[VIỆC LÀM CANADA] Chuyên viên kinh doanh (Sale Admin)

sale-admin
 • Chức danh              : Chuyên viên kinh doanh (Sale Admin)
 • Địa điểm                 : Nova Scotia
 • Mức / Mức lương   : $16-$18/giờ
 • Loại vị trí                : Toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng : 31/08/2020

Mô tả công việc:

 • Giao tiếp thường xuyên với đội ngũ bán hàng và khách hàng là ưu tiên hàng đầu.
 • Hỗ trợ tổ chức bán hàng với lịch trình báo cáo bán hàng thường xuyên.
 • Quản lý sự kiện chứng nhận cài đặt; Quản lý sự kiện đào tạo khách hàng cá nhân.
 • Trung tâm thiết kế và quản lý khu vực đào tạo.
 • Cung cấp sự phối hợp và hỗ trợ cho các cuộc họp và sự kiện đào tạo khác của công ty khi cần thiết.
 • Duy trì trung tâm thiết kế, khu vực đào tạo, bán vật liệu và trưng bày.
 • Giám sát mục chính để xây dựng và hoạt động như tiếp nhận khi cần thiết.
 • Kêu gọi các khách hàng tiềm năng để phát triển khách hàng tiềm năng cho RBC và nhân viên bán hàng.
 • Phát triển và điều phối các công cụ bán hàng khác nhau cho tất cả nhân viên bán hàng, trong các nhóm dịch vụ và khách hàng / khách hàng tiềm năng.
 • Tiến hành chương trình Biện pháp và Cài đặt tại RBC.
 • Theo dõi và đánh giá hiệu quả của tài khoản RGA% trước và sau khóa đào tạo.
 • Nghiên cứu và quản lý cạnh tranh cho từng khu vực và theo dõi các thay đổi cập nhật và thông báo cho nhân viên bán hàng.
 • Phục vụ khách hàng khi cần.

Yêu cầu học vấn và chuyên môn:

 • Hiểu biết cơ bản và kinh nghiệm về các chiến lược tiếp thị và bán hàng.
 • Thành thạo tiếng Anh, viết và nói là bắt buộc.
 • Kiến thức về sản phẩm thủy sản và công nghiệp.
 • Quản lý thời gian hiệu quả, lập kế hoạch và thực hiện các kỹ năng.
 • Sử dụng xe đáng tin cậy với bằng lái xe hợp lệ.
 • Thành thạo với PC (kiến thức làm việc về Outlook, Excel, Word & PowerPoint).

Yêu cầu khác:

 • Tổ chức tốt và định hướng chi tiết.
 • Tự khởi động và năng lượng cao.
 • Kỹ năng thuyết phục và giao tiếp.

Yêu cầu nhân thân để sở hữu giấy phép làm việc hợp pháp:

 • Ứng viên trên 22 tuổi.
 • Sức khỏe tốt.
 • Lý lịch tư pháp tốt.