[VIỆC LÀM CANADA] Giám sát hàng hải (Logistics Personnel)

Giám sát hàng hải (Logistic Personnel)
 • Chức danh              : Giám sát hàng hải (Logistics Personnel)
 • Địa điểm                 : Nova Scotia
 • Mức / Mức lương   : $22-$24/giờ
 • Loại vị trí                : Toàn thời gian
 • Hạn tuyển dụng : 31/08/2020

Mô tả công việc:

 • Đóng vai trò lớn trong việc quản lý, vận hành và điều phối đội tàu.
 • Cung cấp hỗ trợ hành chính cũng như thực hành cho đội quản lý tàu cá và các thuyền viên, hỗ trợ tích cực cho các nhân viên hàng hải.
 • Lập kế hoạch, báo cáo và lưu trữ hồ sơ hoạt động của đội tàu.
 • Chuẩn bị và đăng ký giấy phép đánh bắt, vận chuyển cá, hải sản.
 • Duy trì theo dõi hồ sơ để đảm bảo giấy phép vẫn còn hiệu lực.
 • Chủ trì các hoạt động an toàn và kiểm soát tuân thủ các chính sách và quy định của công ty và giao thông vận tải Canada.

Yêu cầu kỹ năng:

 • Thành thạo các phần mềm Microsoft Office, nhất là Excel, kỹ năng trình bày văn bản tốt.
 • Kiến thức về tài chính và hành chính,
 • Hiểu biết và có khả năng theo dõi chi phí và hóa đơn.
 • Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề với khả năng cân bằng nhiều hoạt động phức tạp.
 • Có kỹ năng tổ chức và điều phối công việc.
 • Phải có khả năng đa nhiệm với độ chính xác cao và đáp ứng nhanh chóng những thay đổi thường xuyên.
 • Khả năng đáp ứng thời hạn nghiêm ngặt với độ chính xác và nhịp độ công việc nhanh.
 • Có kiến thức vững chắc về ngành địa lý, hàng hải.
 • Là người hướng ngoại, có định hướng và làm việc với ít sự giám sát.
 • Có khả năng làm việc buổi tối và cuối tuần khi được yêu cầu.

Yêu cầu nhân thân để sở hữu giấy phép làm việc hợp pháp:

 • Ứng viên trên 22 tuổi.
 • Sức khỏe tốt.
 • Lý lịch tư pháp tốt.