Hiện nay, Chính phủ đang mở ra con đường nhập cư Canada cho những người lao động trong các ngành nghề thiết yếu, sinh viên quốc tế và những người nói tiếng Pháp đang sinh sống tại đất nước này.

Bắt đầu từ ngày 6 tháng 5 năm 2021, Bộ di trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) sẽ mở hồ sơ nhập cư cho 90.000 người lao động và sinh viên quốc tế tốt nghiệp, những người hiện đang tạm trú tại Canada. 3 trong 6 chương trình nhập cư mới sẽ chấp nhận số lượng đơn không giới hạn từ những người nói tiếng Pháp đủ điều kiện.

Các chương trình nhập cư Canada mới áp dụng cho những cư dân tạm thời đủ điều kiện và muốn nhập cư vào bất kỳ tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ nào của Canada ngoài Quebec. Điều này là do các chương trình mới được giới thiệu bởi chính phủ liên bang Canada và chính phủ liên bang không có quyền đưa ra chính sách nhập cư ở Quebec.

6 chương trình mới này sẽ chỉ được mở đến ngày 5 tháng 11 hoặc cho đến khi đạt đến giới hạn 90.000 đơn đăng ký. Có 40 ngành nghề về lĩnh vực sức khỏe và 95 ngành nghề đủ điều kiện khác trong các lĩnh vực như xây dựng, nông nghiệp và bán hàng.

Người nộp đơn cũng có thể nộp hồ sơ cho các thành viên gia đình của họ, bất kể họ có ở Canada hay không. Tất cả mọi người có tên trong đơn đăng ký phải đủ điều kiện được nhập cảnh vào Canada, có nghĩa là họ phải đáp ứng được tiêu chí chung về lý lịch tư pháp và y tế.

Sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp

Canada sẽ chấp nhận 40.000 sinh viên quốc tế mới tốt nghiệp làm thường trú nhân.

Để đủ điều kiện, sinh viên cần phải tốt nghiệp sau tháng 1 năm 2017 từ một trường Tổ chức giáo dục được chỉ định (DLI). Trước khi gửi đơn đăng ký, bạn cũng phải làm việc tại Canada vào thời điểm nộp đơn. Công việc tự làm chủ sẽ không được công nhận.

Bạn có thể sử dụng bằng cấp tại một trường theo danh sách DLI ở Quebec. Tuy nhiên, bạn phải đăng ký để sống ở bất kỳ tỉnh bang nào khác.

Các chương trình học phải có thời lượng tối thiểu 8 tháng. Đối với văn bằng Nghiên cứu nghề (DVS) hoặc Chứng nhận chuyên môn nghề (AVS), mỗi chương trình học phải dài ít nhất 900 giờ và chương trình học kết hợp phải dài ít nhất 1.800 giờ.

Yêu cầu về trình độ ngôn ngữ tối thiểu là Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) phải tương đương cấp độ 5 trở lên trong tiếng Anh hoặc tiếng Pháp ở tất cả các kỹ năng.

Người lao động trong lĩnh vực y tế

Năm nay, IRCC sẽ nhận thêm 20.000 thường trú nhân mới thông qua nguồn lao động tạm thời trong lĩnh vực y tế. Trong nhiều chương trình nhập cư theo diện kinh tế, điều quan trọng là phải có kinh nghiệm làm việc, đây là điều kiện gần như tiên quyết. Tuy nhiên, chương trình mới này chỉ cần có 1 năm kinh nghiệm làm việc tại Canada trong một ngành nghề đủ điều kiện.

Có 40 ngành nghề đủ điều kiện cho chương trình này, bao gồm y tá, bác sĩ và dược sĩ. Cũng có một số nghề liên quan đến công tác xã hội thuộc nhóm này như nhân viên xã hội, nhân viên phục vụ xã hội và cộng đồng, cũng như nhân viên hỗ trợ tại nhà. Riêng bác sĩ thú y và kỹ thuật viên bác sĩ thú y không được chấp thuận ở chương trình.

Bạn cần có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian đủ điều kiện trong vòng 3 năm trước khi nộp đơn. Chính phủ yêu cầu bạn phải làm việc trong bất kỳ ngành nghề nào tại thời điểm nộp đơn.

Bạn không thể tự làm chủ trong lĩnh vực này trừ khi bạn là bác sĩ theo dịch vụ thu phí của cơ quan y tế.

