Vancouver dẫn đầu Bắc Mỹ về tốc độ tăng trưởng việc làm công nghệ cao

Vancouver dẫn đầu Bắc Mỹ về tốc độ tăng trưởng việc làm công nghệ cao

Vancouver dẫn đầu Bắc Mỹ về tốc độ tăng trưởng việc làm trong lĩnh vực phần mềm công nghệ cao.

Theo báo cáo CBRE North America Tech-30 năm 2020, Vancouver dẫn đầu 30 thị trường công nghệ hàng đầu ở Hoa Kỳ và Canada, với tỷ lệ 29,2% trong giai đoạn hiện tại.

Khoảng 200 việc làm mới tại thị trường này đã được tạo ra, chiếm gần 70% tổng số việc làm tại văn phòng mới ở Vancouver trong năm 2018 và 2019. Đây là một sự tương phản rất lớn với vị thế của Vancouver trong giai đoạn trước, nơi thành phố đã phát triển với tỷ lệ chỉ 2,7%.

Vancouver dẫn đầu Bắc Mỹ về tốc độ tăng trưởng việc làm công nghệ cao 1

Toronto theo sau New York và đứng ở vị trí thứ 6 với tốc độ tăng trưởng 17,1%, giảm nhẹ so với mức tăng giữa giai đoạn trước năm 2016 đến năm 2017.

Xếp hạng được ghi nhận bằng dữ liệu việc làm từ cuối năm 2019 và do đó không phản ánh tác động của đại dịch coronavirus.

Tuy nhiên, khả năng thích ứng và khả năng phục hồi của ngành công nghệ cao được ghi nhận trên dữ liệu quốc gia của Hoa Kỳ được báo cáo đến tháng 8 năm 2020.

Vancouver dẫn đầu Bắc Mỹ về tốc độ tăng trưởng việc làm công nghệ cao 3

Khi các doanh nghiệp chuyển sang làm việc từ xa và hoạt động kỹ thuật số, các công ty phục vụ các ngành bán lẻ, giải trí và khách sạn bị ảnh hưởng nặng nề nhất đã hoãn kế hoạch mở rộng để giảm số lượng nhân viên và tiết kiệm vốn.

Báo cáo cũng lưu ý rằng Vancouver là thị trường tốt thứ 3 khi nói đến khả năng phục hồi và tăng trưởng ở Bắc Mỹ.

Vancouver dẫn đầu Bắc Mỹ về tốc độ tăng trưởng việc làm công nghệ cao 2

CBRE dự đoán rằng ngành công nghệ cao sẽ tiếp tục vượt trội hơn nền kinh tế về tăng trưởng việc làm khi công nghệ thúc đẩy sự mở rộng của nền kinh tế kỹ thuật số. 

Hiệu quả hoạt động gần đây trên các dự án NASDAQ mang lại lợi ích to lớn cho thu nhập trong tương lai của các công ty công nghệ. Các chỉ số chính cần theo dõi bao gồm tỷ lệ CAPE và xu hướng thị trường tài chính trong việc cấp vốn đầu tư mạo hiểm.

Cùng với các công ty khởi nghiệp và thành lập công ty mới, khả năng tạo ra các sản phẩm và dịch vụ khả thi về mặt thương mại của ngành công nghiệp công nghệ có thể sẽ là một yếu tố quan trọng góp phần định hình lại nền kinh tế.

Tìm hiểu thêm về việc làm tại Canada ở đây.