Vào ngày 14 tháng 12 năm 2020, Canada sẽ bắt đầu chấp nhận đơn xin thường trú nhập cư Canada từ những người xin tị nạn đã làm việc trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe.

Bộ trưởng Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC), ông Marco Mendicino đã công bố 2 chương trình nhập cư Canada tạm thời mới vào mùa hè vừa qua. Một chương trình nhập cư Canada dành cho những người tị nạn ở Quebec, và một dành cho những người tị nạn ở các tỉnh bang khác của Canada. Chương trình này chủ yếu dành cho người làm việc trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe.

Đơn đăng ký được chấp nhận kể từ ngày 14/12/2020 đến ngày 31/8/2021. Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản của các chương trình nhập cư Canada hiện có như các yêu cầu liên quan tư pháp, ví dụ như không có tiền án, tiền sự, các vấn đề an ninh và sức khỏe. Họ cũng có thể nộp hồ sơ cho cả gia đình, bao gồm các thành viên gia đình đang ở Canada như một phần của đơn xin thường trú nhân nhập cư Canada.

Kinh nghiệm thực tập việc làm của các ứng viên cũng sẽ được xem xét bất kể nó có được trả lương hay không. Tuy nhiên, nó phải là một phần thiết yếu của chương trình học sau trung học, chương trình đào tạo nghề hoặc yêu cầu trình tự chuyên môn của một trong những nghề được chỉ định.

Các biện pháp mới cũng áp dụng đối với các cặp vợ chồng và người sống chung hợp pháp của những người xin tị nạn đã qua đời vì mắc bệnh Covid-19 ở Canada. Những thành viên gia đình này có thể đủ điều kiện nếu họ đến Canada trước ngày 14/8/2020.

Triển khai chương trình nhập cư Canada cho người tị nạn làm việc trong lĩnh vực y tế 1

Người nộp đơn phải gửi đơn đăng ký của họ đến website của Bộ Di Trú, tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC). Bộ Di Trú của Canada sẽ đưa ra quyết định về việc ứng viên nào được thường trú, dựa trên việc họ có đáp ứng các tiêu chí về tính đủ điều kiện và các yêu cầu nhập cư Canada khác hay không.

Người nộp đơn nhập cư Canada ở Quebec

Người nộp đơn nhập cư Canada tại Quebec trước tiên phải gửi đơn của họ cho IRCC. Sau khi Canada xác định rằng họ đáp ứng các yêu cầu, Quebec sau đó sẽ tiếp nhận đơn đăng ký.

Bộ di trú Quebec – Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) sẽ xác nhận xem người nộp đơn có đáp ứng các yêu cầu cho chương trình xin tị nạn đặc biệt của họ hay không. Nếu người nộp đơn thành công, họ sẽ nhận được Chứng chỉ lựa chọn Quebec (CSQ).

Chính phủ liên bang sẽ cấp quyền thường trú khi tất cả các yêu cầu được đáp ứng.

Quebec có nhiều quyền nhập cư hơn các tỉnh bang khác của Canada và được phép đặt ra các tiêu chí và điều kiện riêng biệt cho người tị nạn.

Triển khai chương trình nhập cư Canada cho người tị nạn làm việc trong lĩnh vực y tế 2

Để được Quebec lựa chọn, người nộp đơn phải:

  • Đã nộp đơn xin tị nạn trước ngày 13/3/2020 và đã có giấy phép làm việc.
  • Đã làm việc tối thiểu 750 giờ ở một trong các nghề đủ điều kiện trước ngày 1/9/2021.
  • Đã làm việc ít nhất 120 giờ trong khoảng thời gian từ ngày 13/3/2020 đến ngày 14/8/2020.

Thời gian thực tập hoàn thành trong lĩnh vực y tế như một phần của chương trình học dẫn đến việc làm đủ điều kiện hoặc để đáp ứng các yêu cầu của đơn hàng nghề nghiệp cho các công việc đủ điều kiện có thể được tính vào số giờ theo yêu cầu của chương trình.

Ngoài ra, chương trình Quebec cũng sẽ chấp nhận đơn đăng ký từ vợ chồng hoặc người sống chung hợp pháp của những người xin tị nạn, những người đã làm việc cho chương trình chăm sóc sức khỏe trong khoảng thời gian từ ngày 13/3/2020 đến ngày 14/8/2020 hoặc đã qua đời vì Covid-19.

Chương trình nhập cư Canada tại Quebec mới này dành cho những người xin tị nạn đã làm việc trong thời kỳ đại dịch là kết quả của nhiều tháng đàm phán giữa chính phủ Canada và Quebec. Không có giới hạn về số lượng đơn đăng ký cho chương trình Quebec.

Cập nhật thông tin nhập cư trên Website chính quyền tỉnh bang Quebec tại đây.