Yêu cầu về trình độ ngôn ngữ tối thiểu là CLB cấp độ 4 bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp ở tất cả các kỹ năng

Cuối cùng, bạn phải đang ở bất kỳ tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ nào của Canada ngoại trừ Quebec.

Tổng quan về 6 chương trình nhập cư Canada mới 1

Người lao động trong các nghề khác

Theo chương trình mới này, Canada sẽ chào đón 30.000 thường trú nhân mới có kinh nghiệm làm việc trong các ngành nghề thiết yếu trên tất cả các cấp độ kỹ năng của theo hệ thống Phân loại ngành nghề quốc gia (NOC). Có 95 ngành nghề đủ điều kiện, bao gồm nhân viên bán hàng, công nhân trang trại nói chung, công nhân xây dựng và một số những ngành nghề khác.

Bạn cần có ít nhất 1năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian đủ điều kiện trong vòng 3 năm trước khi nộp đơn. Tại thời điểm nộp đơn, bạn phải được tuyển dụng trong bất kỳ nghề nghiệp nào. Về công việc tự làm chủ sẽ không được công nhận.

Yêu cầu về trình độ ngôn ngữ tối thiểu là CLB cấp độ 4 trong tiếng Anh hoặc tiếng Pháp ở tất cả các kỹ năng.

Bạn cũng phải đang ở tại Canada ở bất kỳ tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ nào ngoại trừ Quebec.

Sinh viên quốc tế nói tiếng Pháp đã tốt nghiệp

Chương trình mới này dành cho sinh viên quốc tế nói tiếng Pháp mới tốt nghiệp đang sống ở Canada. Sinh viên tốt nghiệp tại Quebec và không có dự định sống tại Quebec sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình.

Để đủ điều kiện, sinh viên cần phải tốt nghiệp sau tháng 1 năm 2017 từ một Tổ chức giáo dục được chỉ định (DLI) tại Canada.

Các chương trình học phải có thời lượng tối thiểu 8 tháng. Đối với văn bằng Nghiên cứu nghề (DVS) hoặc Chứng nhận chuyên môn nghề (AVS), mỗi chương trình học phải dài ít nhất 900 giờ và chương trình học kết hợp phải kéo dài ít nhất 1.800 giờ.

Bạn cũng cần phải có điểm CLB tối thiểu cấp độ 5 trong tất cả các kỹ năng.

Người lao động nói tiếng Pháp trong lĩnh vực y tế

Lộ trình này sẽ cho phép người lao động nói tiếng Pháp ở Canada trở thành thường trú nhân. Tuy nhiên, nó không dành cho những người nói tiếng Pháp muốn nhập cư đến Quebec.

Để đủ điều kiện, bạn cần có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian ở Canada trong vòng 3 năm kể từ khi nộp đơn. Kinh nghiệm làm việc phải thuộc 1 trong 40 ngành nghề thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và công tác xã hội.

Tổng quan về 6 chương trình nhập cư Canada mới 2

Chính phủ yêu cầu bạn phải làm việc trong bất kỳ ngành nghề nào tại thời điểm nộp đơn. Bạn không thể tự làm chủ trong ngành nghề này trừ khi bạn là bác sĩ theo dịch vụ thu phí của cơ quan y tế.

Bạn cũng cần phải có Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (NCLC) tối thiểu cấp độ 5 trong tất cả các kỹ năng.

Người lao động nói tiếng Pháp trong các ngành nghề khác

Số lượng không giới hạn cho những người lao động nói tiếng Pháp có kinh nghiệm làm việc ở 1 trong 95 ngành nghề đủ điều kiện trở thành thường trú nhân thông qua chương trình này. Các ứng viên đủ điều kiện phải có ý định chuyển đến bất kỳ tỉnh bang nào của Canada ngoài Quebec.

Bạn phải có kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong vòng 1 năm kể từ khi nộp đơn. Tại thời điểm nộp đơn, bạn phải có một công việc, nhưng chính phủ nói rằng bạn có thể làm việc trong bất kỳ ngành nghề nào. Công việc tự làm chủ không đủ điều kiện.

Bạn cũng cần phải có Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (NCLC) tối thiểu cấp độ 4 trong tất cả các kỹ năng tiếng Pháp.

Danh sách các ngành nghề đủ điều kiện

Tìm hiểu thêm về danh sách các ngành nghề đủ điều kiện tại đây

Tìm hiểu thêm thông tin trên website chính phủ Canada tại đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn