Tổng hợp chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) của Canada năm 2020

Tổng hơp chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) của Canada năm 2020 1

Các Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) là một phần quan trọng trong chính sách nhập cư của Canada, với hơn 200,000 người dự kiến sẽ có được Thường trú nhân Canada thông qua chương trình đề cử tỉnh bang trong giai đoạn 2020 – 2022.

Các Chương trình Đề cử Tỉnh bang là con đường nhập cư giúp cho nền kinh tế Canada phát triển nhanh nhất. Trong những năm gần đây, chính phủ liên bang đã tăng dần các sự chỉ định thường niên của tỉnh bang cho Các Chương trình PNP tương ứng của họ, cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của các chương trình này trong bối cảnh nhập cư Canada nói chung.

Theo các Chương trình Đề cử của Tỉnh bang, các tỉnh và vùng lãnh thổ ở Canada có thể đề cử các cá nhân và gia đình muốn định cư tại tỉnh hoặc vùng lãnh thổ của họ dựa trên các tiêu chí do tỉnh đặt ra.

Mỗi tỉnh và vùng lãnh thổ xác định tiêu chí đủ điều kiện của riêng họ cho các Chương trình Đề cử Tỉnh bang. Ví dụ, một tỉnh có thể ưu tiên đưa các ứng cử viên có kinh nghiệm vào một công việc nhất định, trong khi một tỉnh khác có thể ưu tiên đưa các ứng cử viên có kinh nghiệm trong sử dụng tiếng Pháp. Nó phụ thuộc vào nhu cầu của từng tỉnh và vùng lãnh thổ cụ thể.

Để trở thành một ứng cử viên được đề cử tỉnh bang, những người nộp đơn phải chứng minh rằng họ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đã đề ra. Điều này sẽ cho thấy rằng những người nộp đơn có các kỹ năng, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc có thể đóng góp tích cực cho xã hội và nền kinh tế địa phương. Tỉnh hoặc vùng lãnh thổ sẽ xem xét đơn đăng ký dựa trên nhu cầu cụ thể của tỉnh bang, cũng như những dự định xác thực của người nộp đơn để cư trú tại đó.

Ở mỗi Chương trình PNP, có nhiều chương trình và danh mục con, thường được gọi là các “luồng”. Bạn có thể tìm ra các luồng và danh mục PNP nào đang mở ở hiện tại bằng cách sử dụng Trình Theo dõi Trực tiếp Chương trình PNP Canada của chúng tôi, nó bao gồm một công cụ để giúp bạn tìm ra luồng PNP nào phù hợp với bản thân.

Tổng hơp chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) của Canada năm 2020 2

Làm thế nào để tôi nộp đơn cho chương trình đề cử tỉnh bang?

Ở Canada, tất cả các quyết định nhập cư cuối cùng được thực hiện bởi chính phủ liên bang, chứ không phải của chính quyền tỉnh bang. Vì lý do này, các Chương trình PNP là một quá trình gồm hai bước. Đầu tiên, bạn phải nộp đơn cho tỉnh để nhận được đề cử tỉnh bang. Sau đó, nếu bạn được tỉnh chấp thuận, bạn phải nộp đơn thứ hai cho chính phủ liên bang để xin tình trạng thường trú nhân Canada.

Thực hiện theo những hướng dẫn từng bước dưới đây để áp dụng cho Chương trình PNP bạn chọn:

  • Tìm hiểu điều kiện đủ của bạn: Sử dụng Trình Theo dõi Trực tiếp chương trình PNP để theo dõi các Chương trình PNP có sẵn và xác định điều kiện đủ của bạn cho những sự lựa chọn có sẵn.
  • Hoàn thành đơn đăng ký Chương trình Đề cử Tỉnh bang: Gửi đơn đăng ký của bạn đến tỉnh hoặc vùng lãnh thổ.
  • Nhận Giấy Chứng nhận Đề cử Tỉnh bang của bạn: Nếu đơn đăng ký của bạn hoàn tất và bạn đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được Giấy Chứng nhận Đề cử Tỉnh bang chính thức, cho phép bạn tiếp tục bước tiếp theo.
  • Nộp đơn xin Thường trú nhân của bạn: Nộp cho chính phủ liên bang để xin tình trạng Thường trú nhân Canada. Nếu bạn được đề cử thông qua Chương trình PNP liên kết với Express Entry, bạn có thể đăng ký qua Express Entry. Ngược lại, bạn phải nộp đơn đăng ký trên giấy.

Một số luồng PNP hoạt động trên cơ sở “đến trước làm trước”, trong khi các luồng PNP khác yêu cầu những người nộp đơn tiềm năng phải đăng ký Thư Bày tỏ nguyện vọng đầu tiên (Expression of Interest – EOI). Trong khi các luồng PNP khác được liên kết với Express Entry, có một số luồng PNP hoạt động bên ngoài hệ thống nhập cư Express Entry của liên bang – những luồng này được gọi là luồng “cơ sở”.

Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) và Express Entry

Hầu hết các tỉnh và vùng lãnh thổ đều có các luồng được kết nối với hệ thống lựa chọn Express Entry của liên bang, qua đó ứng cử viên có sẵn đề cử “nâng cao” từ tỉnh bang sẽ được thưởng 600 điểm cộng thêm trong Hệ thống xếp hạng toàn diện – CRS (Comprehensive Ranking System).

Một đề cử tỉnh bang là yếu tố có giá trị nhất trong CRS, đảm bảo chắc chắn rằng ứng cử viên nhận được Lời mời đăng ký – ITA (Invitation to Apply) trong lần rút thăm tiếp theo từ hệ thống.

CRS có tổng số điểm tối đa là 1,200 điểm được chỉ định cho các ứng viên trong Express Entry, nó quyết định ai sẽ nhận được ITA để xin Thường trú nhân. Ở hầu hết các vòng rút thăm Express Entry, 600 điểm thưởng này sẽ đảm bảo rằng người nộp đơn nhận được ITA.

Các cá nhân muốn đăng ký đề cử tỉnh bang theo luồng PNP nâng cao trước tiên phải tạo một hồ sơ Express Entry và vào nhóm ứng viên tiềm năng.

Tổng hơp chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) của Canada năm 2020 3

Những Chương trình đề cử tỉnh bang hiện có ở Canada

Tìm hiểu về Những Chương trình Đề cử Tỉnh bang được cung cấp bởi mỗi tỉnh và vùng lãnh thổ tham gia dưới đây. Lưu ý rằng Quebec không có Chương trình Đề cử Tỉnh bang, tuy nhiên nó vận hành Chương trình Lao động Lành nghề của riêng mình.

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP)

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) là một chương trình nhập cư đa dạng và năng động nhất. Đối tượng chương trình này là người lao động tay nghề, sinh viên tốt nghiệp và doanh nhân.

Tìm hiểu thêm chương trình đề cử tỉnh bang Ontario (OINP).

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP)

British Columbia cung cấp các chương trình nhập cư và danh mục đa dạng cho người lao động, sinh viên mới tốt nghiệp và doanh nhân trong Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia. Hệ thống chương trình bao gồm các danh mục liên kết với hệ thống nhập cư Express Entry liên bang của Canada. Ngoài ra, British Columbia cũng có hệ thống tính điểm cho chương trình nhập cư riêng của mình là SIRS.

Tìm hiểu thêm chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BCPNP).

Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AINP)

Alberta là một trong những điểm đến phổ biến nhất của Canada cho những người nhập cư. Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AINP) dành cho các đối tượng là người lao động, sinh viên mới tốt nghiệp và doanh nhân.

Tìm hiểu thêm chương trình đề cử tỉnh bang Alberta (AINP).

Ngoài ra còn có 1 số chương trình đề cử tỉnh bang khác như:

Thời gian xử lý hồ sơ các chương trình đề cử tỉnh bang

Thời gian xử lý cho các Chương trình Để cử Tỉnh bang Canada phụ thuộc phần lớn vào việc đơn đăng ký đã được nộp theo luồng PNP được liên kết với Express Entry hay một trong những luồng khác không được liên kết với Express Entry.

Các ứng viên nên chờ đợi một khoảng thời gian cho việc xử lý đơn đăng ký ban đầu cho tỉnh, cộng với thời gian xử lý bổ sung đơn đăng ký cuối cùng cho chính phủ liên bang để xin thường trú nhân.

Hầu hết các tỉnh bang đã đưa thời gian xử lý của họ xuống một vài tháng, hoặc thậm chí vài tuần. Đối với các đơn đăng ký lên kết với Express Entry, thời gian xử lý của liên bang còn lại đối với hầu hết các đơn là sáu tháng. Các đơn đăng ký không liên kết với Express Entry, hay còn gọi là đơn đăng ký trên giấy thường mất khoảng 1-2 năm để xử lý ở giai đoạn liên bang.

Tìm hiểu thêm thông tin nhập cư trên website của Chính phủ Canada tại đây.