Tổng hợp kết quả Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) 10/2020

Tổng hợp kết quả Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) 10-2020

Các tỉnh bang của Canada đã tổ chức hơn 10 lần công bố kết quả chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) trong tháng 10.

Cùng nhau, tất cả các vòng mời dẫn đến gần 3.000 lời mời nộp hồ sơ cho một đề cử tỉnh bang để thường trú trên toàn quốc.

Có 2 loại diện đề cử tỉnh bang:

  • Các diện đề cử nâng cao được liên kết với Express Entry.
  • Diện đề cử cơ sở không được liên kết với Express Entry.

Tất cả 9 tỉnh bang và 2 vùng lãnh thổ tham gia PNP đều có các diện đề cử nâng cao được liên kết với hệ thống Express Entry.

Chương trình đề cử tỉnh bang của Canada cho phép các tỉnh và vùng lãnh thổ tham gia đề cử một số diện ứng cử viên nhập cư kinh tế hàng năm để thường trú.

Các diện này cho phép các tỉnh bang đề cử ứng viên trong hệ thống Express Entry của liên bang, hệ thống quản lý nhóm ứng viên cho ba trong số các hạng mục nhập cư kinh tế chính của Canada bao gồm 2 chương trình diện tay nghề là Chương trình Federal Skilled Worker và Chương trình Federal Skilled Trades, chương trình Canadian Experience Class dành cho các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc hoặc học tập tại Canada.

Tổng hợp kết quả Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) 10-2020 1

Các ứng cử viên được lựa chọn thông qua các diện đề cử nâng cao được mời đăng ký đề cử tỉnh bang. Nếu thành công, họ sẽ nhận được thêm 600 điểm vào điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) và được đảm bảo về lời mời nộp đơn xin thường trú nhân Canada.

Tuần trước, Canada đã công bố Kế hoạch nhập cư 2021-2023 đặt mục tiêu nhập cư cao nhất trong lịch sử của mình. Các PNP của Canada cũng được thiết lập để tiếp tục tăng trưởng mà họ đã trải qua trong những năm gần đây.

Mục tiêu tuyển người nhập cư cho PNP của Canada đã được đặt trong kế hoạch là 80.800 cho năm 2021 và con số này dự kiến ​​sẽ tăng hàng năm.

Trong năm 2022 và 2023, IRCC đang có kế hoạch nâng số lượng PNP nhập cư lần lượt lên 81.500 và 83.000.

Mỗi năm, hơn 100 vòng mời được tổ chức trên khắp cả nước, 10 vòng mời mỗi tháng. Tháng 10 cũng không nằm ngoài quy luật đó. Dưới đây là tổng quan về các cập nhật chương trình đề cử tỉnh bang gần đây nhất và các vòng mời :

Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta

Alberta thông báo rằng họ đang tung ra một cổng thông tin thể hiện sự quan tâm mới và một lộ trình nhập cư mới cho sinh viên quốc tế mới tốt nghiệp từ các cơ sở giáo dục sau trung học ở Alberta.

Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia

British Columbia đã phát hành hơn 900 lời mời mới để đăng ký đề cử tỉnh bang thông qua 6 lần công bố kết quả khác nhau diễn ra từ ngày 6/10 đến ngày 27/10.

Hai cuộc công bố kết quả được tổ chức theo Chương trình Thí điểm Công nghệ của Chương trình đề cử tỉnh bang British Columbia (BC PNP) nhằm hỗ trợ lĩnh vực công nghệ của tỉnh bang trong nỗ lực tuyển dụng nhân tài.

Hai đợt công bố kết quả khác đã đưa ra lời mời cho những người lao động có kỹ năng, trình độ sơ cấp và bán chuyên nghiệp cũng như sinh viên tốt nghiệp quốc tế thông qua các diện Nhập cư Kỹ năng và Express Entry BC .

Tỉnh bang cũng đã tổ chức hai đợt công bố kết quả thông qua các diện Nhập cư Doanh nhân mời tổng cộng 20 ứng viên vào ngày 20/10.

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba

Các đề cử tỉnh bang Chương trình (MPNP) tổ chức 2 vòng mời những hồ sơ đã gửi sự quan tâm trong tháng 10. Tổng cộng có 397 lời mời đã được cấp cho các ứng viên trong các diện Người lao động tay nghề ở Manitoba, Người lao động tay nghề ở nước ngoài và Sinh viên quốc tế vào ngày 8/10 và ngày 22/10.

Chương trình đề cử tỉnh bang Nova Scotia

Nova Scotia cũng đã tổ chức công bố kết quả PNP vào ngày 22/10 và mời các ứng viên có hồ sơ trong nhóm Express Entry và với nghề nghiệp chính là lập trình viên máy tính hoặc nhà phát triển phương tiện tương tác.

Tổng hợp kết quả Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP) 10-2020 2

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario

Chương trìnhd đề cử tỉnh bang Ontario (OINP) cũng đã hoạt động trong tháng 10 và gửi giấy mời đến các doanh nhân và những người có kinh nghiệm làm việc tại 1 trong 6 ngành nghề công nghệ cao.

Đợt công bố kết quả của OINP Tech Pilot được tổ chức vào ngày 15/10 và mời các ứng cử viên Express Entry có điểm CRS từ 462 đến 470, trong khi 21 ứng viên doanh nhân được mời vào ngày 21/10.

Ontario cũng mở chương trình Ưu đãi việc làm cho nhà tuyển dụng: Diện người lao động nước ngoài và đã chấp nhận 1.250 đơn đăng ký vào ngày 21/10.

Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island

Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) cống bố vào ngày 15/10 và mời 211 ứng viên Express Entry, diện lao động tay nghề và diện doanh nhân.

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan

Saskatchewan đã tổ chức 3 vòng mời thông qua Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan và đã cấp 1.073 lời mời cho các ứng viên nhập cư vào ngày 7/10 và 21/10.

Chương trình nhập cư tỉnh bang Quebec

Tỉnh bang Quebec không có chương trình đề cử tỉnh bang, thay vào đó, nó có các lộ trình nhập cư riêng cho những người muốn sống và làm việc trong tỉnh bang.

Vào đầu tháng 10, tỉnh bang đã công bố kết quả của một vòng tuyển chọn đã mời 365 ứng viên gửi biểu hiện quan tâm qua cổng thông tin Arrima, nơi quản lý các đơn đăng ký vào Chương trình lao động tay nghề Quebec.

Bài viết được tham khảo từ CICNews.