình tiến hành nhập cư Quebec

Tổ chức đợt thu hút nhập cư Quebec lớn nhất năm 2020

Quebec có nhiều quyền lực đối với hệ thống nhập cư của riêng mình hơn bất kỳ tỉnh nào khác.

Chính phủ Quebec chịu trách nhiệm lựa chọn những người nhập cư thuộc tầng lớp kinh tế như công nhân lành nghề và doanh nhân. Quá trình nhập cư được quản lý bởi Bộ di trú Quebec, MIFI.

Các  chứng chỉ Quebec Selection , hoặc  Certificat  de  lựa chọn  du  Québec  ( CSQ ) là một tài liệu do MiFi xác nhận người nộp đơn có thể nhập cư vào Quebec. Các ứng cử viên nhập cư được cấp CSQ sau đó có thể nộp đơn xin tình trạng thường trú nhân với chính phủ liên bang của Canada.

Các CSQ có sẵn cho những người đang nộp đơn xin nhập cư Quebec thông qua các chương trình thường xuyên Skilled Worker , các chương trình kinh nghiệm Quebec , Chương trình Doanh nhân Quebec , hoặc các chương trình Người Quebec Tự Kinh Doanh . Nó cũng có sẵn cho Chương trình Nhà đầu tư Quebec , nhưng chương trình này đã bị tạm dừng cho đến ngày 21 tháng 4 năm 2021.

Cách hoạt động của Arrima

Tổ chức đợt thu hút nhập cư Quebec lớn nhất năm 2020

Những người nộp đơn xin nhập cư Quebec thông qua Chương trình Công nhân lành nghề Thông thường sử dụng cổng thông tin Arrima trực tuyến để gửi biểu hiện quan tâm đến MIFI.

Tạo hồ sơ thể hiện sự quan tâm trong Arrima là miễn phí và nó có sẵn cho bất kỳ ai từ 18 tuổi trở lên. Nó mở cửa quanh năm nên mọi người có thể gửi hồ sơ của mình bất cứ lúc nào.

Bước đầu tiên là tạo một tài khoản Arrima và hoàn thành hồ sơ trong vòng 90 ngày. Một khi sự thể hiện sự quan tâm của họ được tạo ra, nó vẫn có giá trị trong một năm. Ứng viên luôn có thể cập nhật hồ sơ của mình trong thời gian này.

Nếu các ứng viên được mời nộp đơn cho CSQ, họ sẽ phải đáp ứng một số điểm giới hạn nhất định dựa trên một thang điểm nhất định.

Sau khi nhận được thư mời, các ứng cử viên có 90 ngày để nộp đơn cho CSQ. Các ứng dụng này được xử lý bằng hệ thống quản lý ứng dụng Mon Projet Québec . Bộ sẽ thẩm định đơn đăng ký và đưa ra danh sách đầy đủ các tài liệu cần thiết.

Quá trình xem xét đơn bắt đầu sau khi MIFI nhận được tất cả các tài liệu được yêu cầu. Một số ứng viên có thể được mời tham dự một cuộc phỏng vấn để xác minh thông tin được cung cấp trong đơn đăng ký của họ.

Bài viết tham khảo từ CIC News

>> Xem thêm:

SUV – Chương trình định cư Canada diện đầu tư khởi nghiệp
AIPP – Chương trình định cư Canada thí điểm Đại Tây Dương
BCPNP – Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia