Các ứng viên Express Entry có thể nhận được nhiều điểm CRS hơn khi nói tiếng Pháp hoặc nói được hai thứ tiếng.

Ứng viên Express Entry sử dụng được đa ngôn ngữ được ưu tiên

Các ứng viên Express Entry nói tiếng Pháp hiện có đủ điều kiện để nhận được nhiều điểm hơn đối với đơn đăng ký nhập cư của họ.

Bộ trưởng nhập cư Canada, Marco Mendicino, thông báo rằng các ứng viên nói tiếng Pháp và song ngữ sẽ nhận được điểm bổ sung theo hệ thống Express Entry.

Các ứng viên nói tiếng Pháp hiện sẽ nhận được thêm 25 điểm cho các kỹ năng ngôn ngữ của họ, tăng từ mức 15. Các ứng viên dùng song ngữ hiện sẽ nhận được 50 điểm, so với 30 điểm trước đây.

Canada đặt mục tiêu tiếp nhận 4,4% người nhập cư nói tiếng Pháp bên ngoài Quebec vào năm 2023. Sáng kiến ​​mới này nhằm giúp Canada đạt được mục tiêu này khi các hạn chế đi lại cuối cùng được giảm bớt, theo một thông cáo truyền thông của chính phủ.

Năm 2019, tỷ lệ người nhập cư nói tiếng Pháp được nhập cảnh vào Canada bên ngoài Quebec là 2,82%.

“Hỗ trợ sự phát triển của các cộng đồng thiểu số Pháp ngữ bên ngoài Quebec là một phần trong kế hoạch của chính phủ này nhằm tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng lâu dài trên khắp đất nước,” đọc một trích dẫn của Mendicino, “Đó cũng là điều đúng đắn cần làm để giúp hỗ trợ Pháp ngữ cộng đồng ngay trên khắp Canada. Chúng tôi sẽ tiếp tục thu hút người nhập cư Pháp ngữ để đảm bảo rằng các cộng đồng thiểu số Pháp ngữ phát triển mạnh mẽ.”

Hơn 60.000 người nhập cư nói tiếng Pháp đã đến Canada từ năm 2003 đến năm 2019. Năm 2019, con số đó là 8.645 người mới nói tiếng Pháp.

IRCC đang đầu tư 40,8 triệu đô la trong vòng 5 năm để hỗ trợ củng cố lộ trình tích hợp Pháp ngữ và phát triển chính sách theo chiều ngang.

Các ứng viên Express Entry nói tiếng Pháp được nhận được nhiều điểm CRS hơn

Giới thiệu về hệ thống Express Entry

Express Entry cảnh là một hệ thống quản lý ứng dụng cho ba chương trình nhập cư liên bang: Chương trình Federal Skilled Worker, Chương trình Federak Skilled Trades, và Canadian Experience Class.

Các ứng viên đủ điều kiện được cho điểm dựa trên Hệ thống Xếp hạng Toàn diện (CRS). Điểm được trao cho các yếu tố vốn con người như tuổi tác, kinh nghiệm làm việc, học vấn và khả năng ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Các ứng viên đạt điểm cao nhất sẽ được nhận Thư mời nộp hồ sơ (ITA) thông qua các đợt rút thăm Express Entry thông thường.

Sau khi ứng viên nhận được ITA, họ có thể nộp đơn xin thường trú nhân Canada.

Bộ Di Trú, Tị Nạn và Quốc Tịch Canada (IRCC) thường tổ chức các đợt rút thăm Express Entry hai tuần một lần.

Gần đây, IRCC đã tổ chức các đợt rút thăm lớn hơn bao giờ hết. Lễ bốc thăm vào ngày 14 tháng 10, đã cấp 4.500 ITA cho các ứng viên Express Entry. Tính đến ngày này, đã có 82.850 ITA được phát hành trong năm nay.

Tỷ lệ người nói tiếng Pháp được mời nộp đơn xin thường trú đạt 5,6% vào năm 2019, tăng từ 4,5% vào năm 2018.

Tỉnh Quebec có hệ thống nhập cư riêng nhắm vào những người nhập cư nói tiếng Pháp.

Theo CICNews