Một nghiên cứu mới của Thống kê Canada cho thấy trẻ em nhập cư có tỷ lệ tham gia chương trình giáo dục sau trung học cao hơn và kiếm được nhiều tiền hơn sau độ tuổi 20 so với dân số Canada nói chung.

Nghiên cứu dựa trên dữ liệu thuế thu nhập năm 2019 từ Cơ sở dữ liệu nhập cư theo chiều dọc (IMDB), cung cấp cái nhìn dài hạn về cách trẻ em nhập cư hòa nhập vào xã hội Canada.

Kết quả cho thấy trẻ em nhập cư đến Canada khi còn nhỏ tham gia vào chương trình giáo dục sau trung học nhiều hơn dân số Canada nói chung. Ngoài ra, trẻ em nhập cư có mức lương tốt hơn so với mức trung bình chung của Canada từ 25 tuổi trở đi.

Trẻ em nhập cư tham gia nhiều vào các chương trình giáo dục sau trung học

Trẻ em nhập cư vào Canada trước 15 tuổi có tỷ lệ tham gia chương trình giáo dục sau trung học đặc biệt cao. Tỷ lệ tham gia là khoảng 70% người nhập cư khoảng 20 tuổi, chiếm khoảng 59% tổng dân số Canada. Ở tuổi 25, tỷ lệ tham gia khoảng 33% người nhập cư, chiếm khoảng 27% dân số Canada nói chung.

Sự tham gia chương trình giáo dục sau trung học của trẻ em nhập cư dường như cũng liên quan đến các đặc điểm kinh tế xã hội của cha mẹ. Kết quả của quá trình lựa chọn Canada là điểm đến đối với những người nhập cư kinh tế, hầu hết các bậc cha mẹ này đã tham gia một số chương trình giáo dục sau trung học tại thời điểm nhập cư của họ. Do đó, những người nhập cư là con của các gia đình nhập cư kinh tế này có khả năng tham gia giáo dục sau trung học cao hơn nhiều so với những trẻ được nhận vào các diện nhập cư khác, đặc biệt là trong giai đoạn đầu trưởng thành.

trẻ em nhập cư

Trẻ em nhập cư diện kinh tế được ghi nhận thu nhập cao hơn

Ở tuổi 20, những người nhập cư đến Canada khi còn nhỏ có mức lương trung bình thấp hơn (10,900 CAD) so với tổng dân số Canada (12,900 CAD). Nghiên cứu cho thấy điều này là do ở độ tuổi này, những người nhập cư rất có thể đã tham gia chương trình giáo dục sau trung học. Ở tuổi 25, mức lương trung bình của người nhập cư đã lên tới 31.500 CAD, vượt qua tổng dân số Canada là 30.290 CAD.

Ở tuổi 30, những người nhập cư là con của những người nhập cư kinh tế có mức lương trung bình là 55.500 CAD, cao hơn khoảng 29% so với tổng dân số Canada là 42.940 CAD. Trẻ em được nhận trong gia đình tị nạn kiếm được nhiều hơn một chút so với mức trung bình của Canada là 43.200 CAD, và trẻ em của các gia đình được bảo trợ kiếm được khoảng 41.000 CAD.

CÔNG TY CỔ PHẦN CANADA PLAZA

Cập nhật thông tin, tư vấn lộ trình định cư Canada
Hotline: 0901.688.988
Email: canadaplaza@canada.vn